Phòng Nội vụ thành phố

1. Thông tin chung:

- Tên đơn vị: Phòng Nội vụ thành phố

- Địa chỉ: Số 3 Trần Hưng Đạo, Khu 2, phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

- Điện thoại: 02033.660.551 - 0203.3854.624; Fax: 0203.3662.490

- Email: phongnv.ub@quangninh.gov.vn

 

2. Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Phòng Nội vụ

Xem tại đây

3. Tổ chức bộ máy

- Đồng chí: Nguyễn Khánh Toàn

- Chức vụ: Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban kiêm nhiệm Ban Tổ chức Thành ủy, Trưởng phòng Nội vụ

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Điện thoại: 0943.955.678

- Email: nguyenkhanhtoan@quangninh.gov.vn

 

http://www.quangninh.gov.vn/vi-VN/huyenthi/txuongbi/PublishingImages/B%E1%BB%99%20m%C3%A1y%20t%E1%BB%95%20ch%E1%BB%A9c/ngxuanchuong.jpg

- Đồng chí: Nguyễn Xuân Chương 

- Chức vụ: Phó trưởng Phòng Nội vụ

- Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp I, Kỹ sư kế toán, ngành kế toán doanh nghiệp

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 033.3855624

- Email: nguyenxuanchuong@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Vũ Tiến Cường

- Chức vụ: Phó trưởng Phòng Nội vụ

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản lý kinh tế 

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0904.420.935

- Email: vutiencuong@quangninh.gov.vn; cuongub75@gmail.com

 

   

- Đồng chí: Nguyễn Thị Hằng

- Chức vụ: Công chức

- Trình độ chuyên môn: ĐH Lao động - Xã hội - Cử nhân Quản trị nhân lực; Cử nhân CĐ Kinh tế-Dân số và LĐ-CĐ LĐ-XH

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0982.092.826

- Email: nguyenthihang@quangninh.gov.vn 

   

- Đồng chí: Phạm Thị Hồng Hơn

- Chức vụ: Công chức

- Trình độ chuyên môn: ĐH Khoa học xã hội và nhân văn - ngành Lưu trữ học và quản trị văn phòng

- Điện thoại: 0977.452.176

- Email: phamthihonghon@quangninh.gov.vn 

   

- Đồng chí: Trần Thị Hồng Ngọc

- Chức vụ: Công chức

- Trình độ chuyên môn: ĐH Lao động xã hội- Cử nhân Quản trị nhân lực

- Điện thoại: 02033.665485 - 0983.875.618

- Email: tranthihongngoc@quangninh.gov.vn 

 

   

 

Đồng chí: Cao Thị Tú

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính- HV Hành chính; Thạc sỹ Hành chính 

Điện thoại: 02033.6581.310 - 0906138528

Email: caothitu@quangninh.gov.vn 

 

- Đồng chí: Nguyễn Thị Hoa

- Chức vụ: Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Quản trị nhân lực, Thạc sĩ Quản lý kinh tế

- Điện thoại: 0364.684.426

- Email: nguyenthihoa2@quangninh.gov.vn

 

 

* Phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức Phòng Nội vụ:

Xem tại đây

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 4830 Tổng lượt truy cập 91140575