Văn phòng HĐND và UBND thành phố

I. Thông tin chung:

- Tên đơn vị: Văn phòng HĐND và UBND thành phố Uông Bí

- Địa chỉ: Số 3 Trần Hưng Đạo, Khu 2, phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

- Điện thoại: 02033.854.207

- Fax: 02033.662.490

- Email: ubndub@quangninh.gov.vn

II. Tổ chức bộ máy:

 http://www.quangninh.gov.vn/vi-VN/huyenthi/txuongbi/PublishingImages/B%E1%BB%99%20m%C3%A1y%20t%E1%BB%95%20ch%E1%BB%A9c/Nguyen%20van%20hung.jpg

Đồng chí: Nguyễn Hồng Quang

Chức vụ: Thành ủy viên, Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Trắc địa - ĐH Mỏ địa chất

Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại: 0203.3854.375

Email: nguyenhongquang.ub@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách: Lãnh đạo chung, toàn diện các hoạt động của Văn phòng và trực tiếp chịu trách nhiệm toàn bộ các hoạt động của đơn vị trước Thường trực HĐND, UBND Thành phố; Tham mưu việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Chính quyền, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị, xã, phường.

   

- Đồng chí: Lê Ngọc Hà

- Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật môi trường, ngành Kỹ thuật môi trường; Thạc sĩ Quản lý kinh tế

- Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại: 0203.3603469 - 0904.224.668

Email: lengocha@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách: Trực tiếp theo dõi và tham mưu công tác tổng hợp các hoạt động của Văn phòng HĐND&UBND thành phố; Giúp Chánh Văn phòng điều hành các hoạt động của Văn phòng khi Chánh văn phòng đi vắng và uỷ quyền bằng văn bản. Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo bộ phận tổng hợp, bộ phận Văn thư.

   

http://www.quangninh.gov.vn/vi-VN/huyenthi/txuongbi/PublishingImages/B%E1%BB%99%20m%C3%A1y%20t%E1%BB%95%20ch%E1%BB%A9c/Le%20Anh%20Thuy.JPG

Đồng chí: Lê Anh Thúy

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành  phố

Trình độ chuyên môn: ĐH Thương mại- Cử nhân Kế toán, ngành Kế toán doanh nghiệp

Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại: 0203.3565.905 - 0912.331.367

Emailleanhthuy@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách: Trực tiếp theo dõi và tham mưu công tác quản trị Văn phòng HĐND&UBND thành phố, bộ phận lái xe của thành phố.

   

http://www.quangninh.gov.vn/vi-VN/huyenthi/txuongbi/PublishingImages/B%E1%BB%99%20m%C3%A1y%20t%E1%BB%95%20ch%E1%BB%A9c/chi%20Ha.jpg

Đồng chí: Dương Thu Hà

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND kiêm Giám đốc Trung tâm Hành chính công

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Quản trị tài chính-kế toán-ĐH BKHN; Kỹ sư Điện- ĐH BKHN

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại: 0203.3856.184

Email: duongthuha@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách: Trực tiếp theo dõi và tham mưu công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo và chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng những công việc giao phụ trách.

   

Đồng chí: Phạm Ngọc Bích

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND thành phố

Trình độ chuyên môn: Đại học khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc Gia HN. Cử nhân khoa học ngành môi trường; Cử nhân Luật kinh tế.

Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại: 02033.854.425 - 0986.423.888

Email: phamngocbich@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách: Trực tiếp theo dõi và tham mưu công tác tổng hợp lĩnh vực hoạt động của HĐND thành phố. 

   

 

Đồng chí: Trần Thị Vân

Chức vụ: Kế toán

Trình độ chuyên môn: Đại học Mỏ địa chất. Kỹ sư ngành kế toán doanh nghiệp

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại: 02033.664.704 - 0906119838

Email: tranthivan@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách: Trực tiếp phụ trách và chịu trách nhiệm về công tác kế toán đơn vị, nghiệp vụ kế toán.    

