Phòng Giáo dục - Đào tạo Thành phố

1. Thông tin chung

Tên cơ quan: Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Địa chỉ: Tầng 3 - Trụ sở liên cơ quan, số 3 đường Trần Hưng Đạo, Phường Thanh Sơn - TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033660661

E-mail: pgduongbi.quangninh@moet.edu.vn

E-mail công vụ: cbphonggd.ub@quangninh.gov.vn

SƠ ĐỒ PHÂN CẤP QUẢN LÝ PGD&ĐT UÔNG BÍ

 

 

2. Ban lãnh đạo phòng GD-ĐT

 

 

 http://www.quangninh.gov.vn/vi-VN/huyenthi/txuongbi/PublishingImages/B%E1%BB%99%20m%C3%A1y%20t%E1%BB%95%20ch%E1%BB%A9c/trannamhai-pgd.jpg

 

Đồng chí: Trần Nam Hải 

Chức vụ: Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo Thành phố

- Trình độ CM: Thạc sỹ QLGD

- Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại: 0904.600.648

Email: trannamhai@quangninh.gov.vn; haittub@gmail.com

 

- Đồng chí: Trần Thị Hồng Thu

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo Thành phố

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Toán học

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0936.422.539 - 02033.562.803

- Email: tranthihongthu@quangninh.gov.vn; 

              TranThiHongThu.pgduongbi@quangninh.edu.vn

 

- Đồng chí: Nguyễn Văn Thanh

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo Thành phố

- Trình độ CM: Đại học SP Toán

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0972.887.945 - 02033.566.670

- Email cá nhân: nguyenvanthanh@quangninh.gov.vn; 

                            nguyenvanthanh.pgdubqn@moet.edu.vn

 

KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH: Email: khtv.pgdubqn@moet.edu.vn

 

Đồng chí: Phạm Thị Thúy Vinh 

Chức vụ: Kế toán trưởng

- Trình độ CM: Cử nhân kinh tế

- Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại: 02033.660.661- 0386.311.989

Email: phamthithuyvinh@quangninh.gov.vn; vinhpt.246@gmail.com

 

Đồng chí: Đoàn Thị Huyền Trang

Chức vụ: Cán bộ kế toán

- Trình độ CM: Thạc sỹ QLKT

- Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại02033.660.661 - 0836998400

Email: doanthilhuyentrang@quangninh.gov.vn; Doanthihuyentrang.c0phuongnam@quangninh.edu.vn

 

Đồng chí: Phạm Việt Hùng 

Chức vụ: Cán bộ CSVC

- Trình độ CM: CĐ Họa

- Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại: 02033.660.661- 0912.325 533

Email: phamviethung@quangninh.gov.vn; phamhung.pgduongbi@gmail.com

 

- Đồng chí: Nguyễn Văn Tới

- Chức vụ: Cán bộ phụ trách công tác CNTT

- Trình độ CM: Cử nhân CNTT

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 02033.660.661 - 0904.559.139

- Email: nguyenvantoi@quangninh.gov.vn; 

             nguyenvantoi.pgdubqn@moet.edu.vn 

 

CHUYÊN MÔN THCS: Email: cmthcs.pgdubqn@moet.edu.vn

- Đồng chí: Hoàng Thị Nga

- Chức vụ: Cán bộ phụ trách công tác GD THCS-Tổ trưởng

- Trình độ CM: Đại học

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 02033.660.368 - 0963.528.116

- Email: hoangthinga@quangninh.gov.vn; Hoangthinga.C2tranquoctoan@quangninh.edu.vn

 

- Đồng chí:  Ngô Thị Ngọc Lan

- Chức vụ: Cán bộ phụ trách công tác GD THCS

- Trình độ CM: ĐHSP Ngữ Văn

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 02033.660.368 - 0978.884.998

- Email: ngothingoclan@quangninh.gov.vn; ngoclan8583@gmail.com

 

- Đồng chí:  Lê Viết Hưng

- Chức vụ: Cán bộ phụ trách công tác GD THCS

- Trình độ CM: ĐHSP Toán

- Trình độ LLCT: Sơ cấp

- Điện thoại: 02033.660.368 - 033.69.44444

- Email: leviethung@quangninh.gov.vn; leviethung.c2nguyenvancu@quangninh.edu.vn

 

CHUYÊN MÔN TH: Email: cmth.pgdubqn@moet.edu.vn

 

                                   

- Đồng chí: Phạm Thị Minh Thúy

- Chức vụ: Cán bộ phụ trách công tác GD TH

- Trình độ CM: Đại học tiểu học

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 02033.660.268 - 0387675198

- Email: phamthiminhthuy@quangninh.gov.vn; phamminhthuy1987.ub@gmail.com 

                                                                                               

CHUYÊN MÔN MN: Email: cmmn.pgdubqn@moet.edu.vn

 

- Đồng chí: Nguyễn Thị Tuyết Mai

- Chức vụ: Cán bộ phụ trách công tác GD TH

- Trình độ CM: Đại học GD MN

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 02033.661.699- 039.919.923

- Email: nguyenthituyetmai@quangninh.gov.vn

              nguyenmaipgdub@gmail.com;

              NguyenThiTuyetMai.C0DongChanh@quangninh.edu.vn;

                                                                                                                                          

THI ĐUA – TỔNG HỢP: Email: td.pgdubqn@moet.edu.vn

                                   

- Đồng chí: Lưu Thanh Tâm

- Chức vụ: Cán bộ phụ trách công tác TĐ-TH

- Trình độ CM: Thạc sỹ giáo dục tiểu học

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 02033.660.268 - 0393.016.789

- Email: luuthanhtam@quangninh.gov.vnluuthanhtam.c1quangtrung@quangninh.edu.vn

                                                                                          

 

* Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Uông Bí

Xem tại đây

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 4485 Tổng lượt truy cập 662199331