Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố

1. Thông tin chung 

Tên cơ quan: Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Uông Bí

Địa chỉ: Số 2, Trần Hưng Đạo, phường Thanh Sơn

Điện thoại: 02033.855.383 

Số fax: 02033.855.383 

 

2. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Hội

* Chức năng:

- Đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước;

- Đoàn kết, vận động phụ nữ thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới.

* Nhiệm vụ:

- Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc.
- Vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường.
- Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện giám sát, phản biện xã hội; đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân. 

Cơ cấu tổ chức: gồm 11 cơ sở Hội xã, phường và 02 chi hội trực thuộc (Chi hội phụ nữ Công an thành phố và chi hội phụ nữ chợ Trung tâm)  

3. Tổ chức bộ máy:

 

- Đồng chí: Lê Thị Như Quỳnh

- Chức vụ: Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ xây dựng Đảng và CQNN; Cử nhân Qlý XH; Cử nhân tiếng Anh

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0203.3.856.155

- Email: lethinhuquynh@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Vũ Thị Minh Thùy

- Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Kinh tế

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0982.518.975

- Email: vuminhthuy@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Thị Diễm Hương

- Chức vụ: Cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh - ĐH Thương Mại; Cử nhân Kế toán- ĐHTM

- Điện Thoại: 0946.523.285

- Email: nguyenthidiemhuong@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí:  Lê Hồng Nhung

- Chức vụ: Cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kế toán doanh nghiệp

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Điện thoại: 0912.806.896

- Email: lehongnhung@quangninh.gov.vn

 

Lĩnh vực phụ trách:

* Lê Thị Như Quỳnh - Chủ tịch

- Chỉ đạo và điều hành chung cơ quan; chủ trì công việc của  Ban chấp hành, Ban Th­ường vụ.

- Phụ trách công tác xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; thực hiện giám sát, phản biện theo quy định, công tác đối ngoại nhân dân.

- Chỉ đạo cụm thi đua số 1 gồm: Phường Quang Trung, Thanh Sơn, Phương Đông, Vàng Danh, Trưng Vương; Cụm thi đua số 2: Công An; Chi Hội chợ trung tâm Uông Bí

* Vũ Thị Minh Thùy - Phó Chủ tịch

- Trực tiếp tham m­ưu, giúp việc đ/c Chủ tịch; BTV, BCH chỉ đạo tổ chức các chuyên đề trong hoạt động công tác Hội và phong trào phụ nữ thành phố;

- Phụ trách công tác Tuyên giáo, Dân vận, Tôn giáo;

- Phụ trách công tác thi đua khen thưởng Hội PN thành phố; công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; giám sát thực hiện tài chính, văn phòng cơ quan Hội Phụ nữ thành phố.

- Chỉ đạo cụm thi đua số 2; phụ trách phường Phương Đông, Thanh Sơn, Phương Nam, xã Thượng Yên Công.

* Lê Hồng Nhung - Cán bộ

- Phụ trách theo dõi đơn vị phường Yên Thanh, Bắc Sơn.

- Phụ trách công tác văn phòng; Dự thảo giấy mời, công văn chỉ đạo, kế hoạch.

- Theo dõi thu chi các nguồn quỹ cơ quan ( MATT, hội phí, quỹ hội); Lập dự toán và phân bổ ngân sách hàng năm; thanh quyết toán nguồn kinh phí cấp hàng năm. 

- Theo dõi hoạt động ủy thác với các Ngân hàng và các hoạt động vay vốn.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 3724 Tổng lượt truy cập 15357528