CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ HTECH VIỆT NAM Thiết kế website Thiết kế phần mềm Phần mềm quản lý bán hàng Quản lý dự án và quản lý công việc Sản phẩm & Giải pháp HTECH Website hỗ trợ mọi thiết bị di động mã giảm giá lazada mã giảm giá lazada hôm nay

Phường Nam Khê

1. Thông tin chung: 

- Tên đơn vị: Đảng ủy - HĐND - UBND phường Nam Khê 

- Địa chỉ: Tổ 10, khu Nam Trung, phường Nam Khê, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh 

- Điện thoại: 0203.3850.311

- Email: ubndpnamkhe.ub@quangninh.gov.vn

Ảnh Trụ sở phường Nam Khê.

2. Chức năng nhiệm vụ:

2.1. Ủy ban nhân dân phường giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ quy định quy định tại luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Ủy ban nhân dân phường thảo luận tập thể và quyết định theo đa số đối với các vấn đề được quy định tại Điều 59, Điều 63 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm2015, kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành, thực hiện Quy chế làm việc cua Ủy ban nhân dân phường và những vấn đề quan trọng khác mà pháp luật quy định thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân phường quyết định.

2.2. Điều hành giải quyết công việc của Ủy ban nhân dân phường:

a) Thảo luận và quyết nghị từng vấn đề tại phiên họp Ủy ban nhân dân phường thường kỳ hoặc bất thường.

b) Đối với một số vấn đề do yêu cầu cấp bách hoặc không nhất thiết phải tổ chức thảo luận tập thể thì theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, Văn phòng HĐND và UBND phường gửi toàn bộ hồ sơ và Phiếu xin ý kiến đến từng uỷ viên Ủy ban nhân dân phường để xin ý kiến.

Các quyết nghị tập thể của UBND phường theo quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn củ cấp trên được thông qua khi có quá nửa tổng số uỷ viênuỷ ban nhân dân phường đồng ý. Trường hợp lấy ý kiến các uỷ viên UBND phường thông qua Phiếu thực hiện như sau: 

Nếu vấn đề được đa số uỷ viên UBND phường đồng ý, Văn phòng HĐND và UBND phường báo cáo Chủ tịch UBND phường quyết định việc đưa vấn đề ra phiên họp UBND huyện gần nhất để thảo luận thêm.

3. Tổ chức bộ máy


 

- Đồng chí: Phạm Xuân Thành  

- Chức vụ: Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thông tin; Kỹ sư kinh tế mỏ; Thạc sĩ kinh tế

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0203.3.852.258

Email: phamxuanthanh@quangninh.gov.vn

 

   

- Đồng chí: Nguyễn Ngọc Tiến

- Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Lâm nghiệp; Cử nhân QTKD quốc tế; Thạc sĩ kỹ thuật XD CT dân dụng và CN

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0984.314.199

- Email: nguyenngoctien@quangninh.gov.vn 

 

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Thị Thanh Dung

- Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND phường

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật môi trường

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0904.208.158

- Email: nguyenthithanhdung@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Vũ Thị Minh Thùy

- Chức vụ: Đảng uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND phường

- Trình độ chuyên môn:  Kỹ sư Kế toán DN; Thạc sĩ Quản lý Kinh tế

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0982518975

- Email: vuminhthuy@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Phạm Văn Dược

- Chức vụ: Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND phường

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Lâm nghiệp; Cử nhân hành chính; Thạc sĩ Quản lý kinh tế

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 

- Email: phamvanduoc.ub@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Thị Thanh Thảo

- Chức vụ: UV BTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường

- Trình độ chuyên môn: T/cấp Kế toán. CĐ Lao động xã hội. ĐH LĐXH ngành QTNL

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0936.962.699

- Email: nguyenthithanhthao@quangninh.gov.vn         

 

 

- Đồng chí: Phạm Văn Hậu

- Chức vụ: Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân khoa học quân sự

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0919.049.986

- Email: phamvanhau@quangninh.gov.vn          

 

 

- Đồng chí: Vũ Thị Thủy

- Chức vụ: UV BCH Đảng bộ, Chủ tịch Hội phụ nữ phường

- Trình độ chuyên môn: T/cấp Kế toán

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0167.527.9268

- Email: vuthithuy@quangninh.gov.vn 

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Thành Phương

- Chức vụ: UV BCH Đảng bộ, Chủ tịch Hội Nông dân phường

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh; Cử nhân Luật Kinh tê; Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0934.465.555

- Email: nguyenthanhphuong@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Nguyễn Văn Thứ

- Chức vụ: UV UBND phường, Trưởng Công an phường

- Trình độ chuyên môn: 

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại: 

- Email: nguyenvanthu@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Nguyễn Mạnh Hùng

