Phòng Giáo dục - Đào tạo Thành phố

1. Thông tin chung

Tên cơ quan: Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Địa chỉ: Tầng 3 - Trụ sở liên cơ quan, số 3 đường Trần Hưng Đạo, Phường Thanh Sơn - TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033660661

E-mail: pgduongbi.quangninh@moet.edu.vn

E-mail công vụ: cbphonggd.ub@quangninh.gov.vn

SƠ ĐỒ PHÂN CẤP QUẢN LÝ PGD&ĐT UÔNG BÍ

 

 

2. Ban lãnh đạo phòng GD-ĐT

 

 

 http://www.quangninh.gov.vn/vi-VN/huyenthi/txuongbi/PublishingImages/B%E1%BB%99%20m%C3%A1y%20t%E1%BB%95%20ch%E1%BB%A9c/trannamhai-pgd.jpg

 

Đồng chí: Trần Nam Hải 

Chức vụ: Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo Thành phố

- Trình độ CM: Thạc sỹ QLGD

- Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại: 0904.600.648; 02033.661.689

Email: trannamhai@quangninh.gov.vn; haittub@gmail.com

 

- Đồng chí: Trần Thị Hồng Thu

- Chức vụ: Phó phòng Giáo dục - Đào tạo Thành phố

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Toán học

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0936.422.539 - 02033.562.803

- Email: tranthihongthu@quangninh.gov.vn; TranThiHongThu.pgduongbi@quangninh.edu.vn

 

KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH: Email: khtv.pgdubqn@moet.edu.vn

http://www.quangninh.gov.vn/vi-VN/huyenthi/txuongbi/PublishingImages/B%E1%BB%99%20m%C3%A1y%20t%E1%BB%95%20ch%E1%BB%A9c/002%20ANH%2018,24.jpg

- Đồng chí: Phạm Việt Hùng

Chức vụ: Cán bộ CSVC

- Trình độ CM: CĐ Họa

- Trình độ LLCT:Trung cấp

Điện thoại: 02033.660.661 - 0912.325.533

- Email: phamviethung@quangninh.gov.vn; phamviethung.pgdubqn@moet.edu.vn

 

 

Đồng chí: Phạm Thị Thúy Vinh 

Chức vụ: Kế toán trưởng

- Trình độ CM: Cử nhân kinh tế

- Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại: 02033.660.661- 0386.311.989

Email: phamthithuyvinh@quangninh.gov.vn; vinhpt.246@gmail.com

 

Đồng chí: Đào Thị Loan

Chức vụ: Cán bộ kế toán

- Trình độ CM: Thạc sỹ QLKT

- Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại02033.660.661 - 0904.540.365

Email: dothiloan@quangninh.gov.vn; daoloanttxd@gmail.com

 

- Đồng chí: Nguyễn Văn Tới

- Chức vụ: Cán bộ phụ trách công tác CNTT

- Trình độ CM: Cử nhân CNTT

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 02033.660.661 - 0904.559.139

- Email: nguyenvantoi@quangninh.gov.vn; nguyenvantoi.pgdubqn@moet.edu.vn 

 

CHUYÊN MÔN THCS: Email: cmthcs.pgdubqn@moet.edu.vn

- Đồng chí: Hoàng Thị Nga

- Chức vụ: Cán bộ phụ trách công tác GD THCS-Tổ trưởng

- Trình độ CM: Đại học

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 02033.660.368 - 0963528116

- Email: hoangthinga@quangninh.gov.vn; Hoangthinga.C2tranquoctoan@quangninh.edu.vn

 

- Đồng chí: Hoàng Diệu Khánh

- Chức vụ: Cán bộ phụ trách công tác GD THCS

- Trình độ CM: ĐH_SP Anh văn

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 02033.660.368 - 0972.307.851

- Email: hoangdieukhanh@quangninh.gov.vn; hoangdieukhanh.pgdubqn@moet.edu.vn; hoangkhanhpgdub@gmail.com

 

- Đồng chí:  Ngô Thị Ngọc Lan

- Chức vụ: Cán bộ phụ trách công tác GD THCS

- Trình độ CM: ĐHSP Ngữ Văn

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 02033.660.368 - 0978.884.998

- Email: ngothingoclan@quangninh.gov.vn; ngoclan8583@gmail.com

 

 

 

 

CHUYÊN MÔN MN: Email: cmmn.pgdubqn@moet.edu.vn

 

- Đồng chí: Nguyễn Thị Tuyết Mai

- Chức vụ: Cán bộ phụ trách công tác GD THCS

- Trình độ CM: Đại học GD MN

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 02033.661.699- 039.919.923

- Email: nguyenthituyetmai@quangninh.gov.vnnguyenmaipgdub@gmail.com; NguyenThiTuyetMai.C0DongChanh@quangninh.edu.vn;

 

CHUYÊN MÔN TH: Email: cmth.pgdubqn@moet.edu.vn

- Đồng chí: Phạm Thị Minh Thúy

- Chức vụ: Cán bộ phụ trách công tác GD TH

- Trình độ CM: Đại học tiểu học

- Trình độ LLCT: Sơ cấp

- Điện thoại: 02033.660.268 - 0387675198

- Email: phamthiminhthuy@quangninh.gov.vn; phamminhthuy1987.ub@gmail.com 

 

 

- Đồng chí: Đoàn Thị The

- Chức vụ: Cán bộ phụ trách công tác CTTT, HSSV

- Trình độ CM: Đại học GD MN

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 02033.661.699 - 0768342254

- Email: doanthithe@quangninh.gov.vnDoanThiThe.pgduongbi@quangninh.edu.vn 

 

- Đồng chí: Nguyễn Văn Thanh

- Chức vụ: Cán bộ phụ trách công tác Tổng hợp, Thi đua

- Trình độ CM: Đại học SP Toán

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 02033.566.670 - 0972.887.945

- Email bộ phận: td.pgdubqn@moet.edu.vn

- Email cá nhân: nguyenvanthanh@quangninh.gov.vn; 
                             
nguyenvanthanh.pgdubqn@moet.edu.vn

 

3. Phân công nhiệm vụ đối với Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Uông Bí từ ngày 01/9/2020

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 9830 Tổng lượt truy cập 5190292