Xây dựng đội ngũ CBCCVC đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Thời gian qua, Quảng Ninh đã tập trung triển khai các giải pháp xây dựng và nâng cao trình độ, năng lực thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ CBCCVC; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và sự phát triển của tỉnh.

Đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh.

Với sự chủ động, quyết tâm, quyết liệt, tỉnh Quảng Ninh đã sớm đổi mới phương thức lãnh đạo, thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế với nhiều giải pháp đồng bộ về đổi mới công tác cán bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC. Đồng thời, thường xuyên chỉ đạo sâu sát, tiến hành kiểm điểm, định kỳ tổ chức sơ, tổng kết để đánh giá tiến độ, kết quả triển khai thực hiện, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho đơn vị, địa phương.

Xác định công tác tuyển dụng là khâu quan trọng để góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ, đáp ứng yêu cầu thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là trong bối cảnh số lượng biên chế giảm, khối lượng công việc ngày càng nhiều và yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh khi triển khai công tác tuyển dụng phải gắn chặt chẽ với việc cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC hiện có.

Theo đó, ngay từ khâu đăng ký nhu cầu tuyển dụng các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thực hiện việc rà soát tổng thể đội ngũ CBCCVC hiện có, xác định vị trí việc làm cần tuyển dụng, tập trung ưu tiên các ngành, lĩnh vực tỉnh cần, các nhóm vị trí chuyên môn, nghiệp vụ. Bên cạnh đó, chỉ đạo các đơn vị, địa phương dành tỷ lệ thỏa đáng trong nhu cầu tuyển dụng mới hằng năm để tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao, được đào tạo bài bản, chuyên môn sâu để tạo nguồn cán bộ chiến lược cho tỉnh.

Việc thông báo nhu cầu tuyển dụng đều được đăng tải công khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Quy trình, thủ tục tổ chức tuyển dụng qua 2 vòng thi bảo đảm chặt chẽ, có sự phối hợp giữa Hội đồng tuyển dụng với các cơ quan, đơn vị có liên quan và sự theo dõi, giám sát của đại diện Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh. Bên cạnh đó, tỉnh luôn quan tâm đổi mới phương thức tuyển dụng theo hướng coi trọng chất lượng hơn số lượng. Trong 4 năm (2019-2022), toàn tỉnh đã tuyển dụng được trên 4.800 CCVC, trong đó trình độ thạc sĩ, đại học chiếm đa số.

Xác định đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong 3 đột phá chiến lược để thúc đẩy sự phát triển nhanh, bền vững, tỉnh tập trung cho công tác đào tạo, bồi dưỡng toàn diện đội ngũ CBCCVC cả về lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước, kiến thức kỹ năng theo yêu cầu của vị trí việc làm. Trong đó, tập trung đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu, nâng cao ở một số ngành, lĩnh vực trọng yếu; tăng cường trao đổi, liên kết đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở nước ngoài với các chương trình phù hợp đẩy mạnh bồi dưỡng ngoại ngữ.

Riêng năm 2023, tỉnh đã phê duyệt tổ chức 80 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho hơn 5.200 lượt học viên. Ngoài kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của cơ quan, đơn vị, địa phương với nhiều nội dung đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu nhiệm vụ của ngành, đơn vị nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao.

Chuyên viên Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tập trung thực hiện nhiệm vụ trong giờ làm việc. Ảnh: Minh Hà

Song song với đổi mới công tác tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng, tỉnh cũng bố trí, cơ cấu lại đội ngũ bảo đảm tinh gọn. Cụ thể như triển khai việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm đối với 100% các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; rà soát trình độ đào tạo, năng lực của CBCCVC để xây dựng kế hoạch sắp xếp, bố trí, sử dụng phù hợp với vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ, tăng cường thực hiện kiêm nhiệm. Đồng thời, chú trọng đổi mới phương thức đánh giá, nhất là đánh giá cán bộ liên tục, xuyên suốt, đa chiều, lấy chất lượng, sản phẩm đầu ra để làm thước đo đánh giá; gắn đánh giá cá nhân với tập thể; ban hành các chính sách tinh giản biên chế riêng  nhằm khuyến khích, mở rộng đối tượng có nguyện vọng nghỉ công tác, nghỉ việc…

Với những nhiệm vụ, giải pháp được triển khai đồng bộ, đến nay đội ngũ CBCCVC toàn tỉnh phát triển đảm bảo về chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tính đến thời điểm hiện nay, tổng số CBCCVC cấp tỉnh, cấp huyện gần 30.000 người.

Theo Sở Nội vụ, đội ngũ CBCCVC, nhất là ở cấp tỉnh, cấp huyện được đào tạo về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học. Đội ngũ có trình độ đại học trở lên chiếm trên 80,87%. Số lượng được đào tạo về tin học, ngoại ngữ chiếm đa số, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ trong công cuộc đổi mới. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có sự trưởng thành về mọi mặt; giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống; năng lực lãnh đạo, quản lý được nâng lên, góp phần vào thành công, sự đổi mới, củng cố và nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị, đóng vai trò quyết định đối với những kết quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh những năm qua.

Theo Thu Chung/baoquangninh.vn

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 20632 Tổng lượt truy cập 90719926