Phường Phương Nam

I. Thông tin chung:

Tên cơ quan:  Đảng ủy - HĐND - UBND  phường Phương Nam 

Địa chỉ          : Khu Bạch Đằng 1, phường Phương Nam, TP Uông Bí, Quảng Ninh 

Điện thoại    : 0203.3854.214

E-mail           : Uybannhandanphuongnam.ub@quangninh.gov.vn

Ảnh Trụ sở phường Phương Nam.

II. Tổ chức bộ máy:

 

Lãnh đạo Đảng ủy  

- Đồng chí: Nguyễn Quang Nghĩa
- Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Hoá; Cử nhân quản trị kinh doanh; Thạc sĩ quản lý kinh tế
- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0203.3851574 - 0906.008.398
- Email: nguyenquangnghia@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Hợp Nhất
- Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường
- Trình độ chuyên môn: T/cấp Luật, Cử nhân Luật
- Trình độ LLCT: Trung cấp
- Điện thoại: 
0979.005.188
- Email: 
nguyenhopnhat@quangninh.gov.vn

- Đồng chí: Phạm Gia Trọng 

- Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị tài chính - Kế toán

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0904.778.639

- Email: phamgiatrong@quangninh.gov.vn

 

   

Hội đồng Nhân dân phường

 

- Đồng chí: Nguyễn Hợp Nhất
- Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường
- Trình độ chuyên môn: T/cấp Luật, Cử nhân Luật
- Trình độ LLCT: Trung cấp
- Điện thoại: 
0979.005.188
- Email: nguyenhopnhat@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Bùi Quốc Thoàn 
- Chức vụ: Đảng uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND phường
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân QTKD
- Trình độ LLCT: Trung cấp
- Điện thoại: 0982.182.176
- Email: buiquocthoan2@quangninh.gov.vn

Ủy ban nhân dân phường

 

- Đồng chí: Phạm Gia Trọng 

- Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị tài chính - Kế toán

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0904.778.639

- Email: phamgiatrong@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Nguyễn Văn Duy
- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND phường

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng, cử nhân quản trị kinh doanh, thạc sỹ kỹ thuật xây dựng công trình ngầm
- Điện thoại: 0984.838.989
- Email: nguyenvanduy@quangninh.gov.vn 

- Đồng chí: Nguyễn Thị Dáng
- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND phường
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công tác xã hội. Cử nhân Quản trị nhân lực
- Trình độ LLCT: Trung cấp
- Điện thoại: 0917.596.100
- Email: nguyenthidang2@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Thị Minh Huệ
- Chức vụ: Công chức Văn phòng thống kê
- Điện thoại: 0987.323.988
- Email: nguyenthiminhhue@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Phan Thị Thanh Loan
- Chức vụ: Công chức văn phòng thống kê
- Trình độ chuyên môn: Đại học dân lập Đông Đô, chuyên ngành Luật Kinh tế
- Trình độ LLCT: Trung cấp
- Điện thoại: 0988.316.897
- Email: phanthithanhloan@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Đặng Thị Mai Hoa
- Chức vụ: Công chức tài chính kế toán
- Trình độ chuyên môn: CN Kinh tế ngành KT
- Trình độ LLCT: Trung cấp
- Điện thoại: 0934.299.694.
- Email: dangthimaihoa@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Bùi Thị Quý
- Chức vụ: Công chức Lao động - Thương binh và xã hội  

- Trình độ chuyên môn: 
- Trình độ LLCT: 
- Điện thoại: 0977341828
- Email: buithiquy2@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Nguyễn Đức Thường
- Chức vụ: Công chức Văn hoá
- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng sư phạm, ngành Công tác xã hội ĐH Thái nguyên, Cử nhân Công tác xã hội
- Trình độ LLCT: Sơ cấp

