Phường Trưng Vương

I. Thông tin chung:

Tên cơ quan :  Đảng ủy - HĐND - UBND  phường Trưng Vương

Địa chỉ          : Tổ 18, khu 3, phường Trưng Vương - Uông Bí - Quảng Ninh

Điện thoại      : 0203.3854.014  

Fax                : 02033.854.014

E-mail            : ubndptrungvuong.ub@quangninh.gov.vn

Ảnh Trụ sở phường Trưng Vương.

II. Thông tin cơ bản:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2015-2020 và Nghị quyết Đại hội XIX của Đảng bộ Thành phố Uông Bí, Đảng bộ phường Trưng Vương đã cụ thể hóa các nội dung chương trình hành động trong nhiệm kỳ 2015 - 2020với mục tiêu tổng quát: Đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng; tinh giản bộ máy, biên chế; thực hiện hiệu quả cải cách hành chính, cải thiện môi trường; tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, thương mại; nâng cao chất lượng công tác văn hóa thông tin, giáo dục, y tế, dân số, gia đình và trẻ em. Cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự, an toàn xã hội; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện; phấn đấu xây dựng phường Trưng Vương giàu đẹp, văn minh.

Đặc biệt, ngày 17/12/2019, Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIV đã ban hành Nghị quyết số 837/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc Tỉnh Quảng Ninh; theo đó, xã Điền Công được sáp nhập vào phường Trưng Vương, mở rộng quy mô, diện tích, dân số của phường: "Sau khi sáp nhập, phường có diện tích 15,45 km2, trong đó đất nông nghiệp chiếm 955,10 ha. Trên địa bàn phường có 2.485 hộ dân với 10.020 nhân khẩu; có 07 dân tộc, trong đó dân tộc Kinh chiếm 99,5%. Trưng Vương có 10 khu phố; có 01 nhà thờ họ đạo thất tinh; có di tích quốc gia Đình Đền Công và Miếu Cổ Linh được xếp hạng Di tích quốc gia Đặc biệt nằm trong quần thể di tích Bạch Đằng" tạo cơ hội thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội phường theo hướng tăng tỷ trọng sản xuất nông nghiệp, ngư nghiệp trên địa bàn.Thực hiện hiệu quả chương trìnhxây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng đô thị văn minh và cải cách hành chính... tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế xã hội.

Đại hội Đảng bộ phường Trưng Vương lần thứ XI với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - sáng tạo - phát triển”, Đại hội xác định chủ đề là: “Phát huy dân chủ, đoàn kết, quyết tâm đổi mới, sáng tạo, xây dựng phường Trưng Vương phát triển xứng đáng với tiềm năng, lợi thế của địa phương; góp phần xây dựng Thành phố Uông Bí cơ bản là thành phố dịch vụ, du lịch, công nghiệp hiện đại theo hướng thành phố thông minh vào năm 2025”.

* Thuận lợi: Phường Trưng Vương là một trong những phường trung tâm của thành phố Uông Bí, có nhiệu doanh nghiệp than trên địa bàn, vớiquốc lộ 18A đi qua và có nhiều lợi thế phát triển sản xuất trên các lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, thương mại, dịch vụ. Khi xã Điền Công sáp nhập vào phường Trưng Vương, đã hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; mở ra cơ hội phát triển kinh tế nông, ngư nghiệp và thu hút các dự án phát triển đô thị dịch chuyển dần về phía Nam của phường; các tuyến đường liên thôn, liên khuđược đầu tư xây dựng mới; đời sống nhân dân ổn định, có nhiều mặt được cải thiện rõ rệt.Hệ thống chính trị phường không ngừng đổi mới lề lối, phương thức làm việc, phối kết hợp chặt chẽ trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Nhân dân có tinh thần đoàn kết, đồng thuận thực hiện Nghị quyết của Đảng, sự điều hành của Chính quyền; tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn ổn định và được giữ vững.

* Khó khăn, thách thức: Phường Trưng Vương khi chưa sáp nhập xã Điền Công, có diện tích nhỏ (hơn 3,5km2), địa thế nhiều khu dân cư ở theo sườn dốc, các ngõ phố nhỏ; đất nông nghiệp bị thu hẹp dần do quy hoạch xây dựng các khu đô thị dân cư; sản xuất nông nghiệpcòn nhiều khó khăn do thiên tai, sâu bệnh, giá giống, vật tư, dịch vụ nông nghiệp luôn ở mức cao; một bộ phận nhân dân thuần nông còn hạn chế về hiểu biết và việc chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là Luật đất đai.Công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản, môi trường, kiểm soát dịch bệnh còn tiềm ẩn diễn biến khó lường.Việc phát triển đảng viên mới trong các chi bộ thôn, khu dân cư còn khó khăn do không còn nguồn.

