Phòng Lao động - TBXH Thành phố

1. Thông tin chung

Tên cơ quan : Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội - UBND thành phố Uông Bí

Địa chỉ         :  Tầng 1, UBND Thành phố, Số 3, đường Trần Hưng Đạo, khu 2, P. Thanh Sơn, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại   : 02033.854435

Email           : phongldtbxh.ub@quangninh.gov.vn

 

2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng LĐ,TB-XH thành phố:

Xem tại đây 

 

3. Tổ chức bộ máy

- Đồng chí: Vũ Thị Hồng Nhung

Chức vụ: Thành ủy viên - Trưởng phòng LĐ, TB&XH Thành phố

- Trình độ chuyên môn: Học viện Tài chính, cử nhân kinh tế, ngành Kế toán; Thạc sỹ Kinh tế CN

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0203.3665.486

- Email: vuthihongnhung@quangninh.gov.vn

- Đồng chí: Nguyễn Văn Cường

- Chức vụ: Phó phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế ngành kế toán

- Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại: 02033854403

- Emailnguyenvancuong@quangninh.gov.vn

 http://www.quangninh.gov.vn/vi-VN/huyenthi/txuongbi/PublishingImages/B%E1%BB%99%20m%C3%A1y%20t%E1%BB%95%20ch%E1%BB%A9c/ANH%20THE%2023.4.2015.JPG

Đồng chí: Nguyễn Thị Mai Hạnh

Chức vụ: Phó Trưởng phòng LĐ, TB&XH Thành phố

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0203.3565897

- Email: nguyenthimaihanh@quangninh.gov.vn

- Đồng chí: Đặng Phi Yến

- Chức vụ: Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế quốc dân, Cử nhân kinh tế ngành Kế toán

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 02033.665486 - 0945.055.129

- Email: dangphiyen@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Bảo trợ xã hội; Giảm nghèo

- Đồng chí: Dương Xuân Thưởng

- Chức vụ: Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật, Cử nhân Luật, ngành Luật

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 02033.665485 - 0917.294.150

- Email: duongxuanthuong@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Lao động việc làm; Tệ nạn xã hội

- Đồng chí: Đoàn Mai Phương

- Chức vụ: Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Phân viện Báo chí và tuyên truyền cử nhân xã hội học, ngành xã hội học

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 02033.566401 - 0913.268.859

- Email: doanmaiphuong@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Trẻ em; Bình đẳng giới; Văn thư tổng hợp

- Đồng chí: Trần Thị Thu Hương

- Chức vụ: Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh-ĐH Thương mại; Thạc sỹ quản lý kinh tế

- Điện thoại: 02033.854435 - 0933.285.188

- Email: tranthithuhuong@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Người có công

- Đồng chí: Trần Thị Hồng Ngọc

- Chức vụ: Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: ĐH Lao động xã hội- Cử nhân Quản trị nhân lực

- Điện thoại: 02033.665485 - 0983.875.618

- Email: tranthihongngoc@quangninh.gov.vn 

- Lĩnh vực phụ trách: Thủ quỹ; Đào tạo nghề  

- Đồng chí: Trương Đức Minh

- Chức vụ: Chuyên viên 

- Trình độ chuyên môn: ĐH dân lập đông đô - CN Luật KT

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0918.923.663

- Email: truongducminh@quangninh.gov.vn

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 6973 Tổng lượt truy cập 869169970