Các quy hoạch chiến lược

Quyết định số 6083/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí ngày 10/09/2015 phê duyệt quy hoạch phát triển nhân lực thành phố Uông Bí đến năm...

Quyết định số 5318/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí ngày 30/08/2016 V/v Phê duyệt đề án phát triển dịch vụ thương mại phục vụ du lịch Yên...

Quyết định số 5780/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí ngày 29/11/2013 "Về việc phê duyệt Quy hoạch bảo vệ môi trường thành phố Uông Bí...

Quyết định số 4178/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí ngày 22/07/2015 Phê duyệt báo cáo quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập...

Quyết định 1088/QĐ-UBND ngày 11/4/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Uông Bí đến năm 2030,...

Quyết định số 1399/QĐ-UBND ngày 25/5/2015 của ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh Về việc Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành...

Quyết định số 567/QĐ-UBND ngày 19/3/2014 của UBND tỉnh: Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu của thành...

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 105802 Tổng lượt truy cập 87043621