Học tập và làm theo Bác

Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “trọng dân, gần dân”, những năm qua, lực lượng Công an nhân dân, đặc biệt là lực lượng công an cấp xã...

Mặc dù đã khép lại song dư âm của Hội thi Bác Hồ với thợ mỏ và nhân dân Quảng Ninh sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, tạo hiệu ứng xã hội tích cực, thúc đẩy...

Nói đến nhà nước kiến tạo, phục vụ là nói đến vai trò trung tâm của Nhà nước trong việc kiến tạo các đường lối, chủ trương, chính sách, tạo môi...

Những phẩm chất thiên tài kết hợp với hoạt động thực tiễn phong phú, sinh động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành cơ sở quan trọng trong việc lựa chọn...

Ngay từ giữa thế kỷ XX, Hồ Chí Minh đã có cái nhìn khoa học và hiện đại về phát triển xã hội, trong đó có những vấn đề mà nhiều lý thuyết phát triển...

Kế thừa truyền thống dân tộc và các giá trị của nhân loại, đặc biệt là lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại một di sản tư...

Tại Hội nghị toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về...

Mỗi khi nói về cán bộ, bao giờ Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng coi trọng cả đức và tài, trong đó đức phải là gốc. Theo Người, cán bộ mà không có đạo đức...

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhà tư tưởng lỗi lạc, một lãnh tụ thiên tài, nhưng đồng thời cũng là một người rất gần gũi với nhân dân. Đức tính “Cần,...

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành cho nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh tình cảm rất đặc biệt. Người đã 9 lần về thăm Quảng...

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 596 Tổng lượt truy cập 13806650