Tiếp công dân

Thông báo số 158/TB-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Uông Bí về kết quả tiếp công dân ngày 01 tháng 02 năm 2023 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND...

Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 16 tháng 01 năm 2023 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí

Ngày 17/10/2022, tại Trụ sở tiếp công dân TP, UBND Thành phố Uông Bí tổ chức tiếp công dân định kỳ. Dự, chủ trì tiếp công dân có các đồng chí: Nghiêm...

Thực tế cho thấy, ở đâu người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quan tâm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo...

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 4551 Tổng lượt truy cập 87963172