Trung tâm Truyền thông và Văn hóa

1. Thông tin chung 

Cơ sở 1: 

Tên cơ quan: Trung tâm Truyền thông và Văn hóa 
Địa chỉ          : Số 36 phố Trần Phú - Quang Trung - Uông Bí - Quảng Ninh 
Điện thoại     :  0203.3.665.530
Fax               :  0203.3.665.530

Cơ sở 2:

Tên cơ quan: Trung tâm Truyền thông và Văn hóa 
Địa chỉ          : Số 40 -Thanh Sơn - Uông Bí - Quảng Ninh 
Điện thoại     : 0203.3.854.213

Email            : Dttth.ub@quangninh.gov.vn 

Trụ sở cơ sở 1 Trung tâm Truyền thông và Văn hóa.

Trụ sở cơ sở 2 Trung tâm Truyền thông và Văn hóa.

2. Tổ chức bộ máy:

- Đồng chí: Bùi Thị Kim Thủy

- Chức vụ: Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý văn hóa; Cử nhân Quản trị Kinh doanh; Cử nhân luật Kinh tế.

- Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại0203.3856199 - 0988.731.637

Email: buithikimthuy@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Lãnh đạo toàn diện, điều hành chung các mặt công tác của Trung tâm TTVH; Điều hành quản lý tài chính, tài sản, biên chế của Trung tâm.

 

- Đồng chí: Nguyễn Công Hòa

- Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Khoa học Giáo dục - Chuyên ngành Quản lý Giáo dục - Đại học Thái Nguyên; Cử nhân khoa học, ngành Sư phạm Giáo dục Chính trị- ĐH Sư phạm Hà Nội

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0912.093.561

- Email: nguyenconghoa@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Phạm Nhất Phương

- Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật.

- Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại:  0915.043.589

Email: phamnhatphuong@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Trần Thị Phương Lan

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Đại học Văn hoá HN, cử nhân văn hoá ngành phát hành sách

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0203.3.854.213 - 0987.986.971

- Email: tranthiphuonglan@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Phát Thanh viên- BTV Phát thanh

 

- Đồng chí: Vũ Thị Thanh Hương

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Học viện báo chí và tuyên truyền, cử nhân báo chí, ngành báo chí.

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0203.3.854.213 - 0982.163.388

- Email: vuthithanhhuong@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Hoàng Yến

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Đại học KHXH&NV Cử nhân ngành xã hội học Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Cử nhân Báo chí, ngành Báo chí

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0203.3.854.213 - 0983.094.118

- Email: hoangyen@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Biên tập viên 

 

- Đồng chí: Nguyễn Hải Ninh

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Học viện báo chí và tuyên tuyền. Cử nhân báo chí, ngành Báo chí.

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0203.3.854.213 -  0904.336.806

- Email: nguyenhaininh@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Phóng viên

 

- Đồng chí: Trần Thị Huyền Trang

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Học viện báo chí và tuyên truyền, cử nhân báo chí, ngành báo chí - cn báo mạng điện tử

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0203.3.854.213 - 0988.081.587

- Email: tranthihuyentrang@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Phóng viên

 

- Đồng chí: Lê Thanh Huyền

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Trường Cao đẳng khí thượng thuỷ văn HN, ngành học Khí tượng thuỷ văn, chuyên ngành Thuỷ văn.

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0203.3.854.213 - 0906.186.016

- Email: tranthanhhuyen@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Phát thanh viên, hành chính, thủ quỹ

 

- Đồng chí: Nguyễn Thị Hồng Nhung

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng phát thanh truyền hình I, ngành học: Kỹ thuật điện tử - chuyên ngành Phát thanh truyền hình.

- Điện thoại: 0203.3.854.213 - 0983.663.988

- Email: nguyenthihongnhung@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Kỹ thuật viên trực phát sóng tại trạm Đài Trung tâm

 

- Đồng chí: Nguyễn Mạnh Hà

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: ĐH Bách khoa HN, Cử nhân cao đẳng, ngành Kỹ thuật thông tin.

- Điện thoại: 0203.3.854.213 - 0126.4503871

- Email: nguyenmanhha@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Kỹ thuật viên trực phát sóng tại trạm Đài Trung tâm

 

- Đồng chí: Mai Thị Thương

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thông tin - ĐH Kỹ thuật Công nghiệp

- Điện thoại: 0203.3.854.213 - 0982.978.922

- Email: maithithuong@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Kỹ thuật viên CNTT

 

- Đồng chí: Phạm Đức Vượng

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: CĐ Bách Khoa, ngành Tin học; Cử nhân Quản trị kinh doanh

- Điện thoại: 0975463234

- Email: phamducvuong@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Vũ Hồng Hoàn

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân báo chí- ĐH KHXH& NV; CĐ Truyền hình, ngành Báo chí; 

- Điện thoại: 0203.3.854.213 - 0963.226.793

- Email: vuhonghoan@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Phóng viên

 

- Đồng chí: Trần Văn Đức

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Th.s chính sách công, Cử nhân Kinh tế, Đại học Hành chính. 

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0203.3.665.530 - 0983.747.728

- Email: tranvanduc@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Trưởng bộ phận Văn hóa-Văn nghệ; tham mưu, tổ chức các HĐ văn hóa, văn nghệ, CLB nhóm, sở thích....

 

- Đồng chí: Đỗ Thị Quỳnh Chi

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: ĐH Văn hoá HN, Cử nhân văn hoá, ngành Văn hoá quần chúng

- Điện thoại: 0203.3.665.530 - 0984.624.483

- Email: dothiquynhchi@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Tham mưu công tác Văn hóa-Văn nghệ; công tác quản lý, tổ chức HĐ nhà Truyền thống.

