Phòng Y tế

1 . Thông tin chung: 

- Tên đơn vị: Phòng Y tế thành phố Uông Bí 

- Địa chỉ: Số 3 Trần Hưng Đạo, khu 2, phường Thanh Sơn, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh 

- Điện thoại: 0203.3666.504

- Email: nguyenthithanhdoan@quangninh.gov.vn

2. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của phòng Y tế thành phố 

Xem tại đây

3. Tổ chức bộ máy:

- Đồng chí: Nguyễn Thị Thanh Đoàn

- Chức vụ: Trưởng phòng Y tế thành phố

- Trình độ chuyên môn: Đại học Dược; Cử nhân Kinh tế

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0982.113.526

- Email: nguyenthithanhdoan@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: 

+ Phụ trách chung các lĩnh vực theo QĐ số 240/QĐ-UBND ngày 13/01/2017 của UBND về việc Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của phòng Y tế thành phố.

+ Công tác tham mưu hoạch định các KH dài hạn, ngắn hạn, các chỉ thị Quyết định, đề án, chương trình phát triển y tế, cải cách hành chính, xã hội háo trong lĩnh vực y tế trên địa bàn thành phố.

+ Công tác: phòng chống dịch bệnh; Vệ sinh an toàn thực phẩm; Quản lý hành nghề y dược tư nhân; Khám chữa bệnh BHYT; Dân số-KHHGĐ; Công tác duy trì đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế; Công tác Chi bộ, xây dựng Đảng, Quản lý nhân sự trạm Y tế các xã, phường; Chỉ đạo điều hành quản lý tài chính, tài sản, biên chế, thi đua khen thưởng.

   

 

- Đồng chí: Dương Ánh Tuyết

- Chức vụ: Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Cao đẳng, ngành Tài chính - Ngân hàng Học viện ngân hàng. Cử nhân kinh tế, ngành Tài chính ngân hàng

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0943014386

- Email: duonganhtuyet@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: 

+ Phụ trách lĩnh vực kế toán; Xây dựng kế hoạch dự toán ngân sách năm của đơn vị và lưu trữ báo cáo theo quy định.

+ Tham mưu, theo dõi công tác Đảng và Công đoàn, ghi Nghị quyết tại các cuộc họp chi bộ và giao ban chuyên môn.

+ Tham mưu, theo dõi và trực tiếp nhận Hồ sơ về Y tế dự phòng và An toàn thực phẩm theo phân cấp tại Trung tâm hành chính công thành phố. Thẩm định hồ sơ và thành lập đoàn thẩm định cơ sở để cấp phép theo quy định.

+ Tham mưu các văn bản, kế hoạch, báo cáo trong lĩnh vực quản lý.

   

- Đồng chí: Trần Văn Đức

- Chức vụ: Cán bộ biệt phái

- Trình độ chuyên môn: Th.s chính sách công, Cử nhân Kinh tế, Đại học Hành chính. 

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0203.3.665.530 - 0983.747.728

- Email: tranvanduc@quangninh.gov.vn

 

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 11738 Tổng lượt truy cập 5192673