Đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 và dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2024

Ngày 3/11, đồng chí Bùi Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì họp đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 và dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2024; dự kiến trình HĐND tỉnh danh mục nhà nước thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Đồng chí Bùi Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND thành phố phát biểu chỉ đạo.

Theo báo cáo, trong tổng số 113 danh mục công trình, dự án được đưa vào Kế hoạch sử dụng đất thành phố Uông Bí năm 2023, tính đến ngày 14/10/2023, có 7 công trình, dự án đã thực hiện xong, đạt 6,19%; 72 công trình, dự án đang và chưa thực hiện, chiếm 63,73%; đề xuất xem xét, tiếp tục đưa vào Kế hoạch SDĐ năm 2024; có 34 công trình, dự án đề xuất loại bỏ khỏi danh mục, chiếm 30,08%.

Nhìn chung, kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố đã đạt được những kết quả nhất định, đáp ứng được yêu cầu của các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; tuy nhiên việc triển khai các dự án còn chậm.

Lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, xã phường đã tham gia ý kiến vào Dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2024; đề xuất nâng cao chất lượng, hiệu quả, đảm bảo tiến độ trình thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của thành phố; thống nhất danh mục nhà nước thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trình HĐND tỉnh.

Quang cảnh cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Bùi Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các phòng ban chuyên môn, xã phường phối hợp rà soát các công trình, dự án để thực hiện đăng ký vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 trên địa bàn, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, phục vụ hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hồng Hoàn

Tin tức khác

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 10506 Tổng lượt truy cập 15434078