Trung tâm Hành chính Công

1. Thông tin chung

- Tên cơ quan: Trung tâm hành chính công thành phố Uông Bí

- Địa chỉ: Số 3 – Phố Trần Hưng Đạo – phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

- Điện thoại: 0203.3567207

- Fax: 0203.3668188

- Email: tthcc.ub@quangninh.gov.vn

Trung tâm Hành chính công thành phố Uông Bí

2. Tổ chức bộ máy

 

- Đồng chí: Dương Thu Hà

- Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND kiêm Giám đốc Trung tâm Hành chính công

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Quản trị tài chính-kế toán-ĐH BKHN; Kỹ sư Điện- ĐH BKHN

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0203.3668188

- Email: duongthuha@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung; Trực tiếp chỉ đạo, điều hành hoạt động của bộ phận Hành chính - Tổng hợp, Kế toán, Thủ quỹ và các công tác khác theo Quy chế hoạt động của Trung tâm.

 

- Đồng chí: Hoàng Thị Thanh Hiền

- Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm Hành chính công

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - ĐH khoa học xã hội và nhân văn; Thạc sỹ Kinh tế

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại:  0983.155.886

- Email: hoangthihien@quangnin.gov.vn  

 

- Đồng chí: Võ Thị Chung Tình

- Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm Hành chính công

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế ngành Kế toán

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0982.291.035

- Email: vothichungtinh@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Nguyễn Thị Hồng

- Chức vụ: Nhân viên

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kế toán doanh nghiệp- ĐH Mỏ địa chất

- Điện thoại: 0203.3567207-108; 0904.158.887

- Email: nguyenthihong@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Thủ quỹ

 

- Đồng chí: Nguyễn Thị Tuyết Nhung

- Chức vụ: HĐ68

- Trình độ chuyên môn: ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội- Cử nhân Kế toán

- Điện thoại: 0948.982.837

- Email: nguyenthituyetnhung.ub@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Kế toán

 

- Đồng chí: Bùi Thị Bích Thảo

- Chức vụ: Nhân viên

- Trình độ chuyên môn: CĐ Kế toán- CĐ Nông lâm Đông Bắc; Viện ĐH Mở Hà Nội - Cử nhân Luật Kinh tế

- Điện thoại: 0203.3567207-100; 0389.272.787

- Email: buithibichthao@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Hướng dẫn

 

- Đồng chí: Trần Thị Hằng

- Chức vụ: Nhân viên

- Trình độ chuyên môn: CĐSP Hưng Yên- Ngành Công tác xã hội

- Điện thoại: 0203.357.2017

- Email: tranthihang.ub@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Hành chính tổng hợp

 

- Đồng chí: Ngô Thị Hương

- Chức vụ: Nhân viên

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Thương Mại. Đại học Kinh doanh và Công nghệ HN

- Điện thoại: 0203.3567.027

- Email: ngothihuong@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Trả kết quả BHXH - CA

 

- Đồng chí: Dương Thị Hoa

- Chức vụ: Nhân viên 

- Trình độ chuyên môn: Đại học Bách khoa HN - Cử nhân cao đẳng, ngành tin học

- Điện thoại: 02033.854.207 - 0986319878

- Email: duongthihoa@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: 

 

- Đồng chí: Trần Xuân Trường

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công nghệ thông tin

- Điện thoại: 0203.3567207-109; 0903.421.558

- Email: tranxuantruong@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Quản trị mạng

 

3. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm:

Điều 1: Thành lập Trung tâm Hành chính công thành phố Uông Bí trực thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí (sau đây gọi tắt là Trung tâm).
1. Trung tâm là đơn vị có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Trụ sở Trung tâm đặt tại thành phố Uông Bí.
2. Trung tâm có chức năng làm đầu mối và chịu trách nhiệm trong việc tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân theo quy định.
3. Trung tâm chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí; sự quản lý về hành chính, tổ chức, nhân sự và một số mặt công tác của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền.
Điều 2: Nhiệm vụ của Trung tâm:
1. Niêm yết công khai các quy định, thủ tục hành chính (giấy tờ, hồ sơ …); mức thu phí, lệ phí (nếu có) và thời gian giải quyết các loại công việc; quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ; trách nhiệm của các bộ phận, tổ chức, cá nhân liên quan.
2. Hướng dẫn tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ giải quyết công việc.
3. Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ của tổ chức, cá nhân về giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố Uông Bí (theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh):
a) Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Viết phiếu hẹn thời gian trả kết quả theo quy định đã công bố.
b) Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ: Hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
4. Thẩm định hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định hoặc chuyển hồ sơ cho các phòng, ban liên quan giải quyết; đồng thời theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các phòng, ban thực hiện giải quyết thủ tục, hồ sơ đảm bảo nội dung và tiến độ, trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo đúng thời gian quy định.
5. Xây dựng Quy chế tổ chức hoạt động của Trung tâm, mối quan hệ giữa Trung tâm với Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Ninh, các cơ quan, ban, ngành, đơn vị liên quan báo cáo Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố trình Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí xem xét, quyết định.
6. Phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu các quy định của nhà nước về cải cách hành chính, chính quyền điện tử để tổng hợp, báo cáo đề xuất với Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo cơ quan có thẩm quyền việc điều chỉnh, bổ sung hồ sơ, quy trình giải quyết thủ tục hành chính.
7. Đề xuất việc đổi mới và cải tiến nâng cao chất lượng phục vụ.
8. Quản lý nhân sự, tài sản, cơ sở vật chất, kỹ thuật của Trung tâm theo quy định của pháp luật.
9. Thực hiện việc thu phí, lệ phí (nếu có) theo quy định.
10. Vận hành, đề xuất nâng cấp phần mềm ứng dụng dịch vụ hành chính công; tích hợp dữ liệu hoạt động và thực hiện công tác an ninh mạng trong phạm vi hoạt động của Trung tâm.
11. Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí giao.

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 4923 Tổng lượt truy cập 662200317