Phòng Văn hoá - thông tin

1. Thông tin chung:

- Tên đơn vị: Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Địa chỉ: 36 đường Trần Phú, Phường Quang Trung, Thành phố Uông Bí 

- Điện thoại: 0203.3567.660;

- Email: phongvhtt.ub@quangninh.gov.vn

2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Văn hóa - Thông tin thành phố

Xem tại đây

3. Tổ chức bộ máy

- Đồng chí: Nguyễn Thị Thanh Giang

- Chức vụ: Thành ủy viên - Trưởng phòng Văn hoá - Thông tin  Thành phố

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế - HV Báo chí và Tuyên truyền; Thạc sỹ Quản lý kinh tế

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0203.6.567.799

- Email: nguyenthithanhgiang@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Đỗ Quang Tứ

- Chức vụ: Phó trưởng phòng Văn hoá - thông tin Thành phố

- Trình độ chuyên môn: Đại học Mở Hà Nội - Kỹ sư tin học, ngành Tin học quản lý; ĐH Mỏ - địa chất- Cử nhân QTKD

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại:  0203.3.567660 - 01628.855.777

- Email: doquangtu@quangninh.gov.vn

 

 

 

- Đồng chí: Bùi Mạnh Thắng

- Chức vụ: Phó trưởng phòng Văn hoá - thông tin Thành phố

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm âm nhạc; Cử nhân Luật; Thạc sỹ Quản lý văn hóa

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0773.338.338

- Email: buimanhthang@quangninh.gov.vn

 

 

 

- Đồng chí: Phạm Thị Hà

- Chức vụ: Công chức

- Trình độ chuyên môn: ĐH văn hoá HN, ngành bảo tàng - Cử nhân văn hoá

- Điện thoại: 0989.581.930

- Email: phamthiha@quangninh.gov.vn

 

* Phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố

Xem tại đây

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 10739 Tổng lượt truy cập 5191495