TP Uông Bí chuẩn bị tổ chức Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2018

Nhằm đánh giá chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp, tạo điều kiện để đội ngũ báo cáo viên được bồi dưỡng, trao đổi, giao lưu, học tập kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền các nghị quyết của Đảng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, trong 2 ngày 28 và 29/9/2018, Thành ủy Uông Bí tổ chức Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2018.

Với chủ đề: Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, hội thi có sự tham gia tranh tài của các bí thư đảng bộ xã, phường, trưởng một số phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố và báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp cơ sở.

Mỗi thí sinh sẽ tham gia 3 phần thi, gồm: Biên soạn đề cương, thuyết trình, trả lời câu hỏi gắn với công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối, nghị quyết Hội nghị Trung ương 6,7 (khóa XII); nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Nghị quyết Đảng bộ thành phố lần thứ XIX, một số nghị quyết chuyên đề của tỉnh, thành phố và địa phương, cơ quan, đơn vị.

Để hội thi đạt yêu cầu chất lượng, Thành ủy Uông Bí đề nghị các cấp ủy, ban, ngành, đơn vị liên quan chuẩn bị, tổ chức nghiêm túc, tiết kiệm, hiệu quả, tránh hình thức, đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng. Trong quá trình thẩm định Ban giám khảo cần đánh giá đúng năng lực, hiểu biết của báo cáo viên, tuyên truyền viên về chuyên môn, nghiệp vụ. Đồng thời đề nghị các thí sinh tham gia với ý thức, trách nhiệm cao nhất, bám sát yêu cầu, thể lệ và qui chế Hội thi.

Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi thành phố Uông Bí năm 2018 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác tuyên truyền, triển khai Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống; tạo sự thống nhất tư tưởng và hành động trong cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Thông qua hội thi phát hiện những báo cáo viên, tuyên truyền viên có triển vọng để kịp thời đào tạo, bồi dưỡng, ghi nhận, biểu dương và khen thưởng.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 86935 Tổng lượt truy cập 90902282