Thanh tra Thành phố

I. Thông tin chung

Tên cơ quan: Thanh tra Thành phố

Địa chỉ        : Số 44, phố Thanh Sơn, khu 2, phường Thanh Sơn

Điện thoại   : 0203.3854.434 

E-mail: thanhtra.ub@quangninh.gov.vn

 

II. Tổ chức bộ máy

 http://www.quangninh.gov.vn/vi-VN/huyenthi/txuongbi/PublishingImages/Cac%20phong%20ban/nguyen%20v%C4%83n%20qu%E1%BA%A3ng.jpg

- Đồng chí: Bùi Văn Quảng

Chức vụ: Chánh Thanh tra thành phố

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Quản lý đất đai; Cử nhân Luật Kinh tế

- Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện Thoại: 0203.3.567.891 - 0919.905.838

Email: buivanquang@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Nguyễn Văn Nghiệp

- Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra

- Trình độ chuyên môn: ĐH kiến trúc HN, Kỹ sư xây dựng, ngành xây dựng dân dụng công nghiệp; Thạc sỹ kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp; Cử nhân Luật.

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện Thoại: 0203.3.567.892 - 0904.995.561

- Email: nguyenvannghiep@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Nguyễn Thị Nhạn

- Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0986.225.268

- Email: nguyenthinhan_ub@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Nguyễn Thu Hằng

- Chức vụ: Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ luật kinh tế, Cử nhân chuyên ngành quản trị kinh doanh

- Email: nguyenthuhang@quangninh.gov.vn

* Phân công nhiệm vụ:

III. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Thành phố: 

Xem tại đây

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 9441 Tổng lượt truy cập 5189831