TP Uông Bí: Phát huy hiệu quả công tác tuyên giáo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Thành uỷ Uông Bí, trong năm 2016, công tác tuyên giáo của Đảng bộ thành phố đã bám sát chỉ đạo của tỉnh và thành phố, làm tốt công tác tham mưu cấp uỷ đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền trong triển khai, thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của tỉnh và địa phương đến các tầng lớp nhân dân. Ngành Tuyên giáo của thành phố đã kịp thời nắm bắt, định hướng dư luận xã hội và xử lý những bức xúc của nhân dân; tích cực phối hợp với các cơ quan thực hiện tốt công tác triển khai học tập các chỉ thị, nghị quyết; tổ chức tốt các hoạt động văn hoá - văn nghệ, thể dục thể thao, báo chí, xuất bản, các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực khoa giáo, giáo dục lý luận chính trị và lịch sử Đảng.

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Uông Bí (thứ 3, trái sang) thay mặt tập thể nhận Bằng khen của BCH Đảng bộ tỉnh tặng đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2016.

Hoạt động thông tin, tuyên truyền các sự kiện lớn, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội được triển khai kịp thời, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân. Việc nắm bắt diễn biến tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên và nhân dân được triển khai một cách chủ động, tiếp nhận thông tin bằng nhiều kênh khác nhau nên công tác tham mưu cho cấp uỷ giải quyết những vướng mắc, khó khăn ngày càng hiệu quả. Công tác văn hoá, văn nghệ; lịch sử; khoa giáo được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, có nền nếp, chất lượng ngày một nâng cao; cách thức tổ chức đổi mới, được nhân dân đồng tình, hưởng ứng. Công tác chỉ đạo, định hướng của Ban Tuyên giáo Thành uỷ đảm bảo thường xuyên, kịp thời; duy trì tốt hoạt động của Ban Tuyên giáo Đảng uỷ các xã, phường và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp, góp phần giữ vững an ninh tư­ tư­ởng, giúp Đảng bộ thành phố lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể vững mạnh.

Chia sẻ với chúng tôi về những kết quả này, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Uông Bí, cho biết: Với vai trò là cơ quan tham mưu giúp Ban Thường vụ Thành uỷ trong lĩnh vực tuyên truyền, khoa giáo, dư luận xã hội, giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, Ban Tuyên giáo Thành uỷ đã quan tâm kiện toàn đội ngũ cán bộ tuyên giáo; tăng cường tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ tuyên giáo cơ sở, báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội đủ trình độ, phẩm chất chính trị và năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đội ngũ cán bộ tuyên giáo đã chủ động tham mưu kế hoạch triển khai học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, cũng như các văn bản có liên quan trong công tác xây dựng Đảng. Đồng thời, làm tốt công tác tư tưởng, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, cổ vũ những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, có tác dụng giáo dục, thuyết phục cao. Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức cho các cấp, ngành, các địa phương, tầng lớp nhân dân, phát động các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Cũng theo đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Uông Bí, bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, công tác tuyên giáo của Đảng bộ thành phố vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Đó là công tác tham mưu cho cấp uỷ kịp thời, chủ động nhưng chưa đổi mới, nhất là ban tuyên giáo đảng uỷ một số xã, phường. Việc tổ chức hội nghị báo cáo viên cấp cơ sở chưa thường xuyên. Việc quán triệt, xây dựng chương trình hành động triển khai thực hiện nghị quyết ở cơ sở còn hạn chế. Chính vì thế, trong năm 2017, đơn vị sẽ tập trung khắc phục những hạn chế này, đồng thời thực hiện tốt các mặt công tác tuyên truyền, khoa giáo, văn hoá văn nghệ, lịch sử Đảng, đảm bảo giữ vững mặt trận an ninh tư tưởng; tiếp tục triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh uỷ... Đồng thời, nắm vững tình hình, chủ động tham mưu và triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Thành uỷ, của ngành Tuyên giáo; tuyên truyền thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thành phố năm 2017. Đặc biệt, ngành Tuyên giáo TP Uông Bí sẽ tăng cường giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; khắc phục tình trạng trông chờ, ỷ lại; củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy sức mạnh tổng hợp của đội ngũ cán bộ tuyên giáo, góp phần đưa chủ trương, đường lối của  Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Theo baoquangninh.com.vn

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 2101 Tổng lượt truy cập 90907294