   

Đồng chí: Nguyễn Thị Xuốt

Chức vụ: Thủ quỹ

Trình độ chuyên môn: HV Tài chính- Cử nhân Kế toán

Điện thoại: 02033.664.704 - 0389345929

Email: nguyenthixuot@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách: Tham mưu chịu trách nhiệm về công tác kế toán đơn vị, nghiệp vụ kế toán. Trực tiếp phụ trách về công tác Thủ quý và Thủ kho.   

   

Đồng chí: Trương Thị Thanh Hoa

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ chuyên môn: Trường Cao đẳng công nghiệp và xây dựng, cử nhân Quản trị tài chính- kế toán; ĐHBK HN, Kỹ sư quản trị Tài chính- Kế toán

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại: 0203.3854.429 - 0984.448.188

Email: truongthithanhhoa@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách: Kế toán

Đồng chí: Vũ Ngọc Anh

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính- HV Hành chính; Cử nhân ngành Kế toán doanh nghiệp-HV Tài chính; Th.S Chính sách công

Điện thoại: 02033.6581.310 – 038.9655.888

Email: vungocanh@quangninh.gov.vn     

Lĩnh vực phụ trách: tổng hợp tham mưu các văn bản chỉ đạo của UBND Thành phố, Văn phòng HĐND&UBND Thành phố. Trực tiếp theo dõi và tham mưu công việc thuộc lĩnh vực Kinh tế - Xã hội    

Đồng chí: Cao Thị Tú

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính- HV Hành chính; Thạc sỹ Hành chính 

Điện thoại: 02033.6581.310 - 0906138528

Email: caothitu@quangninh.gov.vn 

Lĩnh vực phụ trách: tổng hợp tham mưu các văn bản chỉ đạo của UBND Thành phố, Văn phòng HĐND&UBND Thành phố; thư ký đồng chí Nguyễn Mạnh Hà - Chủ tịch UBND Thành phố 

   

- Đồng chí: Lê Hoàng Long

- Chức vụ: Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính - Ngân hàng, ĐH Sundefland, vương quốc Anh

- Điện thoại: 0986967999

- Email: lehoanglong@quangninh.gov.vn    

   

Đồng chí: Hoàng Phi Sơn

Chức vụ: Nhân viên

Trình độ chuyên môn: Trung học KT Quảng Ninh - ngành Kế toán DN sản xuất

Điện thoại: 02033.854.207 - 0943522002

Email: hoangphison@quangninh.gov.vn 

Lĩnh vực phụ trách: Văn thư, lưu trữ 

Đồng chí: Phùng Thị Huyền Trang

Chức vụ: Nhân viên

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Tài chính-Ngân hàng- ĐH Công đoàn; Cử nhân Quản trị kinh doanh - ĐH Ngoại thương

Điện thoại: 02033.854.207 - 01685112848

Email: phungthihuyentrang@quangninh.gov.vn     

Lĩnh vực phụ trách: Văn thư, lưu trữ, tạp vụ 

Đồng chí: Dương Thị Hoa

Chức vụ: Nhân viên 

Trình độ chuyên môn: Đại học Bách khoa HN - Cử nhân cao đẳng, ngành tin học

Điện thoại: 02033.854.207 - 0986319878

Email: duongthihoa@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách: Văn thư, lưu trữ 

Đồng chí: Vũ Thị Kiều Trang

Chức vụ: Nhân viên 

Trình độ chuyên môn: Trung cấp văn thư lưu trữ- CĐ Văn thư lưu trữ TW I; Cử nhân ngành luật

Điện thoại: 02033.856.184 - 0385112848

Email: vuthikieutrang@quangninh.gov.vn 

Lĩnh vực phụ trách: Tổng hợp đơn thư kiến nghị của nhân dân, thường trực tại ban tiếp công dân thành phố.

 

*  Quy định về việc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐN&UBND thành phố Uông Bí tại đây

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 7113 Tổng lượt truy cập 869170281