III. Tổ chức bộ máy

 

 http://www.quangninh.gov.vn/vi-VN/huyenthi/txuongbi/PublishingImages/B%E1%BB%99%20m%C3%A1y%20t%E1%BB%95%20ch%E1%BB%A9c/nguyenvanphuc.jpg

 

- Đồng chí: Nguyễn Lan Anh 

- Chức vụ: Ủy viên BTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế - Quản trị DN mỏ; Thạc sĩ Quản lý kinh tế

- Trình độ lý luận: Cao cấp

- Điện thoại: 0904.354.898

- Email: nguyenlananh@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Vũ Thị Thúy Lan

- Chức vụ: Ủy viên Ban thường vụ, Chủ tịch UB MTTQ phường

- Trình độ chuyên môn: T/cấp Mẫu giáo + ĐH QTKD

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0915.205.669

- Email: vuthilthuylan@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Nguyễn Hồng Quảng

- Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng; Thạc sĩ Quản lý kinh tế

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0203.3.854.014

- Email: nguyenhongquang@quangninh.gov.vn

 

http://www.quangninh.gov.vn/vi-VN/huyenthi/txuongbi/PublishingImages/B%E1%BB%99%20m%C3%A1y%20t%E1%BB%95%20ch%E1%BB%A9c/hoanganhdao-pcthdnd.jpg

- Đồng chí: Hoàng Anh Đào

- Chức vụ: Đảng uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND phường

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán doanh nghiệp 

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0904822977

- Email: hoanganhdao.ub@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Văn Đoàn

- Chức vụ: Đảng uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND phường

- Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Sư phạm Giáo dục thể chất

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0912575979

- Email: nguyenvandoan@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Thành Tô

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND phường

-  Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Quản lý đất đai- ĐH Nông lâm-ĐH Thái Nguyên; Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0908.901.984

- Email: nguyenthanhto@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Đoàn Thị Băng

- Chức vụ: Chủ tịch Hội Nông Dân

- Trình độ chuyên môn: ĐH ngành Kinh tế

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0986.597.870

- Email: doanthibang@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Nguyễn Văn Huy

- Chức vụ: Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường

- Điện thoại: 0388.616.370

- Email: chauvantuan@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Trần Thanh Loan

- Chức vụ: Bí thư Đoàn TN phường

- Trình độ chuyên môn: CĐ Cơ tin kỹ thuật, Cử nhân QTKD - Kế toán

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0163.8070.888

- Email: tranthanhloan@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Lê Thu Hoài

- Chức vụ: Chủ tịch Hội LHPN phường

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tiếng Anh sư phạm

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0906.275.957

- Email: lethuhoai@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Bùi Duy Đào

- Chức vụ: Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường

- Trình độ chuyên môn: T/cấp Nông nghiệp, T/cấp Quân sự, ĐH Mỏ  địa chất, Kỹ sư Kế toán DN

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0982.850.021

- Email: buiduydao.ub@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Ngô Thị Kim Phúc

- Chức vụ: Công chức Tư pháp - Hộ tịch

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp Luật; Cử nhân Luật Kinh tế

- Điện thoại: 0936.573.288

- Email: ngothikimphuc@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Hoàng Thị Kim Dung

- Chức vụ: Công chức Văn hóa-Xã hội

- Trình độ chuyên môn: CN xã hội học

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0936.922.818

- Email: hoangthikimdung@quangninh.gov.vn 

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Xuân Tỉu

- Chức vụ: Công chức VHXH

- Trình độ chuyên môn: ĐH Văn hoá, ngành VH quần chúng

- Điện thoại: 0915.697.128

- Email: nguyenxuantiu@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Cao Long Giang

- Chức vụ: Công chức Địa chính, xây dựng, môi trường và đô thị

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư quản lý đất đai

- Trình độ LLCT: Sơ cấp

- Điện thoại: 0982.165.318

- Email: caolonggiang@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Đào Thị Hiền

- Chức vụ: Công chức ĐC -XD-ĐT-MT

- Trình độ chuyên môn: Đại học Nông ngiệp, chuyên ngành Quản lý đất đai

- Điện thoại: 

- Email: daothihien@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Vũ Văn Nghiễn

- Chức vụ: CC ĐC-XD-ĐT&MT

- Trình độ chuyên môn: ĐH Nông nghiệp QLĐĐ

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 

- Email: vuvannghien@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Trần Thị Anh Thương

- Chức vụ: Công chức Tài chính kế toán

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0203.3661.032 - 0936.088.006

- Email: tranthianhthuong@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Đoàn Thị Hằng

- Chức vụ: CC tài chính - kế toán

- Trình độ chuyên môn: T/cấp Kế toán, Cử nhân Kế toán

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0967.608.633

- Email: doanthihang@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Nguyễn Thị Hà

- Chức vụ: CC văn phòng thống kê

- Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 01653.780.888

- Email: nguyenthiha@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Phạm Thị Hoài

- Chức vụ: Văn phòng - thống kê

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật Kinh tế; Kỹ sư Quản trị kinh doanh

- Điện thoại: 

- Email: phamthihoai@quangninh.gov.vn

 

 

* Phân công nhiệm vụ Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025

Xem tại đây

* Phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND, thành viên ủy ban, cán bộ, công chức, nhân viên hợp đồng, người không chuyên trách phường Trưng Vương

Xem tại đây

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 4362 Tổng lượt truy cập 662197498