Cải cách hành chính

Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Kế hoạch số 45/KH-UBND về tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Quảng Ninh năm 2023.

Với mục tiêu hướng tới xây dựng nền hành chính phục vụ, Quảng Ninh đã và đang nỗ lực thực hiện công cuộc cải cách hành chính. Trong đó, tỉnh không...

Người dân có thể truy cập vào Cổng dịch vụ công Quốc gia để làm thủ tục trực tuyến. Đây là 1 trong 25 thủ tục hành chính thiết yếu ưu tiên tích hợp,...

Bám sát chỉ đạo của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương về triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ –TTg (ngày 6/1/2022) của Thủ tướng Chính phủ phê...

Xác định cải cách thủ tục hành chính (TTHC) là nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua, TP Uông Bí đã nỗ lực cải cách TTHC, qua đó tạo sự hài lòng...

Quyết định số 198/QĐ-UBND ngày 16/1/2023 của UBND thành phố về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính thành phố Uông Bí năm 2023.

Công văn số 135/UBND ngày 09/01/2023 v/v công bố thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2023.

Vừa qua, Ủy ban nhân dân Thành phố Uông Bí ban hành Kế hoạch số 72/KH-UBND để áp dụng và cải tiến Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại...

Quảng Ninh luôn xác định cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh là động lực quan trọng để phát triển...

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 1456 Tổng lượt truy cập 9038788