Công khai ngân sách

Thông báo số 680/TB-UBND ngày 05/10/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Uông Bí công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách thành phố 9 tháng năm...

Thông báo số 471/TB-UBND ngày 08/7/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Uông Bí công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách thành phố 6 tháng đầu...

Quyết định số 3664/QĐ-UBND ngày 25/5/2022 của UBND thành phố Uông Bí về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách thành phố năm 2022

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 9729 Tổng lượt truy cập 878114855