Phòng Tài nguyên - Môi trường Thành phố

1. Thông tin chung:

- Tên đơn vị: Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Uông Bí

- Địa chỉ: Số 3 Trần Hưng Đạo, Khu 2, phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

- Điện thoại: 0203.3854.533

- Email: phongtnmt.ub@quangninh.gov.vn

2. Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài nguyên - Môi trường Thành phố:

Xem tại đây

 

3. Tổ chức bộ máy

 

- Đồng chí: Bùi Đức Anh

Chức vụ: Thành ủy viên, Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường Thành phố

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Quản lý đất đai; Cử nhân QTKD quốc tế;

                                         Cử nhân Luật kinh tế; Thạc sĩ Quản lý đất đai;

                                         Thạc sĩ kỹ thuật XD dân dụng và CN

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0203.3854533-0912.176.099

Email: buiducanh@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Bùi Ngọc Thoan

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường Thành phố

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán, Kiểm toán. Thạc sĩ QTKD

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0915.540.889

- Email: buingocthoan@quangninh.gov.vn 

 

- Đồng chí: Nguyễn Mạnh Hà

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường Thành phố

- Trình độ chuyên môn: ĐH Nông nghiệp I - Kỹ sư Quản lý đất đai

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0203.3854.532 - 0912.090.515

- Email: nguyenmanhha@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Hoàng Thị Khánh Linh

- Chức vụ: Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Địa chính

- Email: hoangthikhanhlinh@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Thị Sáu

- Chức vụ: Chuyên viên

- Điện thoại: 0382.322.618

- Email: nguyenthisau@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Nguyễn Thị Thảo

- Chức vụ: Chuyên viên

- Điện thoại: 

- Email: nguyenthithao@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Đỗ Thiên Trang

- Chức vụ: Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: 

- Email: dothientrang@quangninh.gov.vn

* Phân công nhiệm vụ:

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 4312 Tổng lượt truy cập 662196763