TP Uông Bí: Chú trọng phát triển Đảng trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh

Công tác phát triển Đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước (DNNNN) những năm qua luôn được Đảng bộ TP Uông Bí quan tâm triển khai. Qua đó đóng góp tích cực cho sự phát triển của địa phương.

Một buổi sinh hoạt của Chi bộ Công ty CP Cơ khí Uông Bí.

Đồng chí Nguyễn Văn Phái, Phó Ban Tổ chức Thành uỷ, Bí thư Đảng uỷ Khối DNNNN TP Uông Bí, cho biết: Thành phố hiện có 506 DNNNN với gần 1 vạn công nhân. Tuy nhiên, việc phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Đến nay thành phố mới có gần 22 doanh nghiệp có tổ chức Đảng với trên 700 đảng viên. Nguyên nhân là do công tác vận động, tuyên truyền các chủ doanh nghiệp trong việc xây dựng tổ chức Đảng chưa thường xuyên, tích cực. Nhiều chủ doanh nghiệp chưa nhận thức rõ vai trò, vị trí của tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp, nên chưa ủng hộ việc thành lập tổ chức Đảng và các đoàn thể trong doanh nghiệp mình. Một bộ phận người lao động chưa có tinh thần phấn đấu vào Đảng...

Nhận thức được những tồn tại, hạn chế đó, thời gian qua Thành uỷ Uông Bí đã tích cực triển khai các giải pháp khắc phục; đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho các ban, ngành, đoàn thể của địa phương. Bám sát sự chỉ đạo của Thành uỷ và các văn bản chỉ đạo của cấp trên, các Ban Xây dựng Đảng Thành uỷ, các chi, đảng bộ trực thuộc và các đoàn thể đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong các doanh nghiệp. Điển hình là Đảng uỷ Khối DNNNN thành phố thành lập đầu năm 2014, đã tham mưu cho Thành uỷ triển khai các giải pháp, tạo sự chuyển biến rõ nét về công tác phát triển Đảng và chất lượng hoạt động của các tổ chức Đảng trong doanh nghiệp; đồng thời gắn kết sự lãnh đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương với doanh nghiệp trong việc giải quyết và xử lý tốt những vấn đề phức tạp phát sinh ở cơ sở... Đảng uỷ Khối chủ động rà soát, nắm chắc số đảng viên, đoàn viên đang làm việc ổn định trong các doanh nghiệp chưa có tổ chức Đảng, đoàn thể, để tuyên truyền, vận động, thành lập; đồng thời có giải pháp đẩy mạnh hoạt động của các đoàn thể trong doanh nghiệp, vận động quần chúng phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng...

Đảng bộ Khối đã xây dựng quy chế phối hợp với đảng bộ các xã, phường. Qua đó, tránh được tình trạng kết nạp chồng chéo những đối tượng thuộc diện Đảng uỷ Khối quản lý. Đồng thời, phân công đồng chí Phó Bí thư Đảng uỷ Khối trực tiếp xuống cơ sở để hướng dẫn đối tượng kết nạp Đảng hoàn thiện hồ sơ, lý lịch... Đến nay sau hơn 3 năm thành lập, Đảng bộ Khối đã thành lập mới 6 chi bộ, kết nạp mới 46 đảng viên, nâng tổng số lên 20 chi bộ với 287 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Riêng năm 2016, Đảng uỷ Khối đã thành lập thêm 1 tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, phát triển được 18 đảng viên mới...

Chi bộ Công ty CP Cơ khí Uông Bí trực thuộc Đảng bộ Khối DNNNN TP Uông Bí, thành lập cuối năm 2014. Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, song ngay sau khi thành lập, chủ doanh nghiệp đã chủ động đề xuất Chi bộ Công ty đăng ký với Đảng uỷ Khối DNNNN thành phố cử các quần chúng ưu tú là công nhân trẻ, trực tiếp sản xuất của đơn vị tham gia học lớp cảm tình Đảng. Đến nay Chi bộ Công ty có 13 đảng viên. Những cá nhân khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng đã thể hiện tốt vai trò nòng cốt trong các phong trào thi đua lao động sản xuất, góp phần xây dựng Công ty ngày càng phát triển. Anh Nguyễn Đình Dũng, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty, cho biết: Từ khi thành lập tổ chức Đảng đã giúp Công ty kịp nắm bắt tốt hơn những chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, từ đó lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, công nhân thực hiện có hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, từng bước đưa doanh nghiệp phát triển đi lên...

Đồng chí Nguyễn Văn Phái cho biết thêm: TP Uông Bí tiếp tục lãnh đạo, tăng cường tuyên truyền, vận động các chủ doanh nghiệp thấy rõ sự gắn bó mật thiết giữa lợi ích của tổ chức Đảng với lợi ích của doanh nghiệp và người lao động, từ đó có mong muốn thành lập và phát huy tốt vai trò của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp. Đồng thời, thành phố tăng cường lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát, quản lý đảng viên và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong DNNNN.

 

Theo baoquangninh.com.vn

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 2029 Tổng lượt truy cập 90907154