Xã Thượng Yên Công

I. Thông tin chung:

Tên cơ quan :  Đảng ủy - HĐND - UBND  xã Thượng Yên Công

Địa chỉ         : Đường Yên Tử, thôn Nam Mẫu 2, xã Thượng Yên Công, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh 

Điện thoại    : 02033.664.849

E-mail          : ubndthuongyencong@quangninh.gov.vn

 

Ảnh Trụ sở xã Thượng Yên Công.


II. Tổ chức bộ máy:

- Đồng chí: Hoàng Việt Thành

- Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ xã

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế công nghiệp- ĐH Mỏ địa chất; Cử nhân quản trị kinh doanh; Cử nhân Luật Kinh tế 

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0912.211.559

- Email: hoangvietthanh@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Nhâm Quốc Vượng

- Chức vụ: Phó Bí thư TT Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật 

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại: 0986.225.311

Email: nhamquocvuong@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Năng Năm

- Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã 

- Trình độ chuyên môn: TC NV đoàn đội, ĐH mỏ ngành QTKD 

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0936.336.196

 

- Đồng chí: Nguyễn Xuân Mai

- Chức vụ: Chủ tịch MTTQ xã

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0904.062.798

- Email: nguyenxuanmai@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Lý Đức Hải  

- Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND xã

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật; Trung cấp Quân sự

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại: 0904.795.819 

Emaillyduchai@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Lê Tuấn Vinh

- Chức vụ: Đảng ủy viên - Phó Chủ tịch UBND xãPhụ trách lĩnh vực Kinh tế.

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật 

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0936.525.595

- Email: letuanvinhhcc@gmail.com

 

 

- Đồng chí: Phạm Thị Phương Thúy

- Chức vụ: Đảng ủy viên - Phó Chủ tịch UBND xã - Phụ trách lĩnh vực Văn hóa - xã hội.

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính 

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0979.709.189

- Email: phamthiphuongthuy@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Lý Thị Nhung

- Chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã

- Điện thoại: 0976.473.881

- Email: lythinhung@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Trương Đình Hùng

- Chức vụ: Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã

- Điện thoại: 0987.986.933

- Email: daongoctrung@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Đại úy -  Vũ Văn Hải

- Chức vụ: UVBTV Đảng ủy - Uỷ viên UBND, Trưởng Công an xã

- Điện thoại: 0383.951.299

- Email: cungoctan@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Trương Thị Thanh Hương

- Chức vụ: Chủ tịch Hội Nông dân xã

- Điện thoại: 0934.329.669

- Email: daongoctrung@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Lã Thị Thủy

- Chức vụ: Công chức Văn phòng thống kê - Phụ trách Tổng hợp.

- Trình độ: Cử nhân Luật kinh tế.

- Lý luận Chính trị: Trung cấp.

- Điện thoại: 0869.380.982

- Email: lathithuy@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Trương Thị Chi

- Chức vụ: Công chức Văn phòng thống kê

- Trình độ: Cử nhân Hành chính.

- Lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0865.992.919

- Email: truongthichi@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Trương Thị Hoạt

- Chức vụ: Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã

- Điện thoại: 0904.631.716

- Email: truongthihoat@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Trần Thị Thùy Dương

- Chức vụ: Công chức Văn hóa - xã hội - Phụ trách LĐTB&XH

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán.

- Lý luận chính trị: Trung cấp.

- Điện thoại: 0972.824.243

- Email: tranthithuyduong@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Lương Thị Thanh Huệ

- Chức vụ: CC Tài chính kế toán - Phụ trách thu, chi

Trình độ chuyên môn: Đại học cử nhân kế toán.

- Điện thoại: 0983.406.718

- Email: luongthithanhhue@quangninh.gov.vn

- Đồng chí: Bùi Thị Quý

- Chức vụ: CC Văn hóa xã hội

- Điện thoại: 0977.341.828

- Email: buithiquy@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Lý Chí Hậu

- Chức vụ: Phó Bí thư Đoàn Thanh niên

- Điện thoại: 0164.815.1111

- Email: lychihau@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Văn Xuân

- Chức vụ: CC Tư pháp - Hộ tịch

Trình độ chuyên môn: Trung cấp hành chính

- Điện thoại: 0903.470.326

- Email: nguyenvanxuan@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Trương Quang Vũ

- Chức vụ: CC Văn hóa - xã hội;  - Phụ trách Văn hóa

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật Kinh tế

- Lý luận chính trị: Trung cấp 

- Điện thoại: 0126.3.355.515

- Email: truongquangvu@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Thị Thanh Tâm

- Chức vụ: CC Tài chính kế toán - Phụ trách dự toán thu chi ngân sách

- Trình độ chuyên môn: Đại học - Cử nhân Tài Chính Kế toán.

