CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ HTECH VIỆT NAM Thiết kế website Thiết kế phần mềm Phần mềm quản lý bán hàng Quản lý dự án và quản lý công việc Sản phẩm & Giải pháp HTECH Website hỗ trợ mọi thiết bị di động mã giảm giá lazada mã giảm giá lazada hôm nay

Phường Thanh Sơn

I. Thông tin chung:

Tên cơ quan :  Đảng ủy - HĐND - UBND  phường Thanh Sơn
Địa chỉ          : 119 Phố Lý Thường Kiệt - Phường Thanh Sơn - TP Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh 
Điện thoại     : 02033.854.216
Fax               : 02033.854.216
E-mail           :  ubndthanhson.ub@quangninh.gov.vn

 

Ảnh Trụ sở phường Thanh Sơn.

 

* Thông tin cơ bản về phường:

Thanh Sơn là phường nằm ở trung tâm của TP Uông Bí. Trước khi thành lập phường, Thanh Sơn là tiểu khu thuộc thị xã Uông Bí. Thực hiện Quyết định số 03/CP ngày 03/01/1981 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ); UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành quyết định số 309 TC/UB ngày 01/7/1981 chuyển các đơn vị hành chính tiểu khu thuộc thị xã Uông Bí thành phường, trong đó có Tiểu khu Thanh Sơn thành phường Thanh Sơn.

Phường Thanh Sơn có diện tích tự nhiên 945,71ha, dân số hơn 16 nghìn người; phía Bắc giáp xã Thượng Yên Công, phía Nam giáp phường Yên Thanh, phía Đông giáp phường Quang Trung, phía Tây giáp phường Phương Đông, có 11 khu dân cư, 78 tổ dân phố với 9 dân tộc anh em sinh sống: Dao, Tày, Sán Dìu, Sán Chay, Hoa, Mường, Nùng, Thái, Kinh.

Thanh Sơn được xác định là phường trung tâm chính trị của TP Uông Bí vì có các cơ quan lãnh đạo Đảng, UBND, HĐND, các ban, ngành, đoàn thể của thành phố và một số cơ quan, doanh nghiệp lớn của Trung ương, địa phương đóng trên địa bàn.

Điều kiện tự nhiên, xã hội, con người là tiềm năng, lợi thế, điều kiện để phường Thanh Sơn xây dựng và phát triển xứng đáng là phường trung tâm của thành phố.

II. Các đồng chí lãnh đạo phường:

 

       

 

- Đồng chí: Dương Trọng Kháng

- Chức vụ: Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại: 0203.3.660.926

Emailduongtrongkhang@quangninh.gov.vn

  http://www.quangninh.gov.vn/vi-VN/huyenthi/txuongbi/PublishingImages/B%E1%BB%99%20m%C3%A1y%20t%E1%BB%95%20ch%E1%BB%A9c/nguyenquochoan.jpg


- Đồng chí: Nguyễn Quốc Hoàn

- Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường

- Trình độ chuyên môn: ĐH Luật

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0203.3.565.965 - 0936.687.373

- Email: nguyenquochoan@quangninh.gov.vn

  http://www.quangninh.gov.vn/vi-VN/huyenthi/txuongbi/PublishingImages/B%E1%BB%99%20m%C3%A1y%20t%E1%BB%95%20ch%E1%BB%A9c/nguyenthikimloan.jpg


- Đồng chí: Nguyễn Thị Kim Loan

- Chức vụ: Đảng uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND phường

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0203.3.660.927 - 0912.477.737

- Email: nguyenthikimloan.ub@quangninh.gov.vn

 

http://www.quangninh.gov.vn/vi-VN/huyenthi/txuongbi/PublishingImages/Nam%202015/Anh%20lanh%20dao%20thay%20doi%20thang%2011/bui%20thuy-%20Yen%20Tu.jpg


- Đồng chí: Bùi Thị Kim Thủy

- Chức vụ: Đảng uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND phường 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị Kinh doanh; Cử nhân luật Kinh tế; Thạc sĩ Quản lý văn hóa

- Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại: 0988.731.637

Email: buithikimthuy@quangninh.gov.vn

  

 

Đồng chí: Vũ Hồng Vân

- Chức vụ: Đảng uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND phường  

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng & công nghiệp; Cử nhân Luật kinh tế

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0203.3854216 - 0989121303 

- Email: vuhongvan@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Văn Hạnh

- Chức vụ: Chủ tịch Hội CCB phường

- Trình độ chuyên môn: Sỹ quan chỉ huy tham mưu

- Điện thoại: 0983.662.147

- Email: nguyenvanhanh@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Vũ Thị Lan Anh

- Chức vụ: Chủ tịch Hội Nông dân phường

- Trình độ chuyên môn: ĐH hành chính học

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0979 310 440

- Email: vuthilananh@quangninh.gov.vn

 

 

 

- Đồng chí: Vũ Thị An Ninh

- Chức vụ: Chủ tịch Hội LHPN phường

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công tác xã hội; Cử nhân Kế toán tài chính DN thương mại

