CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ HTECH VIỆT NAM Thiết kế website Thiết kế phần mềm Phần mềm quản lý bán hàng Quản lý dự án và quản lý công việc Sản phẩm & Giải pháp HTECH Website hỗ trợ mọi thiết bị di động mã giảm giá lazada mã giảm giá lazada hôm nay

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Uông Bí

1. Thông tin chung:

Tên cơ quan: Viện kiểm sát nhân dân thành phố Uông Bí

Địa chỉ: Phường Yên Thanh – Thành phố Uông Bí – Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.854.268

E-mail: Vksnd.ub@quangninh.gov.vn

 

Trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân TP Uông Bí.

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Uông Bí được tách ra từ Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Hưng năm 1961. Qua hơn 50 năm xây dựng và phát triển, đơn vị luôn phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ của ngành, phục vụ tích cực nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đơn vị đã được tặng nhiều bằng khen, giấy khen của Viện kiểm sát tối cao, UBND thành phố, nhiều năm được tặng cờ dẫn đầu phong trào thi đua khối. Năm 1995 được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao Động hạng Ba.

2. Cơ cấu tổ chức

Về biên chế gồm 21 cán bộ công chức và nhân viên, trong đó có 01 Viện trưởng, 02 Phó viện trưởng, 07 Kiểm sát viên, 03 Kiểm tra viên, 04 Chuyên viên, 01 nhân viên kế toán;  01 nhân viên lái xe; 01 nhân viên tạp vụ và 01 nhân viên bảo vệ. Về cơ cấu tổ chức gồm các bộ phận: Bộ phận văn phòng; Bộ phận kiểm sát điều tra, xét xử các vụ án hình sự; Bộ phận dân sự - hành chính; Bộ phận khiếu tố; Bộ phận thi hành án và giam giữ cải tạo.  

 

 

Viện Trưởng: Vũ Đức Ninh

+ Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ luật

+ Trình độ LLCT: Cao cấp

+ Điện thoại: 0906.165.455

+ Email: vuducninh@quangninh.gov.vn

+ Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo chung.

                                                                                               

Phó viện Trưởng: Nguyễn Quốc An

+ Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ luật

+ Trình độ LLCT: Cao cấp

+ Điện thoại: 0913.072.248

+ Email: nguyenquocan@quangninh.gov.vn

+ Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo chung.

 

 

Phó viện Trưởng: Đặng Huy Cường

+ Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ luật

+ Trình độ LLCT: Cao cấp

+ Điện thoại: 0917.989.569

+ Email: danghuycuong@quangninh.gov.vn

+ Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo chung.

 

 

Kiểm sát viên: Lê Thị Kiều Oanh

+ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

+ Trình độ LLCT: Trung cấp

+ Điện thoại: 0984.221.286

+ Email: lethikieuoanh@quangninh.gov.vn

+ Lĩnh vực phụ trách: Kiểm sát án Dân sự.

 

Kiểm sát viên: Nguyễn Thị Phương Linh

+ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

+ Trình độ LLCT: Trung cấp

+ Điện thoại: 0946.272.592

+ Email: nguyenthiphuonglinh@quangninh.gov.vn

+ Lĩnh vực phụ trách: Kiểm sát án Hình sự.

 

 

 

Kiểm sát viên: Lê Thị Nhung

+ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

+ Trình độ LLCT: Trung cấp

+ Điện thoại: 0978.120.288

+ Email: lethinhung@quangninh.gov.vn

+ Lĩnh vực phụ trách: Kiểm sát án hình sự

 

Kiểm sát viên: Nguyễn Bích Diệp

+ Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ luật

+ Trình độ LLCT: Trung cấp

+ Điện thoại: 0389.370.991

+ Email: nguyenbichdiep@quangninh.gov.vn

+ Lĩnh vực phụ trách: Kiểm sát án dân sự

 

Kiểm sát viên: Bùi Đình Thi

+ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

+ Trình độ LLCT: Trung cấp

+ Điện thoại: 0912.458.526

+ Email: buidinhthi@quangninh.gov.vn

+ Lĩnh vực phụ trách: Kiểm sát án hình sự.

 

 

Kiểm sát viên: Đỗ Mạnh Hoàng

+ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

+ Trình độ LLCT: Trung cấp

+ Điện thoại: 0903.506.056

+ Email: domanhhoang@quangninh.gov.vn

+ Lĩnh vực phụ trách: Kiểm sát án hình sự

 

 

Kiểm sát viên: Nguyễn Viết Tâm

+ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

+ Trình độ LLCT: Trung cấp

+ Điện thoại: 0983.996.118

+ Email: nguyenviettam@quangninh.gov.vn

+ Lĩnh vực phụ trách: Kiểm sát án hình sự

 

 

Kiểm tra viên: Vũ Thanh Sơn

+ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

+ Trình độ LLCT: Sơ cấp

+ Điện thoại: 0815.519.888

+ Email: vuthanhson@quangninh.gov.vn

+ Lĩnh vực phụ trách: Kiểm sát án Hình sự.

 

Kiểm tra viên: Phạm Lã Việt Anh

+ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

+ Trình độ LLCT: Sơ cấp

+ Điện thoại: 0969.229.155

+ Email: phamlavietanh@quangninh.gov.vn

+ Lĩnh vực phụ trách: Kiểm sát án hình sự.

 

Chuyên viên: Vũ Anh Đức

+ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

+ Trình độ LLCT: Sơ cấp

+ Điện thoại: 0776.276714

+ Email: vuanhduc@quangninh.gov.vn

+ Lĩnh vực phụ trách: Kiểm sát án hình sự.

