Phòng Tài chính - Kế hoạch

1. Thông tin chung:

 

- Tên đơn vị: Phòng Tài chính và Kế hoạch thành phố Uông Bí

- Địa chỉ: Số 3 Trần Hưng Đạo, khu 2, phường Thanh Sơn, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

- Điện thoại: 02033 854 217

- Email: phongtckh.ub@quangninh.gov.vn

 

2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài chính - Kế hoạch:

 
 
1. Tổ chức bộ máy:
 

 

- Đồng chí: Bùi Huy Thục

- Chức vụ: Thành ủy viên, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế - Quản trị D.nghiệp mỏ; Cử nhân Luật kinh tế

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0203.2213313 - 0912.028.782 

- Email: buihuythuc@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Vũ Hoàng Hải

- Chức vụ: Phó phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố

- Trình độ chuyên môn: Đại học xây dựng, Kỹ sư xây dựng, ngành kỹ sư kinh tế xây dựng; Thạc sỹ Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0983 371 154

- Email: vuhoanghai@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Nguyễn Thị Phương Thúy

- Chức vụ: Phó phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố

- Trình độ chuyên môn: HV Tài chính - Cử nhân Kế toán; Thạc sỹ Kinh tế CN

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0203.3854217; 0888.613.839

- Email: nguyenthiphuongthuy.ub@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Nguyễn Thị Anh Đào

- Chức vụ: Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Trường Trung học Kinh tế - Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp sản xuất, ngành hạch toán kế toán Học viện Tài chính. Cử nhân kinh tế 

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0912 903 283

- Email: nguyenthianhdao@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: phụ trách kế toán

 

- Đồng chí: Trần Thị Thu Hương

- Chức vụ: Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh-ĐH Thương mại; Thạc sỹ quản lý kinh tế

- Điện thoại: 0933.285.188

- Email: tranthithuhuong@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: phụ trách kế toán

 

- Đồng chí: Hoàng Thị Ngọc Diệp

- Chức vụ: Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: ĐH Thăng Long. Cử nhân Kinh tế, ngành Tài chính - Ngân hàng; Thạc sỹ Quản lý kinh tế

- Điện thoại: 079 221 888

- Email: hoangthingocdiep@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: phụ trách kế toán

 

- Đồng chí: Dương Thùy Ngân

- Chức vụ: Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Th.s quản lý kinh tế; Cử nhân Tài chính ngân hàng- ĐH Dân lập Hải Phòng

- Điện thoại: 0382 064 808

- Email: duongthuyngan@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: phụ trách kế toán

 

- Đồng chí: Lưu Thị Thu Hằng

- Chức vụ: Viên chức 

- Trình độ chuyên môn: Đại học Thương Mại, cử nhân kinh tế ngành Kế toán

- Trình độ LLCT: Sơ cấp

- Điện thoại: 0389 027 399

- Email: luuthithuhang@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: phụ trách kế toán

 

 

* Phân công nhiệm vụ cán bộ công chức phòng Tài chính - Kế hoạch

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 4357 Tổng lượt truy cập 662198093