 

- Đồng chí: Nguyễn Thị Yến

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân văn hoá du lịch, ngành Việt Nam học, Trường Đại học Dân lập Hải phòng

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0203.3.665.530 - 0165.507.9216

- Email: nguyenthiyen@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Trưởng bộ phận tham mưu quản lý và tổ chức hoạt động nhà truyền thống, nhà văn hóa.

 

- Đồng chí: Đỗ Thị Yến

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: ĐH dân lập Đông Đô, Cử nhân khoa học, ngành Văn hoá du lịch; Trung cấp Thư viện - Thiết bị trường học

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0203.3.665.530 - 0982.551.638

- Email: dothiyen@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Tham mưu công tác tổ chức, hoạt động Thư viện

 

- Đồng chí: Nguyễn Thị Kim Hoa

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh- ĐH Mỏ địa chất; Trung cấp Thư viện - Thiết bị trường học - TC công nghệ và quản trị Đông Đô

- Điện thoại: 0203.3.665.530 - 0982.144.445

- Email: nguyenthikimthoa@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Tham mưu công tác tổ chức, hoạt động Thư viện

 

- Đồng chí: Lê Thị Cẩm Vân

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm nghệ thuật trung ương - sư phạm mỹ thuật; Trung cấp Thư viện - Thiết bị trường học

- Điện thoại: 0203.3.566.426 - 0121.644.6250

- Email: lethicamvan@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Tham mưu về công tác phục vụ độc giả Thư viện

 

- Đồng chí: Nguyễn Văn Thắng

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Trường văn hóa nghệ thuật Quảng Ninh, trung cấp văn hóa

- Điện thoại: 0203.3.665.530 - 0122.827.9988

- Email: nguyenvanthang@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Tham mưu, thực hiện về công tác Tuyên truyền lưu động 

 

- Đồng chí: Hoàng Văn Hùng

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Đại học khoa học xã hội và nhân văn. Cử nhân ngành Quốc tế học.

- Điện thoại: 0203.3.665.530 - 0936.911.699

- Email: hoangvanhung@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Tham mưu, thực hiện về công tác Tuyên truyền lưu động

 

- Đồng chí: Lê Trung Kiên

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: ĐH thể dục thể thao 1, cử nhân thể dục thể thao ngành sư phạm giáo dục thể chất

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0203.3.665.530 - 0936.119.292

- Email: letrungkien@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Tham mưu về công tác tổ chức hoạt động sự nghiệp Thể Thao; hướng dẫn các CLB Thể thao

 

- Đồng chí: Nguyễn Minh Huy

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: ĐHSP TDTT Hà Tây - Cử nhân SP Thể dục thể thao

- Trình độ LLCT: Sơ cấp

- Điện thoại: 0203.3.665.530 - 0982.288.188

- Email: nguyenminhhuy@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Tham mưu về công tác tổ chức hoạt động sự nghiệp Thể Thao; hướng dẫn các CLB Thể thao  

 

- Đồng chí: Nguyễn Thị Hạnh

- Chức vụ: Kế toán 

- Trình độ chuyên môn: Đại học kế toán 

- Trình độ LLCT: Sơ cấp

- Điện thoại: 0904081678

- Email: nguyenhanhkt.ttvh@quangninh.gov.vn;

             nguyenhanhkt.ttvh@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Tham mưu thực hiện công tác Kế toán, tổng hợp

 

- Đồng chí: Bùi Thị Thúy

- Chức vụ: Viên chức 

- Trình độ chuyên môn: ĐH Quốc gia HN, cử nhân ngành Tài chính - Ngân hàng

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0203.3.665.530 - 0915.955.974

- Email: buithithuy@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Tham mưu công tác quản lý chung Tổ Thư viện, Nhà truyền thống, Nhà Văn hóa, QLDT 

 

- Đồng chí: Nguyễn Hà Ngân

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Đại học Phương Đông. Cử nhân ngành QTKD - Quản trị du lịch

- Điện thoại: 0203.3.665.530 - 0982.551.638

- Email: nguyenhangan@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Tham mưu công tác sự nghiệp Du lịch

 

- Đồng chí: Trần Sỹ Quỳnh

- Chức vụ: Nhân viên HĐ68

- Điện thoại: 0203.3.665.530 - 0982.569.283

- Email: transyquynh@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Tham mưu, thực hiện về công tác Tuyên truyền lưu động 

 

- Đồng chí: Đỗ Thị Bích Ngọc

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: ĐH Tiếng Trung Quốc- ĐH Đại Nam; ĐH Kế toán

- Điện thoại: 0203.3.665.530 - 0945.222.890

- Email: dothibichngoc@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách:  Tham mưu thực hiện công tác Kế toán, hành chính, tổng hợp    

 

- Đồng chí: Phan Thị Mai Hương

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân báo chí - Đại học Khoa học Đại học Huế.

- Điện thoại: 0203.3.854.213 - 0948.029.535

- Email: phanthimaihuong@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Phóng viên

 

- Đồng chí: Trần Văn Đông

- Chức vụ: HĐ bảo vệ

- Điện thoại: 0203.3.665.530 - 0976.881.673

- Email: tranvandong@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách:  Tham mưu thực hiện công tác Bảo vệ Nhà Văn hoá, Nhà Truyền thống  

 

3. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của Trung tâm

Xem tại đây

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 7128 Tổng lượt truy cập 869170303