Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố

1. Thông tin chung:

- Tên đơn vị: Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Uông Bí

- Địa chỉ: Trụ sở hành chính Liên cơ quan, số 01 đường Đinh Tiên Hoàng, phường Quang Trung, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

- Điện thoại: 0203.3664.455

 

II. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Uông Bí 

Xem tại đây

III. Quy chế làm việc của Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Uông Bí 

Xem tại đây

 

IV. Tổ chức bộ máy

 

- Đồng chí: Nguyễn Văn Hùng

Chức vụ: Thành uỷ viên, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng, kỹ sư kinh tế xây dựng - công nghiệp, thạc sĩ quản lý kinh tế.

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0913.060.423

Email: nguyenvanhung1.ub@quangninh.gov.vn

 

   

 

- Đồng chí: Nguyễn Ngọc Tiến

- Chức vụ: Phó giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kỹ thuật XD CT dân dụng và CN

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0984.314.199

- Email: nguyenngoctien@quangninh.gov.vn 

 

- Đồng chí: Trịnh Văn Quang

- Chức vụ: Phó giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố

- Trình độ chuyên môn: ĐH thương mại, cử nhân kinh tế, ngành kế toán; Đại học kiến trúc HN, kỹ sư xây dựng, ngành xây dựng dân dụng công nghiệp

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0906.032.580

- Email: trinhvanquang@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Nguyễn Hồng Cẩm

- Chức vụ: Viên chức 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0942.058.188

- Email: nguyenhongcam@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: 

 

- Đồng chí: Trần Ngọc Chiêm

- Chức vụ: Viên chức 

-  Trình độ chuyên môn:  Đại học Thương Mại, Cử nhân Quản trị kinh doanh, ngành Quản trị kinh doanh. 

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0788.266.268

- Email: tranngocchiem@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Nguyễn Hữu Long

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế ngành Kế toán - Đại học kinh tế quốc dân. Thạc sĩ kinh tế công nghiệp - ĐH Mỏ địa chất

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0934.208.878

- Email: nguyenhuulong@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Trịnh Thị Thu Cúc

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: ĐH Nông nghiệp I - Kỹ sư Quản lý

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0988.381.288

- Email: trinhthithucuc@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Thành Lượng

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: ĐH Bách khoa HN, Kỹ sư quản trị tài chính, ngành Kinh tế kỹ thuật

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0382.190.999

- Email: nguyenthanhluong@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Phạm Nhật Toàn

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Đại học công nghiệp Quảng Ninh. Cử nhân cao đẳng, ngành kỹ thuật trắc địa, chuyên ngành trắc địa mỏ; Kỹ sư Kỹ thuật trắc địa - Bản đổ; Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

- Điện thoại: 0975.665.369

- Email: phamnhattoan@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Hoàng Sơn Tùng

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Trường Cao đẳng kỹ thụât mỏ. Trung cấp ngành cơ điện, chuyên ngành cơ điện mỏ; Cử nhân Quản trị kinh doanh

- Điện thoại: 0384.585.688

- Email: hoangsontung@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Vũ Thành Công

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Đại học Bách Khoa Hà Nội, Kỹ sư quản trị doanh nghiệp, ngành kinh tế kỹ thuật

- Điện thoại: 0904.995.877

- Email: vuthanhcong@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Phạm Thị Giang

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: CĐ kỹ thuật Mỏ- ngành Kinh tế Mỏ; Cử nhân Kế toán - Kiểm toán - ĐH Kinh doanh và công nghệ HN

- Điện thoại: 01646.755.580

- Email: phamthigiang@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Vũ Thị Mai Anh

- Chức vụ: Viên chức 

- Trình độ chuyên môn: Đại học ngoại ngữ, cử nhân tiếng Anh sư phạm, đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, cử nhân công nghệ thông tin.

- Điện thoại: 0932.261.222

- Email: vuthimaianh@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Bùi Thị Ngọc Anh

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: ĐH Lâm nghiệp- Cử nhân Khoa học môi trường; Thạc sỹ Quản lý môi trường

- Điện thoại: 0902.034.838

- Email: buingocanh@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Trần Hoài Nam

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: HV Tài chính- Cử nhân Kinh tế

- Điện thoại: 01663.936.639

- Email: tranhoainam@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Trần Mạnh Quỳnh

- Chức vụ: Viên chức 

-  Trình độ chuyên môn: Kỹ sư quản lý đất đai

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0916.631.869

- Email: tranmanhquynh@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: 

 

 

- Đồng chí: Phạm Minh Nguyệt

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: CĐ Công nghệ Viettronics - CĐ Kế toán

- Điện thoại: 0936.918.718

- Email: phamminhnguyet@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Lương Minh Thành

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư trắc địa

- Điện thoại: 0968.555.396

- Email: luongminhthanh.ptqd.ub@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Trần Thành Long

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý đất đai, ĐH ngành Quản lý đất đai

- Điện thoại: 0355.400.750

- Email: tranthanhlong@quangninh.gov.vn

   

 

- Đồng chí: Đỗ Thị Nga

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Điện thoại: 0336.832.256

- Email: dothinga@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Phạm Ngọc Hải

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Quản lý đất đai

- Điện thoại: 0862.730.686

- Email: phamngochai@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Đức Cường

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư quản lý đất đai- Thạc sỹ Quản lý TN-MT

- Điện thoại: 0984.232.098

- Email: nguyenduccuong@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Huy Việt

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư quản lý đất đai

- Điện thoại: 0911.825.559

- Email: nguyenhuyviet@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Hữu Đức

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Quản lý đất đai

- Điện thoại: 0984.263.329

- Email: nguyenhuuduc@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Việt Hùng

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình giao thông

- Điện thoại: 0357.307.215

- Email: nguyenviethung@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Lê Ngọc Quế

- Chức vụ: Nhân viên

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Quản lý đất đai

- Điện thoại: 0972.243.156 

- Email: lengocque.ptqd.ub@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Tiến Đức

- Chức vụ: Nhân viên

- Trình độ chuyên môn: Đại học kiến trúc, Đại học luật

- Trình độ LLCT: Sơ cấp

- Điện thoại: 0977.004.448

- Email: nguyentienduc@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Phạm Thanh Vinh

- Chức vụ: Nhân viên

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật; Cao đẳng Xây dựng dân dụng

- Điện thoại: 0983.444.628

- Email: phamthanhvinh@quangninh.gov.vn

 

 

* Quyết định về việc Ban hành Nội quy cơ quan

Xem tại đây

* Phân công nhiệm vụ đối với viên chức, người lao động thuộc Bộ phận bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; thẩm định rà soát phương án của Trung tâm PTQĐ thành phố

Xem tại đây

* Phân công nhiệm vụ đối với viên chức, người lao động thuộc Bộ phận Hành chính - Kế toán - Lưu trữ của Trung tâm PTQĐ thành phố

Xem tại đây

* Phân công nhiệm vụ đối với viên chức, người lao động thuộc Bộ phận Quản lý dự án và phát triển quỹ đất, đấu giá quyền sử dụng đất của Trung tâm PTQĐ thành phố

Xem tại đây

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 33579 Tổng lượt truy cập 90667304