Tiếp công dân

Thông báo số 1933/TB-UBND ngày 15/9/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Uông Bí về kết quả tiếp công dân ngày 15 tháng 9 năm 2023 tại Trụ sở tiếp công...

Thông báo số 1854/TB-UBND ngày 05/9/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Uông Bí về kết quả tiếp công dân ngày 5 tháng 9 năm 2023 tại Trụ sở tiếp công...

Thông báo số 1738/TB-UBND ngày 15/8/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Uông Bí về kết quả tiếp công dân ngày 15 tháng 8 năm 2023 tại Trụ sở tiếp công...

Thông báo số 1632/TB-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Uông Bí về kết quả tiếp công dân ngày 1 tháng 8 năm 2023 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND...

Thông báo số 1521/TB-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Uông Bí về kết quả tiếp công dân ngày 17 tháng 7 năm 2023 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND...

Thông báo số 1411/TB-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Uông Bí về kết quả tiếp công dân ngày 03 tháng 7 năm 2023 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND...

Thông báo số 1247/TB-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Uông Bí về kết quả tiếp công dân ngày 15 tháng 06 năm 2023 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND...

Thông báo số 1140/TB-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Uông Bí về kết quả tiếp công dân ngày 01 tháng 06 năm 2023 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND...

Thông báo số 1008/TB-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Uông Bí về kết quả tiếp công dân ngày 15 tháng 05 năm 2023 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND...

Thông báo số 909/TB-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Uông Bí về kết quả tiếp công dân ngày 04 tháng 05 năm 2023 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND...

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 912 Tổng lượt truy cập 13807472