- Điện thoại: 0988.396.016

- Email: nguyenthithanhtam@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Trần Thị Vân Anh

- Chức vụ: CC địa chính - xây dựng - MT

- Điện thoại: 01663.636.668

- Email: tranthivananh@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Mạnh Hùng

- Chức vụ: CC địa chính - xây dựng - MT - Phụ tách QL Đất đai tài nguyên, nông nghiệp.

Trình độ CM: Kỹ sư địa chính.

Lý luận chính trị: Trung cấp.

- Điện thoại: 0912.659.925

- Email: nguyenmanhhung@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Vũ Trung Thành

- Chức vụ: Công chức địa chính - xây dựng - MT - Quản lý trật tự xây dựng và môi trường. 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư địa chính.

- Lý luận chính trị: Trung cấp.

- Điện thoại: 0912.047.534

- Email: vutrungthanh@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Bàn Duy Nghĩa

- Chức vụ: Chỉ huy trưởng CHQS xã

- Trình độ: Cử nhân Luật kinh tế.

- Lý luận Chính trị: Trung cấp.

- Điện thoại: 0985.278.037

- Email: banduynghia@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Bàn Văn Định

- Chức vụ: Phó Chỉ huy trưởng CHQS xã

- Điện thoại: 01673.235.111

- Email: banvandinh@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Lý Văn Quyết

- Chức vụ: Phó Chỉ huy trưởng CHQS xã

- Điện thoại: 01263.356.438

- Email: lyvanquyet@quangninh.gov.vn

 

 

* Phân công công việc cụ thể:  

1- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã

Là người đứng đầu Ủy ban nhân dân xã, phụ trách chung công tác của UBND xã và có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

- Lãnh đạo và điều hành công việc của Ủy ban nhân dân, các thành viên Ủy ban nhân dân xã; Trực tiếp phụ trách công tác: tổ chức cán bộ, khen thưởng, kỷ luật, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; công tác cải cách hành chính, tài chính ngân sách, quy hoạch, xây dựng cơ bản và phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng nông thôn mới.

- Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp, pháp luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã; thực hiện các nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng, chống quan liêu, tham nhũng; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân; thực hiện các biện pháp quản lý dân cư trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật;

- Quản lý và tổ chức sử dụng có hiệu quả công sở, tài sản, phương tiện làm việc và ngân sách nhà nước được giao theo quy định của pháp luật;

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật, tiếp công dân theo quy định của pháp luật;

- Ủy quyền cho Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong phạm vi thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân;

- Trực tiếp phụ trách Công an, Quân sự; Trưởng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn; Trưởng an toàn giao thông. Chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; áp dụng các biện pháp để giải quyết các công việc đột xuất, khẩn cấp trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật; 

- Ký quyết định của Ủy ban nhân dân; ban hành quyết định, chỉ thị và hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành các văn bản đó ở địa phương.

- Giữ mối liên hệ với Thường trực Đảng uỷ, HĐND, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của xã và thực hiện công tác đối ngoại của UBND xã;

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền.

2- Phó chủ tịch UBND xã, phụ trách kinh tế

- Phụ trách, chỉ đạo và điều hành các lĩnh vực: sản xuất nông -lâm nghiệp, dịch vụ, thương mại, thuế, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng, tài nguyên, khoáng sản, môi trường, giao thông, thuỷ lợi;

- Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc đối với công chức thuộc lĩnh vực phụ trách;

- Giữ mối liên hệ với các tổ chức chính trị - xã hội: Hội Cựu chiến binh, Hội nông dân;

- Giúp Chủ tịch UBND xã tiếp dân, giải quyết đơn thư thuộc lĩnh vực phụ trách;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND xã;

- Phụ trách các thôn: Khe Sú 1, Khe Sú 2, Năm Mẫu 1, Năm Mẫu 2;

3- Phó Chủ tịch thường trực, phụ trách văn hoá - xã hội 

- Phụ trách, chỉ đạo và điều hành các lĩnh vực công tác: Văn hóa - xã hội -thông tin tuyên truyền, lao động- thương binh và xã hội, y tế, dân số- gia đình và trẻ em, tư pháp hộ tịch, xóa đói giảm nghèo. Trực tiếp chỉ đạo “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” của UBND xã; Chỉ đạo, kiểm tra và đôn đốc đối với cán bộ công chức thuộc lĩnh vực phụ trách;

- Được Chủ tịch UBND xã ủy nhiệm thay mặt Chủ tịch điều hành công việc của UBND khi Chủ tịch vắng mặt.

- Trưởng Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ xã;

- Giữ mối liên hệ với các tổ chức chính trị - xã hội: Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, Công đoàn cơ quan; các tổ chức xã hội: Hội người cao tuổi, Khuyến học, Chữ thập đỏ, Hội đông y xã, Hội cựu TNXP,… 

- Giúp Chủ tịch tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND xã; 

- Phụ trách thôn: Miếu Bòng, Tập Đoàn, Đồng Chanh, Quan Điền - Khe Thần.