- Điện thoại: 0904.189.819
- Email: nguyenducthuong2@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Nguyễn Thị Hồng Linh
- Chức vụ: Công chức tư pháp hộ tịch
- Trình độ chuyên môn: Trung cấp Hành chính - Văn  thư. Đại học Kinh tế Kỹ thuật; ĐH Luật Kinh tế
- Trình độ LLCT: Sơ cấp
- Điện thoại: 038.932.133
- Email: nguyenthihonglinh2@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Nguyễn Thế Chung
- Chức vụ: Công chức ĐC-XD-ĐT&MT
- Trình độ chuyên môn: CĐ Xây dựng
- Điện thoại: 0978.849.618
- Email: nguyenthechung@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Phạm Tâm Anh
- Chức vụ: Công chức Tư pháp hộ tịch
- Trình độ chuyên môn:

- Điện thoại: 0339566945
- Email: phamtamanh@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Nguyễn Kim Dung
- Chức vụ: Công chức Môi trường
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật môi trường
- Trình độ LLCT: Trung cấp
- Điện thoại: 0904.475.828
- Email: nguyenkimdung@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Văn Hùng
- Chức vụ: Công chức Địa chính xây dựng
- Trình độ LLCT: Trung cấp
- Điện thoại: 0904310391
- Email: nguyenvanhung.ub@quangninh.gov.vn

 

Mặt trận Tổ quốc phường

 

- Đồng chí: Vũ Văn Cường
- Chức vụ: Chủ tịch MTTQ phường
- Trình độ chuyên môn:
- Trình độ LLCT:
- Điện thoại:
034.639.8661
- Email: vuvancuong@quangninh.gov.vn

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

 

 

- Đồng chí: Đỗ Thái Sơn
- Chức vụ: Bí thư Đoàn TN phường
- Trình độ chuyên môn:
- Trình độ LLCT:
- Điện thoại: 0964.088.153
- Email: dothaison@quangninh.gov.vn

Hội Liên hiệp phụ nữ phường

 

- Đồng chí: Vũ Hồng Thắm
- Chức vụ: Chủ tịch Hội Phụ nữ
- Điện thoại: 0373815588
- Email: vuhongtham@quangninh.gov.vn

 

Hội Cựu chiến binh phường

 

- Đồng chí: Vũ Khắc Tiệp
- Chức vụ:
Chủ tịch HCCB phường
- Trình độ chuyên môn: T/cấp Kế toán. T/c Quân sự
- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0913.062.415
- Email: vukhactiep@quangninh.gov.vn

 

   
                             

 

 

* Phân công nhiệm vụ cán bộ chủ chốt phường

+ Ông Nguyễn Quang Nghĩa - Bí thư Đảng ủy phường

- Chịu trách nhiệm cá nhân về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định tại Điều 36 và Điều 64 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; cùng các thành viên khác của UBND chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của UBND trước Hội đồng nhân dân cùng cấp, cơ quan hành chính nhà nước cấp trên, trước nhân dân địa phương và trước pháp luật.

- Là thủ trưởng cơ quan UBND phường, Trực tiếp chỉ đạo giải quyết hoặc ủy quyền Phó Chủ tịch UBND chủ trì, phối hợp giải quyết những vấn đề liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực ở địa phương. Trường hợp cần thiết, Chủ tịch UBND có thể thành lập các tổ chức tư vấn để tham mưu, giúp Chủ tịch giải quyết công việc.

- Ủy quyền một Phó Chủ tịch UBND thay mặt Chủ tịch điều hành công việc của UBND khi Chủ tịch UBND vắng mặt.

- Thay mặt UBND ký quyết định của Ủy ban nhân dân; ban hành quyết định và hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành các văn bản đã phát hành ở địa phương.

- Chỉ đạo tập trung các giải pháp đồng bộ, quyết liệt để khắc phục, cải thiện vệ sinh môi trường. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm những vi phạm những lĩnh vực nêu trên. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 26/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết 16-NQ/TU, ngày 09/5/2019 của BCH Đảng bộ Tỉnh và Chương trình hành động số 40-CTr/TU ngày 06/6/2019 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết 12 -NQ/TU về thực hiện “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, khai thác, vận chuyển, chế biến và kinh doanh than trên địa bàn”; Thông báo số 288-TB/TU, ngày 26/7/2016 của Thường trực Tỉnh ủy về ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với hoạt động khai thác cát, đá, sỏi trái phép, lợi dụng dự án khai thác tài nguyên.

