Văn phòng HĐND và UBND thành phố

I. Thông tin chung:

- Tên đơn vị: Văn phòng HĐND và UBND thành phố Uông Bí

- Địa chỉ: Số 3 Trần Hưng Đạo, Khu 2, phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

- Điện thoại: 02033.854.207

- Fax: 02033.662.490

- Email: ubndub@quangninh.gov.vn

II. Tổ chức bộ máy:

 http://www.quangninh.gov.vn/vi-VN/huyenthi/txuongbi/PublishingImages/B%E1%BB%99%20m%C3%A1y%20t%E1%BB%95%20ch%E1%BB%A9c/Nguyen%20van%20hung.jpg

Đồng chí: Nguyễn Hồng Quang

Chức vụ: Thành ủy viên, Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế - ĐH Ngoại thương; Kỹ sư Trắc địa - ĐH Mỏ địa chất

Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại: 0203.3854.375

Email: nguyenhongquang.ub@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách: Lãnh đạo chung, toàn diện các hoạt động của Văn phòng và trực tiếp chịu trách nhiệm toàn bộ các hoạt động của đơn vị trước Thường trực HĐND, UBND Thành phố; Tham mưu việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Chính quyền, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị, xã, phường.

 

   

 

 
   

http://www.quangninh.gov.vn/vi-VN/huyenthi/txuongbi/PublishingImages/B%E1%BB%99%20m%C3%A1y%20t%E1%BB%95%20ch%E1%BB%A9c/chi%20Ha.jpg

Đồng chí: Dương Thu Hà

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND kiêm Giám đốc Trung tâm Hành chính công

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Quản trị tài chính-kế toán-ĐH BKHN; Kỹ sư Điện- ĐH BKHN

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại: 0203.3856.184

Email: duongthuha@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách: Trực tiếp theo dõi và tham mưu công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo và chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng những công việc giao phụ trách.

   

Đồng chí: Đặng Nhật Hải

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính

Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại:  0977.004.686

Email: dangnhathai@quangninh.gov.vn

   

Đồng chí: Vũ Ngọc Anh

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính- HV Hành chính; Cử nhân ngành Kế toán doanh nghiệp-HV Tài chính; Th.S Chính sách công

Điện thoại: 02033.6581.310 – 038.9655.888

Email: vungocanh@quangninh.gov.vn     

Lĩnh vực phụ trách: Trực tiếp theo dõi và tham mưu công tác quản trị Văn phòng HĐND&UBND thành phố, bộ phận lái xe của thành phố.

   

 

Đồng chí: Trần Thị Vân

Chức vụ: Kế toán

Trình độ chuyên môn: Đại học Mỏ địa chất. Kỹ sư ngành kế toán doanh nghiệp

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại: 02033.664.704 - 0906119838

Email: tranthivan@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách: Trực tiếp phụ trách và chịu trách nhiệm về công tác kế toán đơn vị, nghiệp vụ kế toán.    

   

Đồng chí: Nguyễn Thị Xuốt

Chức vụ: Thủ quỹ

Trình độ chuyên môn: HV Tài chính- Cử nhân Kế toán

Điện thoại: 02033.664.704 - 0389345929

Email: nguyenthixuot@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách: Tham mưu chịu trách nhiệm về công tác kế toán đơn vị, nghiệp vụ kế toán. Trực tiếp phụ trách về công tác Thủ quý và Thủ kho.   

   

Đồng chí: Nguyễn Thị Như Duyên

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý kinh tế

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại: 0359.070.080

Email: nguyenthinhuduyen@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Phạm Thị Hà

- Chức vụ: Công chức

- Trình độ chuyên môn: ĐH văn hoá HN, ngành bảo tàng - Cử nhân văn hoá

- Điện thoại: 0989.581.930

- Email: phamthiha@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách: tổng hợp tham mưu các văn bản chỉ đạo của UBND Thành phố, Văn phòng HĐND&UBND Thành phố;

 

   

Đồng chí: Trần Thị Phương Ngọc

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ chuyên môn: Cử nhân hành chính; Cử nhân cao đẳng quản trị kinh doanh

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại: 0984.666.808

Email: tranthiphuongngoc@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách: Tổng hợp đơn thư kiến nghị của nhân dân, thường trực tại ban tiếp công dân thành phố.

 

- Đồng chí: Trương Thị Thanh Hoa

- Chức vụ: Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Trường Cao đẳng công nghiệp và xây dựng, cử nhân Quản trị tài chính- kế toán; ĐHBK HN, Kỹ sư quản trị Tài chính- Kế toán

- Điện thoại: 0984.448.188

- Email: truongthithanhhoa@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Hoàng Phi Sơn

Chức vụ: Nhân viên

Trình độ chuyên môn: Trung học KT Quảng Ninh - ngành Kế toán DN sản xuất

Điện thoại: 02033.854.207 - 0943522002

Email: hoangphison@quangninh.gov.vn 

Lĩnh vực phụ trách: Văn thư, lưu trữ 

 

 

*  Quy định về việc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐN&UBND thành phố Uông Bí tại đây

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 4454 Tổng lượt truy cập 662197357