Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố: Tổng kết lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa III/2016

Ngày 24-11, Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố đã tổ chức tổng kết lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khoá III, năm 2016. Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Thành, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, Trưởng phòng Nội vụ thành phố; đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố.

Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, Trưởng phòng Nội vụ thành phố phát biểu tại buổi tổng kết.

Đồng chí Trương Thị Hằng, Phó Giám đốc Trung tâm báo cáo kết quả học tập của lớp.

Qua 9 ngày học tập, 91 học viên đến từ các cơ sở Đảng trên địa bàn thành phố, được nghiên cứu 9 chuyên đề, bao gồm: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta; Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; Tăng cường quốc phòng, an ninh, triển khai các hoạt động đối ngoại, chủ động tích cực hội nhập quốc tế; Chủ nghĩa xã hội và phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; tổ chức cơ sở đảng và công tác xây dựng đảng ở cơ sở; Không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Kết thúc khóa học, 100% học viên đều được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, với tỷ lệ khá, giỏi đạt trên 90%.

Trung tâm bồi dưỡng lý luận chính trị khen thưởng cho các học viên đạt thành tích xuất sắc trong quá trình học tập.

Trung tâm bồi dưỡng lý luận chính trị trao giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới.

                            

Hải Ninh

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 803 Tổng lượt truy cập 90905128