Thông báo kết quả tiếp công dân

Thông báo số 385/TB-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Uông Bí về kết quả tiếp công dân ngày 01 tháng 03 năm 2023 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND...

Thông báo số 250/TB-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Uông Bí về kết quả tiếp công dân ngày 15 tháng 02 năm 2023 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND...

Thông báo số 158/TB-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Uông Bí về kết quả tiếp công dân ngày 01 tháng 02 năm 2023 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND...

Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 16 tháng 01 năm 2023 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 10913 Tổng lượt truy cập 5191698