Xây dựng đời sống văn hoá vùng đồng bào dân tộc thiểu số và xây dựng Nông Thôn mới ở Thượng Yên Công

Thượng Yên Công là xã miền núi của TP Uông Bí, với nhiều dân tộc cùng sinh sống, trong đó đông nhất là dân tộc Dao, dân tộc Kinh. Toàn xã được chia làm 8 thôn. Nhiệm kỳ 2010-2015, Đại hội Đảng bộ xã Thượng Yên Công đề ra mục tiêu tổng quát là: "Tập trung tạo mọi nguồn lực đầu tư để thúc đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế hướng tới nâng cao tỷ trọng dịch vụ, thương mại. Nâng cao chất lượng công tác văn hoá, giáo dục, y tế, dân số, gia đình và trẻ em. Giữ vững và ổn định an ninh - quốc phòng. Nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh toàn diện".

Thượng Yên Công là xã miền núi của TP Uông Bí, với nhiều dân tộc cùng sinh sống, trong đó đông nhất là dân tộc Dao, dân tộc Kinh. Toàn xã được chia làm 8 thôn. Nhiệm kỳ 2010-2015, Đại hội Đảng bộ xã Thượng Yên Công đề ra mục tiêu tổng quát là: "Tập trung tạo mọi nguồn lực đầu tư để thúc đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế hướng tới nâng cao tỷ trọng dịch vụ, thương mại. Nâng cao chất lượng công tác văn hoá, giáo dục, y tế, dân số, gia đình và trẻ em. Giữ vững và ổn định an ninh - quốc phòng. Nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh toàn diện".

 

Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Thượng Yên Công.

 

Bám sát các nghị quyết và sự lãnh đạo của cấp trên, trực tiếp là của Thành ủy, UBND thành phố, tranh thủ sự giúp đỡ, ủng hộ của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong xã đã phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, tập trung mọi nguồn lực phát triển KT-XH. Kết quả các chỉ tiêu về phát triển KT-XH đều đạt và vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã đề ra và kế hoạch thành phố giao. Cơ cấu kinh tế đã có bước chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ; đã có nhiều mô hình cây trồng mới, chăn nuôi có qui mô sản xuất hàng hoá có hiệu quả. Cơ sở vật chất, hạ tầng KT-XH được đầu tư phục vụ tốt sản xuất và đời sống nhân dân, nhất là chương trình Xây dựng Nông thôn mới đã về đích trước 2 năm so với chỉ tiêu đề ra, tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức, trách nhiệm vai trò chủ thể của người dân, cảnh quan thôn, xóm được đổi mới khang trang hơn. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện và nâng lên. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng; sự quản lý, điều hành của chính quyền; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể từ xã đến các thôn, xóm có nhiều chuyển biến tích cực.

Cùng với công tác xây dựng đảng, đẩy mạnh phát triển KT-XH, công tác xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở mà trọng tâm là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" được Đảng uỷ thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng uỷ, UBND xã tiếp tục chỉ đạo lồng ghép nội dung thực hiện phong trào xây dựng làng văn hoá, gia đình văn hoá, gia đình hiếu học, gắn với phong trào xây dựng "Dòng họ tiên tiến, bản làng bình yên, gia đình hạnh phúc" được cụ thể hoá thành 5 nội dung cụ thể, thiết thực, dễ nhớ, phù hợp với phong tục tập quán và truyền thống văn hoá tốt đẹp của các dân tộc. Việc giữ gìn và phát huy những nét văn hoá truyền thống tốt đẹp của đồng bào được duy trì và phát huy, các đám cưới, đám tang đều được tổ chức gọn nhẹ, các hủ tục lạc hậu, tệ nạn xã hội như cờ bạc, mê tín dị đoan... được đẩy lùi; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên và cải thiện đáng kể, số hộ nghèo giảm 7,26% so với năm 2010. Bên cạnh đó, công tác giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực, 100% trường học đạt chuẩn Quốc gia, nhận thức của người dân đối với việc học tập của con em mình được quan tâm hơn. 100% trẻ em đến tuổi đều được đi học, không còn tình trạng học sinh bỏ học.

 

Lãnh đạo xã phối hợp với doanh nghiệp trao tặng tiền hỗ trợ cho hộ khó khăn xây dựng nhà ở.

 

Trong nhiệm kỳ qua, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết số 01-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh; Đảng uỷ xã đã xây dựng và ban hành Nghị quyết chuyên đề, xây dựng chương trình hành động và Kế hoạch sát với đặc điểm, tình hình thực tế của địa phương. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, vai trò chủ thể của người dân. Trọng tâm là tập trung các nguồn lực xây dựng hạ tầng KT-XH phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân, phát triển các mô hình sản xuất, thực hiện tốt công tác vệ sinh, môi trường và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh… Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của thành phố, chung tay ủng hộ của các doanh nghiệp, sự ủng hộ tham gia tích cực của nhân dân, xã đã hoàn thành xây mới 3 nhà văn hoá thôn, 19 tuyến kênh mương dài 15,3km; 37 tuyến đường giao thông nâng thôn chiều dài 12,5km, 16 tuyến đường nội đồng chiều dàì 7,26km; thành lập 2 tổ thu gom rác thải sinh hoạt, vận động nhân dân xây mới trên 250 công trình nhà tiêu hợp vệ sinh; tranh thủ có hiệu quả sự ủng hộ, giúp đỡ của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, đoàn thể trong chương trình chung tay xây dựng nông thôn mới bằng vật liệu và công trình trị giá trên 5 tỷ đồng. Nhân dân tự nguyện hiến trên 10.500mđất để mở rộng xây đường giao thông, nhà văn hoá thôn. Xây dựng mô hình sản xuất thanh long ruột đỏ bước đầu có hiệu quả tốt. Đến hết năm 2013, xã đã cơ bản đạt chuẩn xã nông thôn mới, về đích trước kế hoạch 2 năm. Các  kết quả trên đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương, tạo niềm tin, sự phấn khởi trong nhân dân các dân tộc trên địa bàn góp phần cùng Đảng bộ xã và nhân dân thành phố thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Uông Bí lần thứ XIX đề ra.

 

Mô hình trồng thanh long ruột đỏ tại xã Thượng Yên Công.

 

Đỗ Hạnh 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 248615 Tổng lượt truy cập 1486913