Tiếp công dân

Thông báo số 86/TB-UBND ngày 15/02/2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố Uông Bí về kết quả tiếp công dân ngày 15 tháng 02 năm 2024 tại Trụ sở tiếp công...

Thông báo số 72/TB-UBND ngày 01/02/2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố Uông Bí về kết quả tiếp công dân ngày 01 tháng 02 năm 2024 tại Trụ sở tiếp công...

Thông báo số 29/TB-UBND ngày 15/01/2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố Uông Bí về kết quả tiếp công dân ngày 15 tháng 01 năm 2024 tại Trụ sở tiếp công...

Thông báo số 01/TB-UBND ngày 02/01/2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố Uông Bí về kết quả tiếp công dân ngày 02 tháng 01 năm 2024 tại Trụ sở tiếp công...

Thông báo số 2683/TB-UBND ngày 15/12/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Uông Bí về kết quả tiếp công dân ngày 15 tháng 12 năm 2023 tại Trụ sở tiếp...

Thông báo số 2536/TB-UBND ngày 01/12/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Uông Bí về kết quả tiếp công dân ngày 01 tháng 12 năm 2023 tại Trụ sở tiếp...

Thông báo số 2388/TB-UBND ngày 15/11/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Uông Bí về kết quả tiếp công dân ngày 15 tháng 11 năm 2023 tại Trụ sở tiếp...

Thông báo số 2271/TB-UBND ngày 01/11/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Uông Bí về kết quả tiếp công dân ngày 01 tháng 11 năm 2023 tại Trụ sở tiếp...

Thông báo số 2143/TB-UBND ngày 16/10/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Uông Bí về kết quả tiếp công dân ngày 16 tháng 10 năm 2023 tại Trụ sở tiếp...

Thông báo số 2041/TB-UBND ngày 02/10/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Uông Bí về kết quả tiếp công dân ngày 02 tháng 10 năm 2023 tại Trụ sở tiếp...

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 107003 Tổng lượt truy cập 87045534