Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XII): Đảng bộ TP Uông Bí triển khai đồng bộ, hiệu quả rõ nét

Thời gian qua, Ban Thường vụ Thành ủy Uông Bí đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc việc quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Qua đó đã tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo tổ chức quán triệt, học tập nghiêm túc đến các cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; ban hành Chương trình hành động thực hiện cụ thể, phân công rõ nhiệm vụ cho từng cơ quan, đơn vị để chủ động trong việc tham mưu, tổ chức thực hiện. Trong đó, Thành ủy đã ban hành 2 chương trình hành động, chỉ đạo tổ chức 6 hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện ở cấp thành phố. Các cấp ủy cơ sở đã nghiêm túc xây dựng kế hoạch, tổ chức hội nghị quán triệt cho toàn thể cán bộ, đảng viên (đạt trên 95%). Qua đó, nhiều việc làm cụ thể, sáng tạo ở các địa phương, đơn vị từ thành phố đến cơ sở được triển khai bước đầu đã mang lại hiệu quả thiết thực, tạo được sự chuyển biến tích cực. Đặc biệt là có nhiều cách làm mới, linh hoạt, sáng tạo gắn với thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, như: Đổi mới việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, hoàn thiện và thực hiện nghiêm cơ chế chính sách, cải cách thủ tục hành chính, kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân gắn với việc nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa; thường xuyên chăm lo đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát nhất là các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực...

Thành ủy Uông Bí tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho bí thư chi bộ thôn, khu dân cư và bí thư chi bộ cơ sở năm 2018. Ảnh: Cổng TT- ĐT Uông Bí

Nổi bật là việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân gắn với việc nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Theo đó, hằng năm, Ban Thường vụ Thành ủy đã tiến hành kiểm điểm công tác lãnh đạo gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); kiểm điểm làm rõ thực trạng, nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý; đồng thời xác định chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong thời gian tới. Từng uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy đã kiểm điểm tự phê bình và phê bình nghiêm túc, trên tinh thần cầu thị. Các ý kiến đóng góp đều chân thành, thẳng thắn, tạo sự hiểu biết và chia sẻ lẫn nhau. Mỗi cá nhân đều được kết luận rõ về ưu điểm, khuyết điểm, những nội dung cần bổ sung, những biện pháp khắc phục khuyết điểm thời gian tới. Sau kiểm điểm, Ban Thường vụ Thành ủy báo cáo kết quả kiểm điểm với Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố.

Đối với cấp cơ sở, đa số các tổ chức cơ sở Đảng đều tiến hành kiểm điểm nghiêm túc, thẳng thắn, phát huy hiệu quả cao. Các đồng chí cán bộ chủ chốt đã kiểm điểm trung thực, chỉ rõ ưu, khuyết điểm và đề ra giải pháp, cam kết thời gian khắc phục, sửa chữa. Đối với các Đảng bộ phường, xã, Ban Thường vụ Thành ủy cử đồng chí thường vụ phụ trách và các đồng chí lãnh đạo đại diện các Ban xây dựng Đảng cùng dự kiểm điểm đầy đủ để nắm bắt tình hình cơ sở cũng như có những ý kiến đóng góp cho các bản kiểm điểm của tập thể, cá nhân theo đúng sự chỉ đạo của cấp trên…

Với những cách làm hiệu quả trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), đã tạo động lực quan trọng, góp phần chuyển biến tích cực trên mọi lĩnh vực của thành phố. Điển hình như trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, từ năm 2015 đến ngày 31/5/2018, Đảng bộ thành phố đã kết nạp được 884 đảng viên, đạt tỷ lệ bình quân 4,05%/năm so với tổng số đảng viên toàn Đảng bộ. Thành phố cũng đã chỉ đạo xây dựng đề án vị trí việc làm cho từng cơ quan, tổ chức, đơn vị cơ sở để thực hiện tốt việc tổ chức, đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm. Đặc biệt, trong triển khai Chỉ thị 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “Thống nhất nhiệm kỳ đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với bầu trưởng thôn, khu phố, nhiệm kỳ 2017-2020”, Thành uỷ đã sớm tổ chức quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình. Đồng thời, chỉ đạo các cấp uỷ cơ sở quán triệt sâu sắc đến từng chi bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc từ cơ sở nên mặc dù địa bàn có nhiều khu dân cư với số người dân và đảng viên đông nhưng Uông Bí vẫn hoàn thành kế hoạch, chỉ tiêu đề ra. Đến nay, 100% thôn, khu trên địa bàn đã thực hiện bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khu; 206/211 thủ trưởng các cơ quan, đơn vị là bí thư cấp ủy (5 đơn vị còn lại người đứng đầu trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước chưa là đảng viên).

Đảng ủy phường Phương Đông, TP Uông Bí bàn giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Ảnh: Nguyễn Chiến

Thành phố cũng đã tập trung rà soát, bổ sung quy chế làm việc, quy chế phối hợp của cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, xây dựng triển khai quy định xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành nhiệm vụ, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội. Hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát của Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục có nhiều đổi mới theo hướng thống nhất, rõ nội dung, rõ trách nhiệm, không trùng chéo. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy đã thực hiện 10 cuộc kiểm tra, giám sát tại 110 tổ chức đảng, cấp ủy cơ sở thực hiện trên 1.300 lượt kiểm tra, giám sát tổ chức đảng về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và một số lĩnh vực trọng điểm như tài nguyên môi trường, giải phóng mặt bằng, giải quyết khiếu nại, tố cáo… Qua đó đã phát hiện, thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng, 48 đảng viên có sai phạm.

Với việc triển khai nghiêm túc, TP Uông Bí đã nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Theo Hoài Anh/baoquangninh.com.vn

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 579 Tổng lượt truy cập 90904904