- Chỉ đạo triển khai thực hiện chủ đề công tác năm 2020 “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và bảo đảm tăng trưởng kinh tế bền vững”.

- Trực tiếp điều hành ngân sách, quản lý sử dụng cán bộ, công tác thi đua khen thưởng; tiếp dân vào các ngày thứ 5 hàng tuần để xem xét, giải quyết các khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân theo quy định của pháp luật.

- Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường; Chủ tịch Hội đồng tư vấn thuế; Trưởng ban cải cách thủ tục hành chính; Trưởng ban phòng chống tham nhũng; Trưởng ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý, phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em (BCĐ 138); Trưởng Ban An toàn giao thông phường; Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng phường; Trưởng Ban Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phường; Trưởng ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm phường; Trưởng ban Xoá đói giảm nghèo phường; chủ trì họp xét duyệt các đối tượng vay vốn thuộc ngân hàng chính sách xã hội; Trưởng ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập; Phụ trách công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của UBND phường.

- Trực tiếp chỉ đạo công tác bộ phận Văn phòng - Thống kê, Tài chính - Kế Toán, Công an phường, Quân sự phường theo thẩm quyền; giữ mối liên hệ với UBND thành phố, Đảng uỷ phường, Tổ đại biểu HĐND thành phố ứng cử tại địa bàn, Thường trực HĐND phường, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội của phường; là người chịu trách nhiệm phát ngôn của UBND phường.

- Trực tiếp theo dõi chỉ đạo khu Hiệp An 1, Phương An

Ông/bà Nguyễn Thị Dáng: Phó chủ tịch UBND phường - Phụ trách lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

- Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch UBND và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND về việc thực hiện nhiệm vụ được giao; cùng các thành viên khác của UBND chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Ủy ban nhân dân. Ký quyết định của Chủ tịch UBND khi được Chủ tịch UBND ủy quyền.

- Tham dự đầy đủ các phiên họp Ủy ban nhân dân; thảo luận và biểu quyết những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân.

- Chỉ đạo triển khai Kế hoạch số 85-KH/ĐU ngày 16/01/2020 của Đảng ủy về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

- Chỉ đạo triển khai Chương trình hành động số 09-CTr/ĐU ngày 14/3/2016 của Đảng ủy về thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 29/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, về nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

- Chỉ đạo triển khai Chương trình hành động số 08-CTr/ĐU thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển dịch vụ tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030”;

- Chỉ đạo, triển khai Kế hoạch ngày 26/5/2016 của Đảng ủy về Quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/03/2015 của Ban Bí thư khoá XI "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030"

- Chỉ đạo tuyên truyền, thực hiện chủ đề công tác năm 2020 của phường về “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và bảo đảm tăng trưởng kinh tế bền vững”, gắn với việc thực hiện xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh và thực hiện Bộ quy tắc ứng xử “Tự hào là công dân thành phố Uông Bí”.

- Chỉ đạo, điều hành các hoạt động về lĩnh vực Khối Văn hoá - xã hội; Trực tiếp chỉ đạo lĩnh vực: “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả”; khối trường học; Y tế; Lao động thương binh xã hội; Tư pháp; công nghệ thông tin; tôn giáo, dân tộc; Dân số - Gia đình - Trẻ em, bảo hiểm; Truyền thanh của phường, xóa đói giảm nghèo; vệ sinh an toàn thực phẩm; công tác thi hành án dân sự; phụ trách tủ sách giáo dục pháp luật; Trung tâm giáo dục cộng đồng, xã hội học tập; Chủ tịch Hội Khuyến học; Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng; Hội Luật gia; Trưởng các Ban phòng chống dịch ở người; vệ sinh ATTP; phòng chống suy dinh dưỡng ở trẻ em; Ban mục tiêu phòng chống một số bệnh xã hội, dịch nguy hiểm; Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" của phường; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách. Chỉ đạo các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND phường.

- Trực tại Bộ phận một cửa để ký, trả hồ sơ cho công dân.

