Phòng Lao động - TBXH Thành phố

1. Thông tin chung

Tên cơ quan : Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội - UBND thành phố Uông Bí

Địa chỉ         :  Tầng 1, UBND Thành phố, Số 3, đường Trần Hưng Đạo, khu 2, P. Thanh Sơn, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại   : 02033.854435

Email           : phongldtbxh.ub@quangninh.gov.vn

 

2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng LĐ,TB-XH thành phố:

Xem tại đây 

 

3. Tổ chức bộ máy

- Đồng chí: Phạm Hồng Điệp

- Chức vụ: Trưởng phòng LĐ, TB&XH Thành phố

- Trình độ chuyên môn: Đại học kinh tế quốc dân - Cử nhân kinh tế, ngành Kinh tế lao động
Học viện hành chính Quốc gia. Cử nhân hành chính, ngành Hành chính học

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0203.3665.486

- Email: phamhongdiep@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Nguyễn Văn Cường

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng LĐ, TB&XH Thành phố

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế ngành kế toán

- Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại: 02033854403

- Emailnguyenvancuong@quangninh.gov.vn

 

 http://www.quangninh.gov.vn/vi-VN/huyenthi/txuongbi/PublishingImages/B%E1%BB%99%20m%C3%A1y%20t%E1%BB%95%20ch%E1%BB%A9c/ANH%20THE%2023.4.2015.JPG

Đồng chí: Nguyễn Thị Mai Hạnh

Chức vụ: Phó Trưởng phòng LĐ, TB&XH Thành phố

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0203.3565897

- Email: nguyenthimaihanh@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Đặng Phi Yến

- Chức vụ: Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế quốc dân, Cử nhân kinh tế ngành Kế toán

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 02033.665486 - 0945.055.129

- Email: dangphiyen@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Bảo trợ xã hội; Giảm nghèo

 

- Đồng chí: Dương Xuân Thưởng

- Chức vụ: Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật, Cử nhân Luật, ngành Luật

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 02033.665485 - 0917.294.150

- Email: duongxuanthuong@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Lao động việc làm; Tệ nạn xã hội

 

- Đồng chí: Đoàn Mai Phương

- Chức vụ: Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Phân viện Báo chí và tuyên truyền cử nhân xã hội học, ngành xã hội học

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 02033.566401 - 0913.268.859

- Email: doanmaiphuong@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Trẻ em; Bình đẳng giới; Văn thư tổng hợp

 

- Đồng chí: Nguyễn Thị Hồng Nhung

- Chức vụ: Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Trung học Kinh tế QN, chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp sản xuất; Cử nhân Kế toán

- Điện thoại: 0914 727 779

- Email: nguyenthihongnhung@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hà

- Chức vụ: Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tin học và kỹ thuật máy tính- ĐH Saint Persburg- ĐH BKHN

- Điện thoại: 0989.632.909

- Email: nguyenthithuha.ub@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Trương Đức Minh

- Chức vụ: Chuyên viên 

- Trình độ chuyên môn: ĐH dân lập đông đô - CN Luật KT

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0918.923.663

- Email: truongducminh@quangninh.gov.vn

 
* Phân công nhiệm vụ của cán bộ, công chức Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 4940 Tổng lượt truy cập 662200768