Đội kiểm tra trật tự đô thị và môi trường

1. Thông tin chung: 

- Tên đơn vị: Đội Kiểm tra Trật tự đô thị và Môi trường

- Địa chỉ: Số 38, tổ 2, khu 2, phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

- Điện thoại: 02033.662.358

- Email: vuducyem@quangninh.gov.vn

 

2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Đội Kiểm tra trật tự đô thị và môi trường

Xem tại đây

 

- Đồng chí: Vũ Đức Yêm

Chức vụ: Đội trưởng 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng, kỹ sư điện khí hóa và thạc sỹ quản lý kinh tế

- Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại: 0203.3662.358 - 0912.458.629

- Email: vuducyem@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo điều hành các hoạt động của Đội

 

 

- Đồng chí: Vũ Đình Quang

- Chức vụ: Đội Phó 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư quản lý đất đai

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0203.3855.956 - 0912.091.892

- Email: vudinhquang@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Kiểm tra trật tự đô thị và môi trường

 

- Đồng chí: Hoàng Anh Tuấn

- Chức vụ: Đội Phó 

- Trình độ chuyên môn: Đại học nông nghiệp 1. Kỹ sư kinh doanh nông nghiệp

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0203.3855.956 - 0393.015.246

- Email: hoanganhtuan@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Kiểm tra trật tự đô thị và môi trường

 

- Đồng chí: Nguyễn Thành Quyết

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: ĐH kinh tế quốc dân, Cử nhân kinh tế ngành Kinh tế lao động

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0983.561.707

- Email: nguyenthanhquyet@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Kiểm tra trật tự đô thị và MT

 

- Đồng chí: Nguyễn Chí Công

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: ĐH nông nghiệp I, Kỹ sư quản lý đất đai

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0793.223.077

- Email: nguyenchicong@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Kiểm tra trật tự đô thị và MT

 

- Đồng chí: Bùi Hữu Hiệp

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư quản lý đất đai

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0934.306.307

- Email: buihuuhiep@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Kiểm tra trật tự đô thị và MT

 

- Đồng chí: Phạm Thị Thu Hà

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Đại học quản trị kinh doanh; Trung cấp kế toán

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0936.896.436

- Email: phamthithuha@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Kiểm tra trật tự đô thị và MT

 

- Đồng chí: Nguyễn Chí Trung

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ công trình ngầm; Đại học kiến trúc Hà Nội chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0904547373

- Email: nguyenchitrung@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Hoàng Ngọc Minh

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: ĐH kiến trúc HN, Kỹ sư xây dựng, ngành xây dựng dân dụng công nghiệp

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0912.282.367

- Email: hoangnngocminh@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Phạm Thị Hà

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Đại học tin học xây dựng

- Trình độ LLCT: Sơ cấp

- Điện thoại: 0936.971.555

- Email: phamthiha@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Mạc Văn Hải

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý môi trường; Đại học quản lý đất đai

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0979.377.966

- Email: macvanhai@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Nguyễn Hữu Long

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế ngành kế toán-ĐH Kinh tế quốc dân. Thạc sỹ Kinh tế công nghiệp- ĐH Mỏ địa chất

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0934.208 878

- Email: nguyenhuulong@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Kế toán

 

- Đồng chí: Nguyễn Thị Tuyết Mai

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Đại học quản trị tài chính

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0386.447.697

- Email: nguyenthituyetmai@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Nguyễn Viết Quảng

- Chức vụ: Viên chức

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp luật

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0985.743.356

- Email: nguyenvietquang@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Phạm Thị Nga

- Chức vụ: Viên chức 

- Trình độ chuyên môn: Trường Cao đẳng sư phạm kỹ thụât Nam Định. Trung cấp chuyên ngành Tin học; Thạc sỹ Quản lý Kinh tế

- Điện thoại: 0902.106.201

- Email: phamthinga.ub@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Trần Thị Hồng Hà

- Chức vụ: Viên chức 

- Trình độ chuyên môn: ĐH khoa học xã hội và nhân văn, Cử nhân kinh tế, ngành kinh tế

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0389.066.500

- Email: tranthihongha@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: CB nghiệp vụ

 

- Đồng chí: Hoàng Tiến Dũng

- Chức vụ: Nhân viên lái xe

- Trình độ chuyên môn: Bằng lái xe hạng F

- Điện thoại: 033 9122585

- Email: hoangtiendung@quangninh.gov.vn

 

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 7135 Tổng lượt truy cập 869170323