Thông tin quy hoạch

Lập quy hoạch là một trong những bước quan trọng cho sự phát triển dài hạn, đồng bộ, hiện đại của mỗi địa phương. Quy hoạch tốt giúp loại bỏ...

Ngày 27/11, đồng chí Phạm Tuấn Đạt, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì buổi làm việc với Công ty TNHH Tập đoàn Xuân Lãm (Công ty...

Ngày 23/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp cho ý kiến về quy hoạch và tình hình triển khai thực hiện quy hoạch xây dựng vùng Đông Triều – Uông Bí – Quảng...

Ngày 6-10, UBND thành phố Uông Bí ban hành Quyết định số 8685/QĐ-UBND: về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 xây dựng khu tái định...

Quyết định số 8874/QĐ-UBND ngày 14/10/2021 của UBND thành phố v/v phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư, tái định cư khu...

Chiều 23/10, đồng chí Phạm Tuấn Đạt - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố đi kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án tại phường Phương Đông,...