Kho Bạc Nhà nước Uông Bí: Sinh hoạt chuyên đề về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Thưc hiện Kế hoạch số 24-KH/TU ngày 27/12/2022 của Ban tuyên giáo Thành ủy Uông Bí về “Thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2023” và Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề năm 2023 của Chi bộ Kho bạc Nhà nước (KBNN) Uông Bí, sáng ngày 08/5/2023, Chi bộ KBNN Uông Bí đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Đồng chí Nguyễn Trọng Chín - Bí thư Chi bộ, Giám đốc KBNN Uông Bí chủ trì. Buổi sinh hoạt chuyên đề có sự tham gia của các đảng viên, công chức trong toàn đơn vị.

Quang cảnh buổi sinh hoạt.

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Nguyễn Trọng Chín - Bí thư Chi bộ nêu rõ sự cần thiết và ý nghĩa của chuyên đề; tuyên truyền tới cán bộ đảng viên về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và học tập Bác về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Thực hiện tốt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” là một giải pháp hữu hiệu, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Đại hội XIII của Đảng đã đề ra. Đây là việc làm thiết thực để mỗi cán bộ, đảng viên phát huy cao độ ý thức, trách nhiệm, tinh thần cống hiến, lao động sáng tạo, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, tiếp tục phát triển sự nghiệp cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại. Từ đó, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, làm tiền đề căn bản hướng đến năm 2045, khi nước ta kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ đạt mục tiêu “trở thành nước phát triển, thu nhập cao” như Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Với quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, tập thể lãnh đạo và công chức KBNN Uông Bí tiếp tục phấn đấu để thực hiện đúng nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn của KBNN cấp huyện; thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; đảm bảo tuyệt đối an toàn tuyệt đối tiền và tài sản của nhà nước; quản lý an toàn và có hiệu quả quỹ NSNN của địa phương; duy trì và sử dụng tốt các phần mềm ứng dụng quản lý; thực hiện tốt chương trình dịch vụ công trực tuyến KBNN. Đặc biệt là đẩy mạnh CCHC, nâng cao chất lượng phục vụ, cải thiện chỉ số hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của KBNN .

Cấp ủy Chi bộ đề nghị cán bộ, đảng viên, công chức KBNN Uông Bí phát huy nội lực, chủ động, tích cực, hăng hái học tập, công tác; xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ bám sát chỉ đạo của KBNN cấp trên và kế hoạch phương hướng nhiệm vụ của chi bộ, của cơ quan, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ của cá nhân và tổ chức, góp phần xây dựng chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; luôn giữ vững tính tiền phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên; ra sức học tập chủ nghĩa Mác - Lênin. Bằng những việc làm cụ thể, mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, khơi dậy khát vọng xây dựng KBNN Uông Bí nói riêng, hệ thống KBNN nói chung ngày càng phát triển hiện đại, góp phần xây dựng thành phố Uông Bí và tỉnh Quảng Ninh phát triển văn minh, hiện đại.

Tin, ảnh: Đinh Tiến Quân

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 12037 Tổng lượt truy cập 13958848