Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố

1. Thông tin chung:

- Tên đơn vị: Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Uông Bí

- Địa chỉ: Trụ sở hành chính Liên cơ quan, số 01 đường Đinh Tiên Hoàng, phường Quang Trung, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

- Điện thoại: 0203.3664.455

II. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Uông Bí 

Xem tại đây

 

III. Tổ chức bộ máy

 

- Đồng chí: Nguyễn Hữu Đoàn 

Chức vụ: Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0912.707.619

Emailnguyenhuudoan@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Quốc Hưng 

- Chức vụ: Phó giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngành Luật, Đại học ngành quản lý kinh tế, Thạc sỹ luật kinh tế

- Điện thoại: 0906.161.611

- Email: nguyenquochung.ub@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Ngọc Tiến

- Chức vụ: Phó giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kỹ thuật XD CT dân dụng và CN

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0984.314.199

- Email: nguyenngoctien@quangninh.gov.vn 

 

- Đồng chí: Nguyễn Hồng Cẩm

- Chức vụ: Viên chức 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0942.058.188

- Email: nguyenhongcam@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: 

 

- Đồng chí: Trần Ngọc Chiêm

- Chức vụ: Viên chức 

-  Trình độ chuyên môn:  Đại học Thương Mại, Cử nhân Quản trị kinh doanh, ngành Quản trị kinh doanh. 

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0788.266.268

- Email: tranngocchiem@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Phạm Thế Được

- Chức vụ: Viên chức

-  Trình độ chuyên môn: Đại học Quốc gia Hà Nội, Cử nhân ngành khoa học Môi trường

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0988.083.573

- Email: phamtheduoc@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Dương Thị Thanh Hoàn

- Chức vụ: Viên chức

-  Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - Thạc sỹ kinh tế

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0984.838.558

- Email: duongthithanhhoan@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Thành Lượng

- Chức vụ: Viên chức

-  Trình độ chuyên môn: ĐH Bách khoa HN, Kỹ sư quản trị tài chính, ngành Kinh tế kỹ thuật

- Điện thoại: 0382.190.999

- Email: nguyenthanhluong@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Nguyễn Thành Tô

- Chức vụ: Viên chức

-  Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Quản lý đất đai- ĐH Nông lâm-ĐH Thái Nguyên

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0908.901.984

- Email: nguyenthanhto@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Phạm Nhật Toàn

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Đại học công nghiệp Quảng Ninh. Cử nhân cao đẳng, ngành kỹ thuật trắc địa, chuyên ngành trắc địa mỏ; Kỹ sư Kỹ thuật trắc địa - Bản đổ

- Điện thoại: 0975.665.369

- Email: phamnhattoan@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Hoàng Sơn Tùng

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Trường Cao đẳng kỹ thụât mỏ. Trung cấp ngành cơ điện, chuyên ngành cơ điện mỏ; Cử nhân Quản trị kinh doanh

- Điện thoại: 0384.585.688

- Email: hoangsontung@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Vũ Thành Công

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Đại học Bách Khoa Hà Nội, Kỹ sư quản trị doanh nghiệp, ngành kinh tế kỹ thuật

- Điện thoại: 0904.995.877

- Email: vuthanhcong@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Phạm Thị Giang

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: CĐ kỹ thuật Mỏ- ngành Kinh tế Mỏ; Cử nhân Kế toán - Kiểm toán - ĐH Kinh doanh và công nghệ HN

- Điện thoại: 01646.755.580

- Email: phamthigiang@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Vũ Thị Mai Anh

- Chức vụ: Viên chức 

- Trình độ chuyên môn: Đại học ngoại ngữ, cử nhân tiếng Anh sư phạm, đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, cử nhân công nghệ thông tin.

- Điện thoại: 0932.261.222

- Email: vuthimaianh@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Bùi Thị Ngọc Anh

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: ĐH Lâm nghiệp- Cử nhân Khoa học môi trường

- Điện thoại: 0902.034.838

- Email: buingocanh@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Trần Hoài Nam

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: HV Tài chính- Cử nhân Kinh tế

- Điện thoại: 01663.936.639

- Email: tranhoainam@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Trần Mạnh Quỳnh

- Chức vụ: Viên chức 

-  Trình độ chuyên môn: Kỹ sư quản lý đất đai

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0916.631.869

- Email: tranmanhquynh@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: 

 

 

- Đồng chí: Phạm Minh Nguyệt

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: CĐ Công nghệ Viettronics - CĐ Kế toán

- Điện thoại: 0936.918.718

- Email: phamminhnguyet@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Lương Minh Thành

- Chức vụ: Viên chức

- Điện thoại: 0968.555.396

- Email: luongminhthanh.ptqd.ub@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Đỗ Thị Hằng

- Chức vụ: Viên chức

- Điện thoại: 0918.923.663

- Email: dothihang@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Nguyễn Huy Thường

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính; Cử nhân kinh tế ngành Quản trị KD

- Điện thoại: 0912.545.369

- Email: nguyenhuythuong@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Đỗ Thị Nga

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Điện thoại: 0336.832.256

- Email: dothinga@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Phạm Ngọc Hải

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Quản lý đất đai

- Điện thoại: 0862.730.686

- Email: phamngochai@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Đức Cường

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư quản lý đất đai- Thạc sỹ Quản lý TN-MT

- Điện thoại: 0984.232.098

- Email: nguyenduccuong@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Huy Việt

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư quản lý đất đai

- Điện thoại: 0911.825.559

- Email: nguyenhuyviet@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Hữu Đức

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Quản lý đất đai

- Điện thoại: 0984.263.329

- Email: nguyenhuuduc@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Việt Hùng

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình giao thông

- Điện thoại: 0357.307.215

- Email: nguyenviethung@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Lê Ngọc Quế

- Chức vụ: Nhân viên

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Quản lý đất đai

- Điện thoại: 0972.243.156 

- Email: lengocque.ptqd.ub@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Tiến Đức

- Chức vụ: Nhân viên

- Trình độ chuyên môn: Đại học kiến trúc, Đại học luật

- Trình độ LLCT: Sơ cấp

- Điện thoại: 0977.004.448

- Email: nguyentienduc@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Phạm Thanh Vinh

- Chức vụ: Nhân viên

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật; Cao đẳng Xây dựng dân dụng

- Điện thoại: 0983.444.628

- Email: phamthanhvinh@quangninh.gov.vn

 

 

* Quy chế làm việc của Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố tại đây

* Phân công nhiệm vụ cho lãnh đạo, viên chức, người lao động Trung tâm phát triển quỹ đất 

Xem tại đây

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 6687 Tổng lượt truy cập 869169436