Phường Thanh Sơn

I. Thông tin chung:

Tên cơ quan :  Đảng ủy - HĐND - UBND  phường Thanh Sơn
Địa chỉ          : 119 Phố Lý Thường Kiệt - Phường Thanh Sơn - TP Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh 
Điện thoại     : 02033.854.216
Fax               : 02033.854.216
E-mail           :  ubndthanhson.ub@quangninh.gov.vn

Ảnh Trụ sở phường Thanh Sơn.

* Thông tin cơ bản về phường:

Thanh Sơn là phường nằm ở trung tâm của TP Uông Bí. Trước khi thành lập phường, Thanh Sơn là tiểu khu thuộc thị xã Uông Bí. Thực hiện Quyết định số 03/CP ngày 03/01/1981 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ); UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành quyết định số 309 TC/UB ngày 01/7/1981 chuyển các đơn vị hành chính tiểu khu thuộc thị xã Uông Bí thành phường, trong đó có Tiểu khu Thanh Sơn thành phường Thanh Sơn.

Phường Thanh Sơn có diện tích tự nhiên 945,71ha, dân số hơn 16 nghìn người; phía Bắc giáp xã Thượng Yên Công, phía Nam giáp phường Yên Thanh, phía Đông giáp phường Quang Trung, phía Tây giáp phường Phương Đông, có 11 khu dân cư, 78 tổ dân phố với 9 dân tộc anh em sinh sống: Dao, Tày, Sán Dìu, Sán Chay, Hoa, Mường, Nùng, Thái, Kinh.

Thanh Sơn được xác định là phường trung tâm chính trị của TP Uông Bí vì có các cơ quan lãnh đạo Đảng, UBND, HĐND, các ban, ngành, đoàn thể của thành phố và một số cơ quan, doanh nghiệp lớn của Trung ương, địa phương đóng trên địa bàn.

Điều kiện tự nhiên, xã hội, con người là tiềm năng, lợi thế, điều kiện để phường Thanh Sơn xây dựng và phát triển xứng đáng là phường trung tâm của thành phố.

II. Tổ chức Bộ máy:

* Đảng ủy phường

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Thanh Sơn

 

- Đồng chí: Bùi Tiến Hưng

Chức vụ: Thành ủy viên, Bí thư Đảng bộ phường 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chính sách công; Cử nhân Luật; Cử nhân C.trị ngành Kiểm tra

- Trình độ LLCT: Cử nhân, cao cấp

Điện thoại: 0203.3.660.926- 0919.976.969

Email: buitienhung@quangninh.gov.vn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

http://www.quangninh.gov.vn/vi-VN/huyenthi/txuongbi/PublishingImages/B%E1%BB%99%20m%C3%A1y%20t%E1%BB%95%20ch%E1%BB%A9c/nguyenquochoan.jpg

- Đồng chí: Nguyễn Quốc Hoàn

- Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường

- Trình độ chuyên môn: ĐH Luật

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0203.3.565.965 - 0936.687.373

- Email: nguyenquochoan@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Phạm Hoàng Huyên

- Chức vụ: UV BTV Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh doanh nông nghiệp

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0388.598.999 

- Email: phamhoanghuyen@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Phạm Văn Sự

- Chức vụ: Chủ tịch UBND phường

- Trình độ chuyên môn: ĐH khoa học tự nhiên, Cử nhân ngành khoa học môi trường. Học viện hành chính, Cử nhân hành chính công

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0936.588.679

- Email: phamvansu@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Nguyễn Đổng Chi

- Chức vụ: UV BCH, Phó Chủ tịch UBND phường  

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0203.3854216 - 0906.080.158

- Email: nguyendongchi@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Đinh Trọng Chính

- Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Chủ tịch UBND phường

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân QTKD- ĐH BKHN; Kỹ sư Cơ học vật liệu và Cán kim loại- ĐH BKHN

- Điện thoại: 0938.100.185

- Email: dinhtrongchinh@quangninh.gov.vn

 

   

- Đồng chí: Nguyễn Thị Hương Xuân

- Chức vụ: UV BCH, Bí thư Đoàn TNCS HCM

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế; Cử nhân Kế toán.

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0983 224 357

- Email: nguyenthihuongxuan@quangninh.gov.vn   

 

- Đồng chí: Trần Thị Huệ

- Chức vụ: Công chức Tài chính - Kế toán

- Trình độ chuyên môn: T/cấp Kế toán, ĐH KTQD ngành Kế toán

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0934.299.694

- Email: tranthihue@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Vũ Văn Hiếu

- Chức vụ: UV BCH - Chỉ huy trưởng BCH QS phường.

