Thông tin quy hoạch

Thông báo số 1861/TB-UBND ngày 05/9/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí về công bố công khai điều chỉnh quy mô, địa điểm và số lượng dự án,...

Chiều 27/7, tại phường Nam Khê, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng thành phố tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án Đài...

Ngày 6/7, UBND thành phố tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhân dân tham gia vào Dự thảo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thành phố Uông Bí thời kỳ 2021 -...

Mới đây, Ủy ban nhân dân Thành phố Uông Bí ban hành Thông báo số 1186/TB-UBND để thông báo kết luận của đồng chí Phạm Tuấn Đạt - Chủ tịch UBND thành...

Mới đây, Ủy ban nhân dân Thành phố Uông Bí ban hành Tờ trình số 1092/TTr-UBND về việc thẩm định, phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Uông...

Ngày 24/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp để nghe, cho ý kiến tình hình lập, triển khai quy hoạch chung đô thị, quy hoạch xây dựng vùng huyện của các địa...

Chiều ngày 20/2, UBND thành phố Uông Bí đã có buổi làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư nhằm báo cáo tình hình triển khai thực hiện một số dự án trên...

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 80/QĐ- TTg phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.