- Chức vụ: Bí thư Đoàn TN phường

- Trình độ chuyên môn: Đại học kế toán

- Trình độ LLCT: Sơ cấp

- Điện thoại: 0967.902.401

- Email: nguyenmanhhung@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Hà Trung Tuyến

- Chức vụ: UV UBND phường, Trưởng quân sự

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp quân sự cơ sở

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0902.199.234

- Email: hatrungtuyen@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Việt Nga

- Chức vụ: Công chức Tư pháp - Hộ tịch

- Trình độ chuyên môn: TCHC, Cử nhân hành chính học

- Trình độ LLCT: Sơ cấp

- Điện thoại: 0987.399.729

- Email: nguyenvietnga@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Hoàng Thị Thu Thủy

- Chức vụ: Công chức Tài chính - Kế toán

- Trình độ chuyên môn: Trung học Kinh tế, ngành Kế toán doanh nghiệp. ĐH KD&CN, ngành Kế toán.

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0975.116.775

- Email: hoangthithuthuy@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Cao Thu Thảo

- Chức vụ: Công chức Tài chính - Kế toán

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

- Trình độ LLCT: Sơ cấp

- Điện thoại: 0989.337.115

- Email: caothuthao@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Phạm Thị Thúy Hồng

- Chức vụ: Công chức Văn phòng - Thống kê

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế

- Điện thoại: 0203.3850.311-0979.880.310

- Email: phamthithuyhong@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Thu Trang

- Chức vụ: Công chức Tư pháp - Hộ tịch

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ thông tin; Cử nhân Luật

- Điện thoại: 0904.482.296

- Email: nguyenthutrang@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Lại Thế Anh

- Chức vụ: Công chức địa chính, xây dựng, môi trường 

- Trình độ chuyên môn: Đại học; ngành Công nghệ sinh học

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0167782.7985

- Email: laitheanh@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Đoàn Thị Minh Xuân

- Chức vụ: Công chức Văn phòng, thống kê

- Trình độ chuyên môn: T/cấp Luật

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0169.478.5989

- Email: doanthiminhxuan@quangninh.gov.vn 

 

- Đồng chí: Hoàng Thị Thu Hằng

- Chức vụ: Cán bộ Văn thư - lưu trữ, tạp vụ

- Trình độ chuyên môn: 

- Trình độ LLCT: 

- Điện thoại: 

- Email: hoangthithuhang@quangninh.gov.vn 

 

 

- Đồng chí: Lại Thị Vân

- Chức vụ: Công chức văn hóa, LĐTBXH

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0936.685.181

- Email: laithivan@quangninh.gov.vn 

 

 

- Đồng chí: Hoàng Thị Hiển

- Chức vụ: Công chức địa chính - xây dựng, môi trường - đô thị

- Trình độ chuyên môn: ĐH Nông nghiệp QLĐĐ; Thạc sĩ Luật Kinh tế.

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 090.346.3118

- Email: hoangthihien@quangninh.gov.vn 

 

 

- Đồng chí: Mạc Văn Hiệu

- Chức vụ: Công chức VH, LĐTBXH

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp du lịch

- Điện thoại: 0964.251.982

- Email: macvanhieu@quangninh.gov.vn   

                                                              

 

- Đồng chí: Trần Duy Ý

- Chức vụ: Công chức địa chính - xây dựng và môi trường đô thị

- Trình độ chuyên môn: Đại học Kiến trúc, chuyên ngành Xây dựng dân dụng công nghiệp

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0983.998.679

- Email: tranduyy@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Trần Viết Kiên

- Chức vụ: Phó Ban Chỉ huy Quân sự, cán bộ kiểm lâm phường

- Điện thoại: 0169.399.2951

- Email: tranvankien@quangninh.gov.vn

                                                             

 

- Đồng chí: Nguyễn Văn Xứng

- Chức vụ: Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường

- Điện thoại: 0985.026.725

- Email: nguyenvanxung@quangninh.gov.vn

 

* Phân công nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, nhân viên của UBND phường nhiệm kỳ 2016-2021

Xem tại đây

4. Diện tích, Dân số: UBND phường Nam Khê có diện tích 7,27km2; tổng số dân trên địa bàn là 6.764 người; Mật độ dân cư: 930 người/km2.

5. Phường có 5 khu:

+ Khu Nam Trung;
+ Khu Nam Sơn;
+ Khu Trạp Khê;
+ Khu Nam Tre Mai;
+ Khu Nam Tân.
6. Vị trí địa lý:
- Phía Đông và phía Nam giáp huyện Yên Hưng;
- Phía Bắc giáp phường Băc Sơn và huyện Hoành Bồ;
- Phía Tây giáp phường Trưng Vương.
7. Văn hoá dân tộc:
- Có 03 dân tộc (Hoa: 18 người; Mường 08 người; Tày 06 người) chiếm 0,47 dân số toàn phuờng.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 7556 Tổng lượt truy cập 3033594