Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật Nông nghiệp

1. Thông tin chung

 

Tên cơ quan: Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật nông nghiệp

Địa chỉ         :  Đường Nguyễn Du, P. Quang Trung, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại   : 0203.3854.259

Fax               : 0203.3854.259

Email            : nguyenduytoan@quangninh.gov.vn

 

2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của Trung tâm DVKT Nông nghiệp

Xem tại đây

3. Tổ chức bộ máy

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Duy Toàn

- Chức vụ: Giám đốc

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nông học - Đại học nông nghiệp

- Trình độ Lý luận CT: Cao cấp

- Điện thoại: 0203.3.854.259 - 0912.092.304 

- Email: nguyenduytoan@quangninh.gov.vn

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

- Đồng chí: Phạm Văn Quang 

- Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Điện thoại: 0333.851.287 - 0982.318.858 

- Email: phamvanquang@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Ngô Thị Tân Hợp

- Chức vụ: Phó Giám đốc

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng, cử nhân kế toán, thạc sĩ quản lý kinh tế.

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0123.2.897.879

- Email: ngothitanhop@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Thị Vân Anh

- Chức vụ: Kế toán

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý Kinh tế

- Trình độ Lý luận CT: Trung cấp

- Điện thoại: 0949.777.788 

- Email: nguyenthivananh@quangninh.gov.vn; vananhpgdub@gmail.com

 

 

- Đồng chí: Trần Thị Đông

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp chăn nuôi thú y

- Điện thoại: 0948.063.637 

- Email: tranthidong@quangninh.gov.vn; dongkeo2015@gmail.com

 

 

- Đồng chí: Vũ Thị Tâm

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân sư phạm kỹ thuật nông nghiệp

- Trình độ Lý luận CT: Trung cấp

- Điện thoại: 0705.672.669

- Email: vuthitam@quangninh.gov.vn; tamkn@gmail.com

 

 

- Đồng chí: Đinh Thị Thu Trang

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư khoa học cây trồng

- Điện thoại: 0977.533.960

- Email: dinhthithutrang@quangninh.gov.vn; thutrangqn90@gmail.com

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Mạnh Hùng

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Bác sỹ Thú y

- Trình độ Lý luận CT: Sơ cấp

- Điện thoại: 0979.501.750

- Email: nguyenmanhhung16@quangninh.gov.vn; hungtyhh@gmail.com

 

 

- Đồng chí: Vũ Văn Bình

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư bảo vệ thực vật

- Trình độ Lý luận CT: Sơ cấp

- Điện thoại: 0915.481.116

- Email: vuvanbinh@quangninh.gov.vn; vuvanbinh2018@gmail.com

 

- Đồng chí: Phạm Thị Như Quỳnh

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Đại học khoa học môi trường

- Điện thoại: 

- Email:  phamthinhuquynh@quangninh.gov.vn; 

 

 

- Đồng chí: Lương Ngọc Minh

- Chức vụ: Nhân viên

- Trình độ chuyên môn: Bác sỹ thú y

- Trình độ Lý luận CT: Sơ cấp

- Điện thoại: 0973.221.589

- Email: luongngocminh@quangninh.gov.vn; minhhuaqn@gmail.com

 

       

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 4818 Tổng lượt truy cập 662201205