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp quân sự

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0969.863.255

- Email: vuvanhieu@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Vũ Thị An Ninh

- Chức vụ: UV BCH, Trưởng ban Pháp chế HĐND, Chủ tịch Hội LHPN phường

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công tác xã hội; Cử nhân Kế toán tài chính DN thương mại

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0984.232.742

- Email: vuthianninh@quangninh.gov.vn

 

* Hội đồng nhân dân phường

http://www.quangninh.gov.vn/vi-VN/huyenthi/txuongbi/PublishingImages/B%E1%BB%99%20m%C3%A1y%20t%E1%BB%95%20ch%E1%BB%A9c/nguyenquochoan.jpg

- Đồng chí: Nguyễn Quốc Hoàn

- Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường

- Trình độ chuyên môn: ĐH Luật

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0203.3.565.965 - 0936.687.373

- Email: nguyenquochoan@quangninh.gov.vn

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- Đồng chí: Phạm Hoàng Huyên

- Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND phường

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh doanh nông nghiệp

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0388.598.999

- Email: phamhoanghuyen@quangninh.gov.vn

 

* Ủy ban nhân dân phường

 

       

- Đồng chí: Bùi Tiến Hưng

Chức vụ: Thành ủy viên, Bí thư Đảng bộ phường - Chủ tịch UBND phường

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chính sách công; Cử nhân Luật; Cử nhân C.trị ngành Kiểm tra

- Trình độ LLCT: Cử nhân; Cao cấp

Điện thoại: 0203.3.660.926- 0919.976.969

Email: buitienhung@quangninh.gov.vn               

 

Đồng chí: Nguyễn Đổng Chi

- Chức vụ: UV BCH, Phó Chủ tịch UBND phường  

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0203.3854216 - 0906.080.158

- Email: nguyendongchi@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Đinh Trọng Chính

- Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Chủ tịch UBND phường

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân QTKD- ĐH BKHN; Kỹ sư Cơ học vật liệu và Cán kim loại- ĐH BKHN

- Điện thoại: 0938.100.185

- Email: dinhtrongchinh@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Phan Thị Thu Huyền

- Chức vụ: Công chức LĐTBXH

- Trình độ chuyên môn: ĐH HC

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0203.3.854.216 - 0902.199.081

- Email: phanthithuhuyen@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Trịnh Sỹ Bình

- Chức vụ: Công chức Văn phòng - TK

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0203.3.567.690

- Email: trinhsybinh@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Văn hóa - Xã hội

 

- Đồng chí: Đào Quang Hoàng

- Chức vụ: Công chức VHTT

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị Kinh doanh; Trung cấp NV Đoàn đội

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0965.655.638

- Email: daoquanghoang@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Vũ Văn Hiếu

- Chức vụ: UV BCH - Chỉ huy trưởng BCH QS phường.

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp quân sự

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0969.863.255

- Email: vuvanhieu@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Chỉ huy trưởng quân sự

 

- Đồng chí: Vũ Thị Lan Anh

- Chức vụ: Công chức Văn phòng -TK

- Trình độ chuyên môn: ĐH hành chính học

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0979 310 440

- Email: vuthilananh@quangninh.gov.vn

 

 

 

- Đồng chí: Tạ Thị Lường

- Chức vụ: Công chức ĐC-XD-MT phụ trách Địa chính 

- Điện thoại: 0904.316.414

- Email: tathiluong@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Thị Phương Thảo

- Chức vụ: Công chức ĐC-XD-MT-ĐT

- Điện thoại: 0936.779.704

- Email: nguyenthiphuongthao@quangninh.gov.vn 

- Đồng chí: Vũ Đức Quảng

- Chức vụ: Công chức ĐC-XD-MT-ĐT phường 

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp Xây dựng

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0987.696.579

- Email: vuducquang@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Diệu Thuyết 

- Chức vụ: Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường

- Trình độ chuyên môn: ĐH Luật

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0203.3.567.690 - 0982.265.068  

- Email: nguyendieuthuyet@quangninh.gov.vn 

 

- Đồng chí: Nguyễn Thị Hiền Trang

- Chức vụ: Công chức Tư pháp - HT 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngành Luật

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0976.599.529

- Email: nguyenthihientrang@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Tư pháp - Hộ tịch

 

- Đồng chí: Đỗ Hồng Hải

- Chức vụ: UV BCH, Công chức Tài chính - KT

- Trình độ chuyên môn: ĐH Kinh tế

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0385.886.436

- Email: dohonghai@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Nguyễn Thị Nha Trang

- Chức vụ: Công chức Tài chính - KT

- Trình độ chuyên môn: 

- Điện thoại: 0907.197.888

- Email: nguyenthinhatrang@quangninh.gov.vn

 

* Phân công công việc cụ thể:  

1- Đồng chí Bùi Tiến Hưng - Bí thư Đảng bộ - Chủ tịch UBND phường: Phụ trách chung các mặt hoạt động của Đảng bộ phường; UBND phường; trực tiếp phụ trách công tác: Chính trị tư tưởng, công tác tổ chức, cán bộ và nội chính.

2. Đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy: Chịu trách nhiệm về toàn bộ công việc và hoạt động của Thường trực Đảng uỷ; phụ trách công tác dân vận, tuyên giáo. Trực tiếp lãnh đạo, phụ trách HĐND, UBKT Đảng ủy.

3. Đồng chí Phạm Hoàng Huyên - Uỷ viên BCH, Phó Chủ tịch HĐND phường: Phụ trách công tác của HĐND phường, theo dõi chi bộ y tế, chi bộ khu 3. 

4. Đồng chí Vũ Hồng Vân - Ủy viên BCH, Phó Chủ tịch UBND phường: Phụ trách công tác xây dựng, đô thị, quản lý đất đai, phát triển kinh tế; phụ trách Ban bảo vệ dân phố; theo dõi chi bộ khu 11.

5. Đồng chí Đinh Trọng Chính - Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND phường: Phụ trách công tác văn hóa xã hội, Công tác Khuyến học, Trung tâm học tập cộng đồng, Công đoàn, theo dõi chi bộ khu 1. 

 

* MTTQ và các đoàn thể

- Đồng chí: Đinh Thị Trà Linh

- Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBMTTQ phường  

- Trình độ chuyên môn: SC ngành CT PNữ. ĐH nông nghiệp

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0203.3.661.159

- Email: dinhthitralinh@quangninh.gov.vn

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

 

- Đồng chí: 

- Chức vụ: Chủ tịch Hội CCB phường

- Trình độ chuyên môn: 

- Điện thoại: 

- Email: @quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Vũ Thị An Ninh

- Chức vụ: UV BCH, Trưởng ban Pháp chế HĐND; Chủ tịch Hội LHPN phường

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công tác xã hội; Cử nhân Kế toán tài chính DN thương mại

- Trình độ LLCT: Sơ cấp

- Điện thoại: 0984.232.742

- Email: vuthianninh@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Nguyễn Thị Hương Xuân

- Chức vụ: UV BCH, Bí thư Đoàn TNCS HCM

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế; Cử nhân Kế toán

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0983 224 357

- Email: nguyenthihuongxuan@quangninh.gov.vn  

 

- Đồng chí: Dương Hải Thịnh

- Chức vụ: Trưởng ban Kinh tế HĐND- Chủ tịch Hội Nông dân phường

- Điện thoại: 0983 500 626

- Email: haithinhvn82@gmail.com

 

 

DANH SÁCH BÍ THƯ - KHU TRƯỞNG 11 KHU DÂN CƯ - PHƯỜNG THANH SƠN

 

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Quang Ngợi

- Chức vụ: Bí thư chi bộ, khu trưởng khu 1

- Điện thoại: 0902.176.239

 

 

- Đồng chí: Đào Văn Diên

- Chức vụ: Bí thư chi bộ, khu trưởng khu 2

- Điện thoại: 0963.935.948 

         

 

- Đồng chí: Phạm Đình Khanh

- Chức vụ: Bí thư chi bộ, khu trưởng khu 3

- Điện thoại: 0363.137.836

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Sỹ Quý

- Chức vụ: Bí thư chi bộ, khu trưởng khu 4

- Điện thoại: 0904.812.667

 

- Đồng chí: Vũ Xuân Hùng

- Chức vụ: Bí thư chi bộ, khu trưởng khu 5

- Điện thoại: 0904.060.606

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Ngọc Tân

- Chức vụ: Bí thư chi bộ, khu trưởng khu 6

- Điện thoại: 0913.262.806

 

 

- Đồng chí: Lê Văn Minh

- Chức vụ: Bí thư chi bộ, khu trưởng khu 7

- Điện thoại: 0983.785.908

 

 

- Đồng chí: Phạm Văn Sử

- Chức vụ: Bí thư chi bộ, khu trưởng khu 8

- Điện thoại: 0904.004.595

 

- Đồng chí: Lê Văn Luận

- Chức vụ: Bí thư chi bộ, khu trưởng khu 9

- Điện thoại: 0936.464.262

 

 

- Đồng chí: Bùi Thế Thường

- Chức vụ: Bí thư chi bộ, khu trưởng khu 10

- Điện thoại: 0903.435.236

 

- Đồng chí: Ngô Xuân Phú

- Chức vụ: Bí thư chi bộ, khu trưởng khu 11

- Điện thoại: 0988.767.229

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 4450 Tổng lượt truy cập 662199495