CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ HTECH VIỆT NAM Thiết kế website Thiết kế phần mềm Phần mềm quản lý bán hàng Quản lý dự án và quản lý công việc Sản phẩm & Giải pháp HTECH Website hỗ trợ mọi thiết bị di động mã giảm giá lazada mã giảm giá lazada hôm nay

Xây dựng Nông thôn mới

Từ năm 2011, TP Uông Bí bắt đầu triển khai chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới (NTM) tại 2 xã Điền Công và Thượng Yên Công.

Bên cạnh đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất ở các xã đặc biệt khó khăn, thì nâng cao năng lực cộng đồng và đội ngũ cán bộ cơ sở được xác định...

Tiêu thụ sản phẩm, quảng bá, mở rộng diện tiêu thụ, thúc đẩy đổi mới, phát triển sản xuất các sản phẩm OCOP... là những tác động tích cực từ các hoạt...

Đổi mới và nâng cao chất lượng tuyên truyền là nhiệm vụ quan trọng để hoạt động Hội Nông dân ngày càng đi vào chiều sâu. Thời gian qua, công tác này...

Báo cáo số 180/BC-UBND ngày 16/05/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí: tình hình triển khai, kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia...

Quyết định số 2587/QĐ-UBND ngày 04/5/2019 của UBND thành phố Về việc kiện toàn Văn phòng điều phối Chương trình nông thôn mới thành phố Uông Bí

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), các địa phương của TP Uông Bí đã có những cách làm riêng, sáng tạo, phù hợp. Nhất là sau 2 năm...

Báo cáo số 73/BC-UBND ngày 7/03/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí: tình hình triển khai, kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia Xây...

Báo cáo số 66/BC-UBND ngày 26/2/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí: kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới...

Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 14/1/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí: triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2019

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 419 Tổng lượt truy cập 11763814