Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố: Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa 3 năm 2016

Ngày 14-11, Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa 3 năm 2016. Dự và chỉ đạo có đồng chí Hoàng Thị Hà , Phó Bí thư Thường trực Thành ủy.

Đồng chí Hoàng Thị Hà , Phó Bí thư Thường trực Thành ủy dự và phát biểu chỉ đạo tại lớp bồi dưỡng.

Diễn ra từ ngày 14 đến 24-11-2016, lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa 3 có sự tham gia của 99 học viên đến từ các cơ sở đảng trên địa bàn thành phố. Trong chương trình, lớp học sẽ tập trung phổ biến, nghiên cứu 9 chuyên đề, bao gồm: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta; Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; Tăng cường quốc phòng, an ninh, triển khai các hoạt động đối ngoại, chủ động tích cực hội nhập quốc tế; Chủ nghĩa xã hội và phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; tổ chức cơ sở đảng và công tác xây dựng đảng ở cơ sở; Không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng.

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị nhằm xây dựng bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống và bồi đắp niềm tin của đảng viên mới vào đường lối, vai trò lãnh đạo của Đảng. Bởi vậy trong quá trình học, mỗi học viên sẽ phải không ngừng rèn luyện, học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, tích cực tham gia các hoạt động tại đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời thường xuyên trau dồi đạo đức, phẩm chất để xứng đáng là người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Hồng Hoàn

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 86350 Tổng lượt truy cập 90901292