4 . Chủ tịch HĐND xã: 

- Phụ trách về tổ chức, cán bộ, hoạt động của HĐND xã; Trực tiếp lãnh đạo hoạt động của Thường trực HĐND xã, thay mặt Thường trực HĐND xã giữ mối liên hệ với Thường tực Đảng ủy,  UBND xã, các cơ quan nhà nước, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc cùng cấp, các tổ chức xã hội khác và công dân; trực tiếp phụ trách công tác tiếp công dân theo lịch mỗi tháng một ngày ở trụ sở để nghe ý kiến phản ảnh của công dân;

- Trực tiếp tổ chức và điều hành các kỳ họp HĐND xã, dự kiến nội dung để đưa ra thảo luận tại các cuộc họp và ký chứng thực các Nghị quyết của HĐND xã theo luật định;

- Giải quyết các vấn đề quan trọng phát sinh giữa 2 kỳ họp (điều chỉnh hoặc bổ sung dự toán ngân sách; chủ trương đầu tư các dự án; sử dụng ngân sách ngoài kế hoạch; chuyển đổi mục đích sử dụng đất; chủ trương đầu tư đối với các dự án phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn).

- Xây dựng chương trình công tác của HĐND xã, Thường trực HĐND, các Ban HĐND xã hàng năm và cả nhiệm kỳ;

- Giữ mối liên hệ của HĐND xã với Thường trực HĐND Thành phố, các Ban HĐND Thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố, Thành ủy Uông Bí;

- Phụ trách theo dõi địa bàn: Thôn Nam Mẫu 2 và thôn Miếu Bòng.

5. Phó Chủ tịch chuyên trách HĐND xã:

- Giúp Chủ tịch HĐND xã thường trực, trực tiếp giải quyết công việc thường xuyên, hàng ngày của Thường trực HĐND xã, thay mặt Chủ tịch HĐND xã giải quyết các công việc của Chủ tịch HĐND xã khi Chủ tịch đi vắng và ủy quyền;

- Tham mưu, đề xuất ban hành Nghị quyết của HĐND xã; chỉ đạo, đôn đốc công tác chuẩn bị, dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp HĐND xã. Theo dõi tình hình thực hiện các Nghị quyết, đề xuất chương trình giám sát của HĐND xã;

- Giúp Chủ tịch HĐND xã dự thảo chương trình công tác tháng, tổng hợp các báo cáo hoạt động định kỳ, đột xuất của thường trực HĐND xã, ký các văn bản ban hành khi Chủ tịch đi vắng và ủy quyền;

- Giúp Chủ tịch HĐND xã trực tiếp tổ chức chỉ đạo hoạt động của các Ban HĐND xã; giữ mối liên hệ công tác với Tổ đại biểu HĐND Thành phố, các Tổ đại biểu HĐND xã;

- Tham mưu xây dựng kế hoạch và chỉ đạo tổ chức tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND xã theo định kỳ và đột xuất; giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân để báo cáo HĐND xã;

- Tham gia chủ tọa, điều hành các kỳ họp của HĐND xã, các cuộc họp định kỳ, đột xuất của HĐND xã; dự các cuộc họp của các Ban HĐND xã và các hoạt động khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐND xã;

- Giúp Chủ tịch HĐND xã chỉ đạo công tác văn phòng nhằm đảm bảo các điều kiện cho hoạt động thường xuyên của Thường trực và các Ban của HĐND xã;

 - Phụ trách theo dõi địa bàn: Thôn Nam Mẫu 1 và thôn Đồng Chanh. 

III. Diện tích, Dân số:
            UBND xã Thượng Yên Công có diện tích là 67,5km2; Mật độ dân cư 74 người/km2.
IV. Văn hoá dân tộc:
            - Dân tộc Dao: 2.335 khẩu = 46,3%;
            - Dân tộc Tày: 183 khẩu = 3,7%;
            - Dân tộc Hoa: 49 khẩu = 01%;
            - Dân tộc Sán Dìu: 09 khẩu = 0,2%;
            - Dân tộc Cao Lan: 08 khẩu =  02%;
            - Dân tộc Nùng: 24 khẩu = 04%;
            - Dân tộc Kinh: 2.438 khẩu = 48,3%.
V. Xã Thượng Yên Công có 08 thôn:
            - Thôn Khe Sú I;
            - Thôn Khe Sú II;
            - Thôn Năm Mẫu I;
            - Thôn Năm Mẫu II;
            - Thôn Miếu Bòng;
            - Thôn Tập Đoàn;
            - Thôn Đồng Chanh;
            - Thôn Quan Điền - Khe Thần.
VI. Vị trí địa lý: 
            - Phía Đông giáp với phường Vàng Danh;
            - Phía Tây giáp với xã Tràng Lương - Đông Triều;
            - Phía Nam giáp với phường Thanh Sơn và xã Phương Đông;
            - Phía Bắc giáp với huyện Sơn Động - tỉnh Bắc Giang. 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 3368 Tổng lượt truy cập 15356651