 

Chuyên viên: Đỗ Thị Thùy Giang

+ Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ luật

+ Trình độ LLCT: Sơ cấp

+ Điện thoại: 0988.063.868

+ Email: dothithuygiang@quangninh.gov.vn

+ Lĩnh vực phụ trách: Kiểm sát án Hình sự.

 

Chuyên viên: Nguyễn Minh Cường

+ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

+ Trình độ LLCT: Sơ cấp

+ Điện thoại: 0389.440.604

+ Email: nguyenminhcuong1@quangninh.gov.vn

+ Lĩnh vực phụ trách: Kiểm sát án Hình sự.

 

Chuyên viên: Bùi Đức Cường

+ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

+ Trình độ LLCT: Sơ cấp

+ Điện thoại: 0934.657.850

+ Email: buiduccuong@quangninh.gov.vn

+ Lĩnh vực phụ trách: Kiểm sát án hình sự.

 

Chuyên viên: Phạm Thanh Huyền

+ Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ luật

+ Trình độ LLCT: Sơ cấp

+ Điện thoại: 0836.866.899

+ Email: phamthanhhuyen@quangninh.gov.vn

+ Lĩnh vực phụ trách: Kiểm sát án hình sự.

 

Kế toán: Nguyễn Thị Nha Trang

+ Trình độ chuyên môn: Cử nhân

+ Trình độ LLCT: Trung cấp

+ Điện thoại: 0975.065.868

+ Email: nguyenthinhatrang@quangninh.gov.vn

 

Lái xe: Nguyễn Hải Hà

+ Điện thoại: 0982.991.968

 

 

Tạp vụ: Trần Phượng Thư

+ Điện thoại: 0973.768.960

 

 

Bảo vệ: Bùi Văn Thắng

+ Điện thoại: 0795.304.300

 

 

Lỗi xảy ra ở Module: Html, View: Index, Section: ContentLeft

System.Data.Entity.Infrastructure.DbUpdateException: An error occurred while updating the entries. See the inner exception for details. ---> System.Data.UpdateException: An error occurred while updating the entries. See the inner exception for details. ---> System.Data.SqlClient.SqlException: The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint "FK_HtmlMap_SysModuleControl". The conflict occurred in database "UongBi", table "dbo.SysModuleControl", column 'Id'. The statement has been terminated. at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction) at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose) at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady) at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.TryConsumeMetaData() at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.get_MetaData() at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString, Boolean isInternal, Boolean forDescribeParameterEncryption, Boolean shouldCacheForAlwaysEncrypted) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite, Boolean inRetry, SqlDataReader ds, Boolean describeParameterEncryptionRequest) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, TaskCompletionSource`1 completion, Int32 timeout, Task& task, Boolean& usedCache, Boolean asyncWrite, Boolean inRetry) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior, String method) at System.Data.Mapping.Update.Internal.DynamicUpdateCommand.Execute(UpdateTranslator translator, EntityConnection connection, Dictionary`2 identifierValues, List`1 generatedValues) at System.Data.Mapping.Update.Internal.UpdateTranslator.Update(IEntityStateManager stateManager, IEntityAdapter adapter) --- End of inner exception stack trace --- at System.Data.Mapping.Update.Internal.UpdateTranslator.Update(IEntityStateManager stateManager, IEntityAdapter adapter) at System.Data.Objects.ObjectContext.SaveChanges(SaveOptions options) at System.Data.Entity.Internal.InternalContext.SaveChanges() --- End of inner exception stack trace --- at System.Data.Entity.Internal.InternalContext.SaveChanges() at Html.Models.HtmlSettingDA.Save() in e:\FDI\Source\UongBi\Code\CTS.Web\Areas\HTML\Models\HtmlSettingDA.cs:line 86 at Html.Controllers.HtmlController.AddHtmlMap(Nullable`1 idModule, Nullable`1 idHtml, Nullable`1 idCoppy) in e:\FDI\Source\UongBi\Code\CTS.Web\Areas\HTML\Controllers\HtmlController.cs:line 68 at Html.Controllers.HtmlController.Index() in e:\FDI\Source\UongBi\Code\CTS.Web\Areas\HTML\Controllers\HtmlController.cs:line 42 at lambda_method(Closure , ControllerBase , Object[] ) at System.Web.Mvc.ReflectedActionDescriptor.Execute(ControllerContext controllerContext, IDictionary`2 parameters) at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionMethod(ControllerContext controllerContext, ActionDescriptor actionDescriptor, IDictionary`2 parameters) at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass42.b__41() at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeActionMethod(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass37.<>c__DisplayClass39.b__33() at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass4f.b__49() at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeActionMethodWithFilters(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass25.<>c__DisplayClass2a.b__20() at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass25.b__22(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeAction(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.Controller.<>c__DisplayClass1d.b__18(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.<>c__DisplayClass4.b__3(IAsyncResult ar) at System.Web.Mvc.Controller.EndExecuteCore(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.<>c__DisplayClass4.b__3(IAsyncResult ar) at System.Web.Mvc.Controller.EndExecute(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.MvcHandler.<>c__DisplayClass8.b__3(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.<>c__DisplayClass4.b__3(IAsyncResult ar) at System.Web.Mvc.MvcHandler.EndProcessRequest(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil.ServerExecuteHttpHandlerWrapper.<>c__DisplayClass4.b__3() at System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil.ServerExecuteHttpHandlerWrapper.Wrap[TResult](Func`1 func) at System.Web.HttpServerUtility.ExecuteInternal(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage, VirtualPath path, VirtualPath filePath, String physPath, Exception error, String queryStringOverride)

Thống kê truy cập
Đang online 4803 Tổng lượt truy cập 3997778