Ban Tổ Chức Thành Ủy

1. Thông tin chung

- Tên đơn vị: Ban Tổ chức Thành ủy

- Địa chỉ: Số 3 Trần Hưng Đạo, Khu 2, phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

- Điện thoại: 02033.660.551 - 0203.3854.624; Fax: 0203.3662.490

- Email: @quangninh.gov.vn

2. Quy chế về tổ chức và làm việc của Ban Tổ chức Thành ủy

Xem tại đây

 

3. Tổ chức bộ máy

http://www.quangninh.gov.vn/vi-VN/huyenthi/txuongbi/PublishingImages/Nam%202016/Anh%20LD%20thay%20doi/nguyenvanthanh.jpg

- Đồng chí: Nguyễn Văn Bích

Chức vụ: UV BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại: 0912.558.745

- Email: nguyenvanbich.ub@quangninh.gov.vn

 

   

 

- Đồng chí: Nguyễn Khánh Toàn

- Chức vụ: Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban kiêm nhiệm Ban Tổ chức Thành ủy

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Điện thoại: 0943.955.678

- Email: nguyenkhanhtoan@quangninh.gov.vn

 

 Đồng chí: Nguyễn Văn Thọ

Chức vụ: Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Khai thác mỏ - ĐH Mỏ địa chất; Thạc sỹ Quản lý kinh tế

- Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại: 0915.522.890

Email: nguyenvantho.ub@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Phạm Thu Hà

- Chức vụ: Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0984.229.909

- Email: phamthuha@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Đoàn Thu Hoài

- Chức vụ: Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0203.6576478 - 0984.576.512

- Email: doanthuhoai@quangninh.gov.vn

 

http://www.quangninh.gov.vn/vi-VN/huyenthi/txuongbi/PublishingImages/B%E1%BB%99%20m%C3%A1y%20t%E1%BB%95%20ch%E1%BB%A9c/nguyentienhiep.jpg

- Đồng chí: Lê Mai Anh

- Chức vụ: Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Học viện Hành chính, Cử nhân Hành chính học; Viện ĐH Mở HN, Cử nhân ngoại ngữ, ngành Tiếng Anh

- Điện thoại: 0978.884.595

- Email: lemaianh@quangninh.gov.vn 

 

- Đồng chí: Trịnh Ánh Diệp

- Chức vụ: Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công tác xã hội

- Trình độ LLCT: Cử nhân

- Điện thoại: 0985.059.686

- Email: trinhanhdiep@quangninh.gov.vn; trinhanhdiep@gmail.com

 

Đồng chí: Vũ Thị Kiều Trang

Chức vụ: Chuyên viên 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật - ĐH Luật Hà Nội.

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0904488987

- Email: vuthikieutrang@quangninh.gov.vn 

 

* Phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức Ban Tổ chức Thành ủy:

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 4795 Tổng lượt truy cập 662201162