- Giữ mối liên hệ với UBMTTQ, Hội liên hiệp phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội liên hiệp thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Công đoàn, Hội người cao tuổi; Hội chữ thập đỏ, Hội nông dân, Hội Khuyến học; Hội Nạn nhân chất độc da cam Dioxin.

- Trực tiếp theo dõi chỉ đạo khu An Hải, Hiệp An 2, Hiệp Thái

Ông/bà Bùi Ngọc Thoan: Phó Chủ tịch UBND phường - Phụ trách lĩnh vực kinh tế, nông, lâm, ngư nghiệp

- Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch UBND và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND về việc thực hiện nhiệm vụ được giao; cùng các thành viên khác của UBND chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Ủy ban nhân dân.

- Tham dự đầy đủ các phiên họp Ủy ban nhân dân; thảo luận và biểu quyết những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân.

- Ký quyết định của Chủ tịch UBND khi được Chủ tịch UBND ủy quyền.

- Chỉ đạo, điều hành lĩnh vực kinh tế - xã hội; trực tiếp chỉ đạo công tác Nông nghiệp, Lâm nghiệp, ngư nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thú y, Ban quản lý chợ, quản lý đất đai, công tác tài nguyên - khoáng sản, vệ sinh môi trường; Chỉ đạo, điều hành các hoạt động về xây dựng cơ bản, kiểm tra xây dựng và trật tự đô thị; Phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất trong việc thực hiện công tác GPMB các dự án của tỉnh và thành phố trên địa bàn phường; Chỉ đạo thực hiện Đề án 125 của Thành phố đối với sản phẩm Vải chín sớm Phương Nam; thực hiện Đề án sản xuất Vải chín sớm theo tiêu chuẩn Việt Gap.

phụ trách công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền và thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Trưởng ban phòng cháy chữa cháy và phòng chống cháy rừng; Trực tiếp chỉ đạo công tác An toàn giao thông phường theo uỷ quyền của Chủ tịch UBND phường.

- Trực tiếp chỉ đạo công tác An toàn giao thông phường theo uỷ quyền của Chủ tịch UBND phường.

- Chỉ đạo tuyên truyền, thực hiện chủ đề công tác năm 2020 của phường về “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và bảo đảm tăng trưởng kinh tế bền vững”

- Phó Trưởng Ban thường trực các ban: Ban quản lý dự án công trình; Ban phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Ban An toàn giao thông; Đoàn kiểm tra liên ngành xử lý các hoạt động khai thác vận chuyển và kinh doanh tài nguyên, khoáng sản trái phép trên địa bàn phường, phó ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm phường. Chỉ đạo các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND phường.

- Giữ mối liên hệ với UBMTTQ, Hội liên hiệp phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội liên hiệp thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội người cao tuổi; Hội nông dân, Hội. Trực tiếp theo dõi chỉ đạo khu Hợp Thành, Bạch Đằng 1, Bạch Đằng 2.

Ông Trịnh Đình Hường: Trưởng Công an phường

- Chịu trách nhiệm trước UBND, Chủ tịch UBND về việc thực hiện nhiệm vụ được giao; cùng các thành viên khác của UBND chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Ủy ban nhân dân; báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân khi được yêu cầu.

- Trực tiếp chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn phường; Tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường về công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn phường; Thực hiện chức năng quản lý về an ninh trật tự, an toàn xã hội, các biện pháp phòng, chống tội phạm và các vi phạm pháp luật khác về an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn phường theo quy định của pháp luật. 

- Tham dự đầy đủ các phiên họp Ủy ban nhân dân; thảo luận và biểu quyết những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND phường giao.

- Tham mưu thực hiện phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội và các vi phạm pháp luật khác trên địa bàn theo quy định của pháp luật và theo hướng dẫn của công an cấp trên.

- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy, giữ trật tự công cộng và an toàn giao thông, quản lý vũ khí, chất nổ dễ cháy; quản lý hộ khẩu, kiểm tra các quy định về an ninh trật tự trên địa bàn theo thẩm quyền.

- Phối hợp với Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự phường tham mưu các giải pháp thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy về thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2020; Phối hợp tham mưu công tác PCTT & TCCN.

