Phường Quang Trung

I. Thông tin chung:

Tên cơ quan :  Đảng ủy - HĐND - UBND  phường Quang Trung

Địa chỉ          : Số 01, Đinh Tiên Hoàng, phường Quang Trung, TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại     :  0333.014.286 

Fax                : 

E-mail           : ubndpquangtrung.ub@quangninh.gov.vn

 

Ảnh Trụ sở phường Quang Trung.

II. Các đồng chí lãnh đạo phường:

- Đồng chí: Vũ Thị Hồng Nhung

- Chức vụ: Thành ủy viên, Bí thư Đảng uỷ phường

- Trình độ chuyên môn: Học viện Tài chính, cử nhân kinh tế, ngành Kế toán; Thạc sỹ Kinh tế CN

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Điện thoại: 0333.663.605 

Email: vuthihongnhung@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Bùi Văn Xứng

- Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật Kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0934.646.215

- Email: buivanxung@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Nguyễn Thị Lương

- Chức vụ: Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường

- Điện thoại: 02033.661.160 - 0948.245.929

- Email: nguyenthiluong.ub@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Trần Quang Đông

- Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường; Thạc sĩ: xây dựng đường ô tô và Thành phố - Đại học Giao thông Vận tải. 

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 

- Email: tranquangdong@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Nguyễn Nhật Thủy

- Chức vụ: Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND phường

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp    

Điện thoại: 0333.566.068-0978.895.766

Email: nguyennhatthuy@quangninh.gov.vn

 

http://www.quangninh.gov.vn/vi-VN/huyenthi/txuongbi/PublishingImages/B%E1%BB%99%20m%C3%A1y%20t%E1%BB%95%20ch%E1%BB%A9c/thanh%20tung.jpg

Đồng chí: Trương Quốc Huy

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND phường

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Xây dựng; Cử nhân Luật

- Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại: 033.566.066- 0936.446.990

Emailtruongquochuy@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Đào Anh Trung

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND phường

- Điện thoại: 0968.071.090

- Email: daoanhtrung@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Đinh Mạc Phương Thúy

- Chức vụ: Chủ tịch Hội LHPN phường

- Điện thoại: 0973. 861 203

- Email: dinhmacphuongthuy@quangninh.gov.vn

 

- Họ và tên: Nguyễn Thị Dung

- Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội LHPN phường

- Trình độ: Đại học Công nghệ thông tin

- Trình độ LLCT:

- Số điện thoại: 0981 927 555

- Email: nguyenthidung34@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hường

- Chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường

- Điện thoại: 0902.084.083

- Email: nguyenthithuhuong@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hương

- Chức vụ: Văn phòng  - thống kê

- Điện thoại: 0978.042.636

- Email: nguyenthithuhuong.ub@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Nguyễn Hà My

- Chức vụ: Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường

- Điện thoại: 01634.488.618

- Email: nguyenhamy@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Phạm Hoài Nam

- Chức vụ: Chủ tịch Hội Nông dân phường

- Điện thoại: 01692398118

- Email: phamhoainam@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Lương Thị Thùy

- Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường

- Điện thoại: 0904.020.800

- Email: luongthithuy@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Trương Thị Bé

- Chức vụ: Công chức Tài chính - kế toán

- Điện thoại: 0976.708.522

- Email: truongthibe@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Bùi Thị Thơm 

- Chức vụ: Công chức Tài chính - Kế toán

- Điện thoại: 0168.695.6486

- Email: buithithom@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Thị Minh Hương

- Chức vụ: Công chức Văn phòng thống kê

- Điện thoại: 02033.566.733 - 0936.076.359

- Email: nguyenthiminhhuong.ub@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Trần Văn Khánh

- Chức vụ: Chủ tịch Hội CCB phường 

- Điện thoại: 02033.566.640 - 0983.648.085

- Email: tranvankhanh@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Vũ Văn Hải

- Chức vụ: Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường

- Điện thoại: 0978.845.189

- Email: vuvanhai@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Vũ Hồng Phong

- Chức vụ: Công chức Tư pháp hộ tịch

- Điện thoại: 02033.854.265 - 0912.380.432

- Email: vuhongphong@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Trần Thị Thanh Hoa

- Chức vụ: Công chức Tư pháp - Hộ tịch

- Điện thoại: 0964.998.583

- Email: tranthithanhhoa@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Phạm Thị Thúy Hồng

- Chức vụ: Công chức Văn hoá - Xã hội phường phụ trách Lao động TB&XH

- Điện thoại: 0979.880.310

- Email: phamthithuyhong@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Bùi Công Điện

- Chức vụ: Công chức Văn hóa - Xã hội

- Điện thoại: 0984.171.505

- Email: buicongdien@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Trần Thị Thân

- Chức vụ: Công chức Địa chính - Xây dựng - Môi Trường

- Điện thoại: 0337.583.866

- Email: tranthithan@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Nguyễn Quang Quyền

- Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh 

- Điện thoại: 0912.524.710

- Email: nguyenquangquyen@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Nguyễn Quang Quý

- Chức vụ: Phó Chỉ huy trưởng BCH quân sự phường

- Điện thoại: 0349.548.868

- Email: nguyenquangquy@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Võ Thị Bích Liên

- Chức vụ: Chủ tịch Hội người cao tuổi 

- Điện thoại: 0904.606.395

- Email: vothibichlien@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Lưu Minh Tuấn

- Chức vụ: Cán bộ Truyền thanh

- Điện thoại: 0339. 829 217

- Email: luuminhtuan@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Hoàng Thu Hiền

- Chức vụ: Văn phòng Đảng ủy

- Điện thoại: 0359.060.906

- Email: hoangthuhien@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Nguyễn Hải Đăng

- Chức vụ: Công chức ĐC-XD-ĐT&MT

- Điện thoại: 

- Email: nguyenhaidang@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Lê Hồng Thịnh

- Chức vụ: Công chức Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường phường;

- Trình độ chuyên môn: Đại học Kiến trúc Hà Nội

- Trình độ LLCT: Trung cấp;

- Điện thoại: 0989. 488. 999

- Email: lehongthinh@quangninh.gov.vn.

 

* Phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND, Ủy viên UBND và công chức thuộc UBND phường 

Xem tại đây

III. Thông tin cơ bản:   

- Phường Quang Trung có 13 khu; từ khu 1 đến khu 12.

- Văn hoá dân tộc: Trên địa bàn phường có 03 dân tộc sinh sống: Dân tộc Kinh, Tày, Hoa. Trong đó:

            + Dân tộc Kinh chiếm đa số: 19.918 người = 99,69%.
            + Dân tộc Hoa có 53 người = 0,27%.
            + Dân tộc Tày có 9 người = 0,005%.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 46877 Tổng lượt truy cập 86565962