Liên đoàn lao động Thành phố

Giới thiệu Liên đoàn lao động Thành phố

I. Thông tin chung 

Tên cơ quan: Liên đoàn lao động thành phố Uông Bí 

Địa chỉ        : 140 Trần Hưng Đạo, phường Yên Thanh, TP Uông Bí

Điện thoại   :  0203 3854 205

Fax              :  0203 3854 205

E-mail: ldld.ub@quangninh.gov.vn

 

II. Tổ chức bộ máy:

 http://www.quangninh.gov.vn/vi-VN/huyenthi/txuongbi/PublishingImages/B%E1%BB%99%20m%C3%A1y%20t%E1%BB%95%20ch%E1%BB%A9c/thanh%20uy/lan%20anh.jpg

 

- Đồng chí: Cù Văn Thắng

- Chức vụ: Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn lao động Thành phố

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý kinh tế.

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0203.3562960

- Email: cuvanthang@quangninh.gov.vn  

 

 

 http://www.quangninh.gov.vn/vi-VN/huyenthi/txuongbi/PublishingImages/B%E1%BB%99%20m%C3%A1y%20t%E1%BB%95%20ch%E1%BB%A9c/thanh%20uy/nguyenvanquyen.jpg

Đồng chí: Nguyễn Văn Quyến

- Chức vụ: Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động Thành phố

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ điện

- Trình độ lý luận: Cao cấp

Điện thoại: 0904.618.478

Email: nguyenvanquyen@quangninh.gov.vn

 

   

- Đồng chí: Vũ Đức Quyền

- Chức vụ: Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động Thành phố

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân SP Toán học; Cử nhân QTKD quốc tế; Thạc sỹ QLGD

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Điện thoại: 0168.2314829

- Email: vuducquyen@quangninh.gov.vn

 

   

- Đồng chí: Phạm Thị Hoài

- Chức vụ: UV BTV LĐLĐ TP

- Điện thoại: 0988.110.012

- Email: phamthihoai@quangninh.gov.vn

   

- Đồng chí: Ngô Quốc Hùng

- Chức vụ: Cán bộ Liên đoàn lao động Thành phố

- Điện thoại: 0949.801.555

- Email: ngoquochung@quangninh.gov.vn

 

III. Phân công nhiệm vụ uỷ viên Ban chấp hành khoá XVII, nhiệm kỳ 2017-2022

Xem tại đây

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 4479 Tổng lượt truy cập 662199382