Cải cách hành chính

Quyết định số 521/QĐ-UBND ngày 15/02/2024của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực...

Quyết định số 226/QĐ-CTUBND ngày 17/01/2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố Uông Bí về Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân...

Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 06/02/2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố Uông Bí về tuyên truyền cải cách hành chính thành phố Uông Bí năm 2024.

Quyết định 375/QĐ-BTNMT ngày 30/01/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, hết...

Năm 2024 tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trên cả 6 lĩnh vực với trọng tâm là gỡ vướng pháp lý cho sản xuất, kinh doanh; cải cách tổ chức bộ máy...

Quyết định số 104/QĐ-BKHCN ngày 31/01/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và...

Quyết định số 281/QĐ-UBND ngày 24/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh, UBND...

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 4216 Tổng lượt truy cập 662197793