- Xây dựng nội bộ lực lượng công an phường, trong sạch, vững mạnh và thực hiện một số nội dung nhiệm vụ khác do cấp uỷ đảng, Uỷ ban nhân dân phường, công an cấp trên giao.

- Trực tiếp theo dõi chỉ đạo khu Hiệp Thanh, Phong Thái, Hồng Hải

Ông Đỗ Xuân Hiệp: Trưởng Quân sự phường

- Được Chủ tịch UBND phân công phụ trách lĩnh vực Quốc phòng, quân sự trên địa bàn phường và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch UBND về việc thực hiện nhiệm vụ được giao; cùng các thành viên khác của UBND chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Ủy ban nhân dân; báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân khi được yêu cầu.

- Tham mưu, giúp UBND phường tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND phường trong lĩnh vực quốc phòng, quân sự trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

- Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về dân quân tự vệ, quốc phòng toàn dân, nghĩa vụ quân sự và các văn bản có liên quan của cơ quan có thẩm quyền.

- Chỉ đạo dân quân phối hợp với công an và lực lượng khác thường xuyên hoạt động bảo vệ an ninh trật tự, sẵn sàng chiến đấu, phục vụ chiến đấu và tổ chức khắc phục thiên tai, sơ tán, cứu hộ, cứu nạn.

- Phối hợp với Công an phường tham mưu công tác PCTT & TkCN, xây dựng phương án PCTT&TKCN.

- Thực hiện chính sách hậu phương quân đội; từng bước thực hiện các tiêu chuẩn, chế độ, chính sách cho dân quân, tự vệ, quân nhân dự bị theo quy định.

- Tổ chức thực hiện nghiêm chế độ quản lý sử dụng, bảo quản vũ khí trang bị, sẵn sàng chiến đấu; quản lý công trình quốc phòng theo phân cấp; thực hiện chế độ kiểm tra, báo cáo, sơ kết, tổng kết công tác quốc phòng, quân sự ở địa phương.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND phường giao.

- Trực tiếp theo dõi chỉ đạo khu Hồng Hà, Cẩm Hồng, Đã Bạc

III. Thông tin cơ bản:
- Địa điểm trụ sở: Khu Bạch Đằng 1, phường Phương Nam, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.
- Ngày thành lập: 24/8/2011 (theo Nghị quyết 89/NQ-CP của Chính phủ) trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của xã Phương Nam.
- Cơ cấu tổ chức Đảng: Đảng bộ phường có 22 Chi bộ với 229 đảng viên;
- Tổ chức chính trị: phường được chia thành 14 khu dân cư với 36 tổ dân phố, dân hầu hết là người kinh, có 152 người là dân tộc khác;
- Diện tích:  2.166,4ha; Dân số trên địa 2.834 hộ với trên 12.000 khẩu; có 6 km đường quốc lộ 10 đi qua trung tâm phường; phía đông giáp với phường Phương Đông, thành phố Uông Bí; phía Tây Nam giáp các xã thuộc huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng; phía Tây Bắc giáp xã Hồng Thái Đông, Hồng Thái Tây, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.
  Trong đó:  
           + Diện tích đất nông nghiệp: 837,3ha;
           + Diện tích đất trồng cây ăn quả: 288ha;
           + Diện tích đất phi nông nghiệp: 220,04ha;
           + Diện tích còn lại: 821,06ha.
- Về cơ sở vật chất: Phường có 01 trạm y tế, 02 trường tiểu học, 01 trường Trung học cơ sở và 01 trường mầm non, đáp ứng đầy đủ yêu cầu học tập của nhân dân trên địa bàn. Tất cả các trường đều đã đạt chuẩn Quốc gia mức độ I. 100% đường giao thông trong khu dân cư được bê tông hóa. Đài tưởng niệm liệt sỹ, trụ sở chính quyền, nơi tiếp dân khang trang. 14/14 khu có nhà sinh hoạt cộng đồng thuận tiện trong việc tổ chức hoạt động sinh hoạt của nhân dân. 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 1028 Tổng lượt truy cập 662192881