- Trình độ LLCT: Sơ cấp

- Điện thoại: 

- Email: vuthianninh@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Đinh Thị Trà Linh

- Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQ

- Trình độ chuyên môn: SC ngành CT PNữ. ĐH nông nghiệp

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0203.3.661.159

- Email: dinhthitralinh@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Nguyễn Thị Hương Xuân

- Chức vụ: Bí thư Đoàn TNCSHCM

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0983 224 357

- Email: nguyenthihuongxuan@quangninh.gov.vn                                                                                                                      

 

- Đồng chí: Phạm Tâm Anh

- Chức vụ: Công chức Tư pháp - HT 

- Trình độ chuyên môn: ĐH luật. ĐH mỏ địa chất kế toán DN

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0203.3.567.690

- Email: phamtamanh@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Tư pháp - Hộ tịch

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Thị Hiền Trang

- Chức vụ: Công chức Tư pháp - HT 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngành Luật

- Điện thoại: 

- Email: nguyenthihientrang@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Tư pháp - Hộ tịch

 

 

- Đồng chí: Phạm Hoàng Huyên

- Chức vụ: Công chức VHXH- TBXH

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh doanh 

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0203.3.567.690

- Email: phamhoanghuyen@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Văn hóa - Xã hội

 

 

- Đồng chí: Trịnh Sỹ Bình

- Chức vụ: Công chức Văn phòng - TK

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0203.3.567.690

- Email: trinhsybinh@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Văn hóa - Xã hội

 

 

- Đồng chí: Đào Quang Hoàng

- Chức vụ: Công chức VPTK - VHXH

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp NV Đoàn đội. ĐH Mỏ ngành QTDN 

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0965.655.638

- Email: daoquanghoang@quangninh.gov.vn      

- Lĩnh vực phụ trách: Văn phòng, thống kê          

 

 

- Đồng chí: Đặng Hải Hậu

- Chức vụ: Công chức Địa chính - XD

- Trình độ chuyên môn: ĐH QLĐ Đai

- Điện thoại:  0912.009.190

- Email: danghaihau@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Địa chính - Xây dựng - Đô thị & MT

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Thị Thảo

- Chức vụ: Công chức ĐC -XD-ĐT-MT

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật môi trường. Cử nhân Quản trị nhân lực.

- Điện thoại: 0203.3.567.690

- Email: nguyenthithao@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Địa chính - Xây dựng - Đô thị & MT

 

 

- Đồng chí: Vũ Văn Hiếu

- Chức vụ: Trưởng quân sự

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp quân sự

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0969.863.255

- Email: vuvanhieu@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Chỉ huy trưởng quân sự

 

- Đồng chí: Phan Thị Thu Huyền

- Chức vụ: Công chức Văn phòng -TK

- Trình độ chuyên môn: ĐH HC

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0203.3.854.216 - 0902.199.081

- Email: phanthithuhuyen@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Văn phòng - Thống kê

 

 

- Đồng chí: Phạm Tiến Thắng

- Chức vụ: Công chức ĐCXD - XDCB

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

- Điện thoại: 0169 818 4803

- Email: phamtienthang@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Địa chính - Xây dựng - Đô thị & MT 

 

 

- Đồng chí: Đỗ Hồng Hải

- Chức vụ: Công chức Tài chính - KT

- Trình độ chuyên môn: ĐH Kinh tế

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 

- Email: dohonghai@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Phạm Thị Nha Trang

- Chức vụ: Công chức Tài chính - KT

- Trình độ chuyên môn: Đh ngành Kinh tế, Quản trị doanh nghiệp

- Điện thoại: 

- Email: phamthinhatrang@quangninh.gov.vn

 

 

* Phân công công việc cụ thể:  

1- Đồng chí Dương Trọng Kháng - Bí thư Đảng ủy: Phụ trách chung các mặt hoạt động của Đảng bộ phường; UBND phường; trực tiếp phụ trách công tác: Chính trị tư tưởng, công tác tổ chức, cán bộ và nội chính.

2. Đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy: Chịu trách nhiệm về toàn bộ công việc và hoạt động của Thường trực Đảng uỷ; phụ trách công tác dân vận, tuyên giáo. Trực tiếp lãnh đạo, phụ trách HĐND, UBKT Đảng ủy.

3. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Loan - Uỷ viên BTV, Phó Chủ tịch HĐND phường: Phụ trách công tác của HĐND phường, Công đoàn, theo dõi chi bộ cơ quan, y tế. 

4. Đồng chí Phan Minh Tâm - Ủy viên BCH, Phó Chủ tịch UBND phường: Phụ trách công tác xây dựng, đô thị, quản lý đất đai, phát triển kinh tế; phụ trách Ban bảo vệ dân phố; theo dõi chi bộ khu 11.

5. Đồng chí Bùi Thị Kim Thủy - Ủy viên BCH, Phó Chủ tịch UBND phường: Phụ trách công tác văn hóa xã hội, Trung tâm học tập cộng đồng, theo dõi chi bộ khu 1. 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 7887 Tổng lượt truy cập 3034418