VĂN PHÒNG THÀNH ỦY

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên cơ quan: Văn phòng Thành ủy

Địa chỉ        : Thanh Sơn - Uông Bí - Quảng Ninh

Điện thoại   : 02033.854.441

Fax              : 02033.660.551

E-mail: vanphong.tuub@quangninh.gov.vn 

II. LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG THÀNH ỦY

- Đồng chí: Mạc Xuân Tú

- Chức vụ: Uỷ viên BTV Thành uỷ, Chánh Văn phòng Thành ủy

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng; Cử nhân chính trị, ngành CT tổ chức; Thạc sĩ khoa học chính trị  

- Trình độ LLCT: Cử nhân

- Điện thoại: 02033.854.085 - 0912.348.567 

- Email: macxuantu@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Nguyễn Hữu Đoàn

- Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Thành ủy

- Trình độ chuyên môn: Đại học Kiến trúc Hà Nội - Kỹ sư xây dựng 

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0912.707.619

- Email: nguyenhuudoan@quangninh.gov.vn

 

http://www.quangninh.gov.vn/vi-VN/huyenthi/txuongbi/PublishingImages/Nam%202016/Anh%20LD%20thay%20doi/bui%20thi%20thin.jpg

- Đồng chí: Bùi Thị Thìn

- Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Thành ủy

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0203.2.213.615

- Email: buithithin@quangninh.gov.vn

 

   

- Đồng chí: Hoàng Thị Hằng

- Chức vụ: Kế toán 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0948.846.086

- Email: hoangthihang@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Đào Thị Phượng

- Chức vụ: Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ học và Quản trị văn phòng

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0203.3854441

- Email: daothiphuong@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Văn thư - Lưu trữ - Thủ quỹ

 

- Đồng chí: Nguyễn Thu Hằng

- Chức vụ: Chuyên viên  

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ luật kinh tế, Cử nhân chuyên ngành quản trị kinh doanh

- Trình độ LLCT:  Trung cấp

- Email: nguyenthuhang@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Phạm Trung Kiên

- Chức vụ: Nhân viên 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân QTKD; Cử nhân Luật Kinh tế

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0203.3854441

- Email: phamtrungkien@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Tổng hợp - Liên lạc - Quản trị mạng

 

- Đồng chí: Đỗ Thị Trang

- Chức vụ: Chuyên viên 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0911.620.986

- Email: dothitrang@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Phạm Thị Thu Hiền

- Chức vụ: Nhân viên

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng kế toán

- Trình độ LLCT: Sơ cấp

- Điện thoại: 0342.676.768

- Email: phamthithuhien@quangninh.gov.vn 

- Lĩnh vực phụ trách: Văn thư, hành chính, tạp vụ

 

III. Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Thành ủy: xem tại đây

 

IV. Quy chế làm việc của Văn phòng Thành uỷ Uông Bí: xem tại đây

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 50452 Tổng lượt truy cập 86571783